Poruka pogreške FEE prikazana je na LCD zaslonu fotoaparata SLR

Ako se na LCD zaslonu fotoaparata, na području na kojem se obično prikazuje otvor objektiva, prikaže "FEE", provjerite je li objektiv pravilno pričvršćen na fotoaparat. Ova poruka pogreške prikazuje se ako objektiv nije pravilno pričvršćen na fotoaparat ili ako  vaš fotoaparat serije ne koristi CPU objektiv poput NIKKOR AF ili NIKKOR P.

Osim toga, ako objektiv ima prsten za otvor objektiva, ne može se postaviti na f22 (ili najveći broj otvora objektiva na prstenu otvora objektiva – koji je obično označen narančastom bojom). Odaberite broj otvora objektiva označen narančastom bojom na objektivu i zaključajte ga koristeći prekidač za zaključavanje otvora objektiva kako se poruka pogreške ne bi ponovno prikazala.

1. Poruka pogreške FEE


2. Postavite na F22, ili najveći broj otvora objektiva koji je obično označen narančastom bojom. Obratite pažnju na prekidač za zaključavanje.


Ako gore navedeno ne riješi problem i vama se i dalje prikazuje poruka pogreške FEE, možda ćete morati vratiti opremu na servis. Prije toga provjerite sljedeće.

3. Provjerite je li slomljena servo spojnica EE označena na objektivu. 


4. Provjerite je li slomljen prekidač F-min označen na kućištu fotoaparata.

Ako je bilo koja od te dvije stvari slomljena ili oštećena kontaktirajte vratite opremu na servis.