FEE-foutmelding op lcd-monitor van SLR-camera

Als de foutmelding 'FEE' wordt weergegeven op de lcd-monitor van de camera, in het gedeelte waar normaal het diafragma wordt aangegeven, controleert u of het objectief correct op de camera is bevestigd. Deze foutmelding wordt weergegeven als het objectief niet correct op de camera is bevestigd of als u een objectief zonder CPU gebruikt, zoals de NIKKOR AF- of NIKKOR P-objectieven.

Als het objectief een diafragmaring bevat, is deze mogelijk ingesteld op f22 (of de hoogste diafragmawaarde op de diafragmaring, die gewoonlijk in oranje wordt aangegeven). Selecteer de diafragmawaarde die in oranje op het objectief wordt aangegeven en zet deze vast met de diafragmavergrendeling om zo te voorkomen dat u de waarde per ongeluk wijzigt.

1. FEE-foutmelding2. Stel het objectief in op f22 of de hoogste diafragmawaarde (gewoonlijk aangegeven in oranje). Let op de vergrendelingsschakelaar.


Als het bovenstaande het probleem niet heeft verholpen en de foutmelding FEE nog steeds wordt weergegeven, moet u uw apparatuur voor onderhoud retourneren. Controleer ook het volgende voordat u dit doet. 

3. Controleer of de hierboven omcirkelde EE-servokoppeling op het objectief niet is beschadigd. 


4. Controleer of de hierboven omcirkelde F-min-schakelaar op de camerabody niet is beschadigd.


Als een van beide onderdelen beschadigd is, retourneert u uw apparatuur voor reparatie naar het landelijke servicecentrum.