ความรัดกุมของรหัสผ่าน
0/3
เหตุใดจึงควรใช้รหัสผ่านที่รัดกุม

รหัสผ่านที่รัดกุมช่วยลดความเสี่ยงด้านการรั่วไหลของบัญชี

ความรัดกุมของรหัสผ่านจะพิจารณาจากความยาวของรหัสผ่าน ขนาดของอักขระหรือชุดสัญลักษณ์ และการคาดเดารหัสผ่านโดยใช้พจนานุกรมของคำหรือวลีที่รู้จัก

เชื่อมต่อกับนิคอนเพื่อรับข่าวสาร กิจกรรม และโปรโมชั่นล่าสุด
ฉันได้อ่านและให้ความยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทนิคอน
ฉันได้อ่านและให้ความยินยอมข้อกำหนดและเงื่อนไขของการลงทะเบียนทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

กรุณากรอกรหัสให้ถูกต้องเพื่อดำเนินการต่อ