Съобщение за грешка FEE, показвано на LCD екрана на огледално-рефлексния фотоапарат

Ако на LCD екрана на фотоапарата се показва "FEE" в зоната, в която обикновено се показва блендата, моля, уверете се, че обективът е поставен правилно на фотоапарата. Това съобщение за грешка се показва при неправилно поставяне на обектива към фотоапарата или ако  не използвате обектив с процесор, като NIKKOR AF или NIKKOR P.

Друг вариант е, ако обективът има пръстен за блендата, той да не е настроен на f22 (или най-високото число за блендата, маркирано върху пръстена – обикновено в оранжево). Изберете числото за блендата, маркирано в оранжево върху обектива и го заключете, като използвате превключвателя за заключване на блендата, за да не допуснете това да се случи отново.

1. Съобщение за грешка FEE


2. Задайте стойност F22 или най-високото число за блендата, обикновено отбелязано в оранжево. Забележете превключвателя за блокиране.


Ако изпълнението на гореописаното не реши проблема и все още се показва грешката FEE, може да се наложи да върнете оборудването си за обслужване. Преди да го направите, моля, проверете следното. 

3. Проверете дали свързването със сервомеханизъм ЕЕ отбелязано върху обектива, не е счупено.  


4. Проверете дали превключвателят F-min, отбелязан върху тялото на фотоапарата, не е счупен.


Ако единият от двата горепосочени елемента е счупен или повреден моля, върнете оборудването си за ремонт в локалния сервизен център.

Свързване с Центъра за поддръжка на клиенти