Rengöring av bildsensorn i DSLR-kamera

Om du misstänker att damm eller smuts på bildsensorn syns på fotografierna kan du, som ett första steg, rengöra den med alternativet Rengöra bildsensornInställningsmenyn. Sensorn kan rengöras när som helst med alternativet Rengör nu, eller så kan rengöringen utföras automatiskt när kameran slås på eller av. Det här verktyget fungerar bäst när kameran är placerad med undersidan nedåt. Observera att vissa äldre DSLR-kameror kanske inte har den här funktionen.

Om främmande partiklar inte kan avlägsnas med alternativet Rengör bildsensorn kan bildsensorn inspekteras och damm kan blåsas bort enligt beskrivningen nedan.

Så kontrollerar du om det finns damm och smuts
I vissa fall kan damm eller smuts synas på fotografierna och då behöver sensorn rengöras.

 1. Ladda batteriet eller anslut en nätadapter. Det krävs en pålitlig strömkälla när sensorn ska inspekteras eller rengöras. Stäng av kameran och sätt i ett fulladdat batteri eller anslut nätadaptern (säljs separat).

 2. Ta bort objektivet och slå på kameran.

 3. Tryck på MENU-knappen och välj inställnings-menyn > Fälla upp spegeln för rengöring (se användarhandboken för mer information).

 4. Tryck ned avtryckaren halvvägs. Spegeln kommer nu att fällas upp till sitt rengöringsläge och slutarridån öppnas så att sensorn syns. Kamerans sökare och den övre LCD-displayen visar en rad med streck – detta är normalt.

 5. Om du håller kameran så att ljus faller på bildsensorn kan du se om det finns damm eller smuts på ytan (bild 1). Om det skulle finnas främmande partiklar på ytan bör du rengöra sensorn enligt beskrivningen nedan.
  Om det inte finns någon synlig smuts stänger du av kameran. Då fälls spegeln ned och slutarridån stängs. Sätt tillbaka objektivlocket eller kamerahuslocket.


Bild 1. Håll i kameran för att inspektera filtret.

Manuell rengöring

 1. Fäll upp spegeln enligt beskrivningen i de första fem stegen ovan.

 2. Avlägsna damm och smuts från sensorn med en blåsbälg (bild 2). Smuts som inte kan avlägsnas med en blåsbälg får endast avlägsnas av auktoriserad Nikon-servicepersonal.
  VIKTIGT! Observera att sensorn är mycket ömtålig och lätt kan skadas, så följ instruktionerna noga. Nikon rekommenderar att du använder en blåsbälg för att avlägsna damm och smuts. Använd inte en blåspensel, eftersom penselhåren kan skada filtret. Du får under inga omständigheter vidröra eller torka av sensorns yta. Nikon rekommenderar att sensorns yta endast rengörs av auktoriserad Nikon-servicepersonal.

 3. När du har blåst bort allt damm stänger du av kameran. Då fälls spegeln ned och slutarridån stängs. Sätt tillbaka objektivlocket eller kamerahuslocket.


Bild 2. Använd en blåsbälg för att avlägsna dam.

Användning av rengöringsvätska
Det finns olika typer av bildsensorrengöringsprodukter som kan bestå av ett flytande rengöringsmedel och rengöringsdukar som är avsedda att användas med bildsensorn. Det är möjligt att dessa vätskor kan användas, men som angavs ovan är sensorn mycket känslig och skadas lätt. Alla skador som kan uppstå när användaren använder dessa produkter kan kräva reparation eller byte av bildsensorn som användaren bekostar