บริการและการสนับสนุน

ค้นหาคำตอบ ดาวน์โหลดอัพเดทต่างๆ จัดตารางการซ่อมแซม หรือสนทนากับผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาคำตอบ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

รับสิทธิ์เพื่อเข้าถึงคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ รายการดาวน์โหลด และบริการสนับสนุนออนไลน์

ศูนย์การดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้งาน ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ปรับแต่งภาพถ่ายของ Nikon รุ่นล่าสุด หรืออัพเดทเฟิร์มแวร์กล้องของคุณ แฟลชเสริมภายนอก เลนส์ และอุปกรณ์เสริม