FEE-virhesanoma järjestelmäkameran nestekidenäytössä

Jos kameran nestekidenäytössä näkyy teksti FEE-kohdassa, jossa yleensä näkyy aukon koko, tarkista, että objektiivi on liitetty kameraan asianmukaisesti. Tämä virhesanoma tulee näkyviin, jos objektiivia ei ole liitetty kameraan asianmukaisesti tai jos et käytä mikroprosessoriohjattua objektiivia, kuten NIKKOR AF- tai NIKKOR P ‑objektiivia.

Jos objektiivissa on himmenninrengas, virhesanoman syynä saattaa olla myös se, ettei rengasta ole asetettu arvoon F22 (himmenninrenkaan suurimpaan arvoon, joka on yleensä merkitty oranssilla). Valitse aukon arvo, joka on merkitty objektiiviin oranssilla värillä ja lukitse se käyttämällä aukon lukituskytkintä, jotta virhesanoma ei tule uudelleen näkyviin.

1. FEE-virheilmoitukset


2. Aseta himmenninrengas arvoon F22 (suurimpaan aukon arvoon), joka on yleensä merkitty oranssilla värillä. Huomaa lukituskytkin.

Jos edellä kuvatut toimet eivät poista häiriötä, vaan näytössä näkyy edelleen FEE-virhesanoma, laite on lähetettävä huoltoon. Tarkista seuraavat seikat ennen kameran toimittamista huoltoon. 

3. Tarkista, että kuvassa korostettu EE-servokytkin ei ole rikki.  


4. Tarkista, että kuvassa korostettu kameran rungossa oleva F-min-kytkin ei ole rikki.


Jos jompikumpi edellä kuvatuista osista on rikki, toimita laite paikalliseen Nikon-huoltoon.