DỊCH VỤ & HỖ TRỢ

Tìm câu trả lời, tải về bản cập nhật, lên lịch sửa chữa hoặc trò chuyện với một chuyên gia

Tìm câu trả lời

Đăng ký sản phẩm của bạn

Có quyền truy cập vào tài liệu hướng dẫn sản phẩm, nội dung tải xuống và hỗ trợ trực tuyến.

Trung tâm tải xuống

Tải xuống tài liệu hướng dẫn người dùng, tải phiên bản phần mềm tạo ảnh mới nhất của Nikon hoặc cập nhật vi chương trình cho máy ảnh của bạn. Đèn chớp, thấu kính hoặc phụ kiện.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng