εμφάνιση μηνύματος σφάλματος FEE στην οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής SLR

Εάν εμφανίζεται η ένδειξη "FEE" στην οθόνη LCD στην περιοχή όπου συνήθως εμφανίζεται το διάφραγμα, βεβαιωθείτε ότι ο φακός έχει συνδεθεί σωστά στη φωτογραφική μηχανή. Αυτό το μήνυμα σφάλματος θα εμφανιστεί εάν ο φακός δεν έχει συνδεθεί σωστά στη φωτογραφική μηχανή ή εάν  δεν χρησιμοποιείτε φακό CPU όπως οι φακοί NIKKOR AF ή NIKKOR P.

Εναλλακτικά, εάν ο φακός διαθέτει δακτύλιο διαφράγματος, δεν μπορεί να οριστεί η ρύθμιση f22 (ή η μέγιστη ρύθμιση του δακτυλίου διαφράγματος, που συνήθως επισημαίνεται με πορτοκαλί χρώμα). Επιλέξτε τον αριθμό διαφράγματος που εμφανίζεται με πορτοκαλί επισήμανση στο φακό και κλειδώστε τον με το διακόπτη κλειδώματος διαφράγματος για να μην προκύψει ξανά αυτό.

1. Μήνυμα σφάλματος FEE


2. Ορίστε τη ρύθμιση F22 ή τον υψηλότερο αριθμό διαφράγματος, που συνήθως επισημαίνεται με πορτοκαλί. Προσέξτε το διακόπτη κλειδώματος.Εάν οι παραπάνω ενέργειες δεν έλυσαν το πρόβλημα και συνεχίζει να εμφανίζεται η οθόνη σφάλματος FEE, σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να επιστρέψετε τον εξοπλισμό σας για επιδιόρθωση. Πριν το κάνετε αυτό, ελέγξτε επίσης τα παρακάτω

3. Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα σύνδεσης της λειτουργίας EE που επισημαίνεται στο φακό δεν έχει σπάσει.


4. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης F-min που επισημαίνεται στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής δεν έχει σπάσει.


Εάν κάποιο από τα δύο παραπάνω στοιχεία είναι σπασμένο ή κατεστραμμένο, επιστρέψτε τον εξοπλισμό στο τοπικό κέντρο σέρβις για επιδιόρθωση