การขอบริการอัพเกรดสัญญาณวีดีโอ RAW กล้องมิเรอร์เรส Z 6II, Z 6, Z 7II และ Z 7

การขอบริการอัพเกรดสัญญาณวีดีโอ RAW กล้องมิเรอร์เรส Z 6II, Z 6, Z 7II และ Z 7

ข้อมูลสำหรับการขอบริการอัพเกรดสัญญาณวีดีโอ RAW เพื่อบันทึกไปยังสื่อบันทึกข้อมูลอิสระภายนอก (“บริการ”) ผ่านสายสัญญาณ HDMI ของกล้องมิเรอร์เรส Z 6II, Z 6, Z 7II และ Z7 (มีค่าใช้จ่ายในการบริการ)

การขอรับบริการ
การบริการจะดำเนินการผ่านศูนย์บริการนิคอนเท่านั้น และจะเริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่
  • วันที่ 17 ธันวาคม 2562 สำหรับ Z 6 & Z 7 
  • วันที่ 5  พฤศจิกายน 2563 สำหรับ Z 6II
  • วันที่ 10 ธันวาคม 2563 สำหรับ Z 7II 

โปรดดาวน์โหลด “คู่มือเทคนิค ฉบับการบันทึ่กวีดีโอแบบ RAW " ได้จาก ศูนย์ดาวน์โหลดนิคอน และอ่าน “ข้อควรทราบที่สำคัญในการเลือกสัญญาณ RAW” ก่อนนำกล้องเข้ารับบริการอัพเกรดนี้ที่ศูนย์บริการนิคอน

ลิงค์เพื่อดาวน์โหลดข้อแนะนำด้านเทคนิคระดับมืออาชีพกล้อง Z 7/Z 6 – การบันทึกวีดีโอ RAW
สำหรับ Z 6 - https://downloadcenter.nikonimglib.com/en/products/493/Z_6.html
สำหรับ Z 7 - https://downloadcenter.nikonimglib.com/en/products/492/Z_7.html
สำหรับ Z 6II - https://downloadcenter.nikonimglib.com/en/products/556/Z_6II.html
สำหรับ
Z 7IIhttps://downloadcenter.nikonimglib.com/en/products/558/Z_7II.html 


ข้อควรทราบที่สำคัญเกี่ยวกับบริการนี้
  • เฟิร์มแวร์กล้องจะได้รับการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
  • การบริการนี้ไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ไปยังกล้องตัวอื่น หากมีการร้องขอบริการอัพเกรดไปยังกล้องตัวอื่น ต้องร้องขอบริการเพิ่มไปยังกล้องอีกตัวและต้องมีค่าบริการเพิ่มเติม
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการนี้ หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการนิคอน: https:// www.nikon.co.th

ข้อมูลอ้างอิง:
 
รุ่นกล้องที่รองรับ (ข้อมูลวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)ATOMOSBlackmagic Design
Z 6รองรับรองรับ
Z 7รองรับรองรับ
Z 6IIรองรับรองรับ
Z 7IIรองรับรองรับ