FEE poruka o grešci prikazana na LCD ekranu SLR fotoaparata

Ako se na LCD ekranu fotoaparata pojavi „FEE“ u delu gde se uobičajeno prikazuje otvor blende, proverite da li je objektiv pravilno postavljen na fotoaparat. Ova poruka o grešci će se pojaviti ako objektiv nije pravilno postavljen na fotoaparat ili ako ne koristite CPU objektiv, kao što su NIKKOR AF ili NIKKOR P objektivi.

Alternativno, ako objektiv ima prsten otvora blende on možda nije postavljen na f22 (ili najveći broj otvora blende na prstenu otvora blende – uobičajeno označen narandžasto). Izaberite broj otvora blende označen narandžasto na objektivu i zaključajte ga korišćenjem prekidača za zaključavanje blende kako biste sprečili da se ovo dogodi ponovo.

1. FEE poruka o grešci


2. Postavite na F22 ili najveći broj otvora blende, uobičajeno označen narandžasto. Obratite pažnju na prekidač za zaključavanje.


Ako navedenim postupkom niste rešili problem i ako se i dalje pojavljuje poruka o grešci FEE, možda ćete fotoaparat morati da odnesete na servisiranje Pre nego što to uradite, proverite i sledeće.

3. Proverite da EE servo priključak istaknut na objektivu možda nije polomljen.  


4. Proverite da prekidač F-min, istaknut na kućištu fotoaparata nije polomljen.


Ukoliko je bilo koji od gorenavedenih elemenat polomljen ili oštećen, odnesite svoju opremu u lokalni servisni centar na popravku.

Obratite se korisničkoj podršci