FEE-felmeddelande visas på systemkamerans LCD-skärm

Om meddelandet "FEE" visas på kamerans LCD-skärm där bländaren vanligen visas, kontrollerar du att objektivet är monterat på kameran på rätt sätt. Det här felmeddelandet visas om objektivet inte är monterat på rätt sätt på kameran eller om  du inte använder ett CPU-objektiv, t.ex. ett NIKKOR AF- eller NIKKOR P-objektiv.

Alternativt, om objektivet har en bländarring får den inte vara inställd på f22 (eller det högsta bländarvärdet på bländarringen – vanligen markerat med orange färg). Välj det bländarvärde som är markerat med orange färg på objektivet och lås det med hjälp av bländarlåsomkopplaren så att detta inte händer igen.

1. Felmeddelande FEE


2. Ställ in på F22 eller den högsta bländaren, vanligen markerad med orange färg. Lägg märke till låsomkopplaren.


Om ovanstående inte löste problemet och du fortfarande får felmeddelandet FEE, kan du behöva lämna in kameran på service. Kontrollera även följande innan du gör det. 

3. Kontrollera att EE-servokopplingen som markerats ovan på objektivet inte har gått sönder. 


4. Kontrollera att F-min-omkopplaren som har markerats ovanpå kamerahuset inte har gått sönder.


Om någon av dessa två har gått sönder eller är skadade ska du kontakta din lämna in kameran på service.