Čišćenje senzora slike na DSLR fotoaparatima

Pre svega, ako mislite da se prljavština ili prašina sa senzora slike vidi na fotografijama, možete da ga očistite pomoću opcije Očisti senzor slike u Meniju Podešavanja. Senzor možete očistiti u bilo kom trenutku pomoću opcije Očisti odmah ili će se čišćenje obaviti automatski kada isključite fotoaparat. Ova alatka je najefikasnija kada se fotoaparat spusti nadole. Imajte na umu to da stariji DSLR fotoaparati možda nemaju ovu funkciju.

Ako strano telo ne možete da uklonite pomoću opcije „Očisti senzor slike“, možete da pregledate senzor i da očistite prašinu na način opisan u nastavku.

Kako da pronađete prljavštinu i prašinu
U nekim slučajevima, ova prljavština ili prašina mogu se pojaviti na fotografijama i onda je potrebno očistiti senzor niske propustljivosti.

 1.  Promenite bateriju ili povežite AC adapter. Obavezno je imati pouzdan izvor napajanja prilikom pregleda ili čišćenja senzora. Isključite fotoaparat i ubacite u potpunosti napunjenu bateriju ili povežite opcionalni AC adapter.

 2. Uklonite objektiv i uključite fotoaparat.

 3. Pritisnite dugme MENU (MENI) i izaberite meni za podešavanje i stavku > Lock Mirror Up for Cleaning (Digni i zaklj. ogledalo radi čišćenja) (dodatne informacije potražite u korisničkom uputstvu).

 4. Pritisnite dugme okidača. Ogledalo će se zatim podići u položaj za čišćenje i otvoriće se zavesa zatvarača i otkriti senzor. Na tražilu fotoaparata i gornjem LCD ekranu prikazaće se red crtica, ali to je normalno.

 5. Kada držite fotoaparat tako da svetlo pada na senzor slike, možete da proverite da li na površini ima prljavštine i prašine (slika 1). Ako na površini pronađete strana tela, trebalo bi da je očistite na dolenavedeni način.
  Ako ne vidite prljavštinu, isključite fotoaparat i ogledalo će se vratiti na donju poziciju i zavesa zatvarača će se zatvoriti. Zamenite objektiv ili poklopac tela.


Slika 1. Držanje fotoaparata radi pregleda filtera.

Ručno čišćenje

 1. Podignite ogledalo kao što je opisano u prvih pet gorenavedenih koraka.

 2. Prljavštinu i prašinu uklonite sa senzora pomoću pumpice (slika 2). Prljavštinu koju nije moguće ukloniti pumpicom može da ukloni samo osoblje iz Nikon ovlašćenog servisa.
  VAŽNO: Imajte na umu to da je senzor izuzetno osetljiv i da se može lako oštetiti, te je zato potrebno da pažljivo pratite uputstva. Kompanija Nikon preporučuje da se za uklanjanje prašine i vlakana koristi pumpica. Nemojte koristiti pumpicu sa četkicom jer vlakna mogu da oštete filter. Nikako ne smete da dodirujete ili brišete površinu senzora. Kompanija Nikon preporučuje da površinu senzora čisti osoblje iz ovlašćenog Nikon servisa.

 3. Kad završite sa čišćenjem prašine, isključite fotoaparat i ogledalo će se vratiti na donju poziciju i zavesa zatvarača će se zatvoriti. Zamenite objektiv ili poklopac tela.


Slika 2. Korišćenje pumpice za uklanjanje prašine.

Upotreba tečnosti za čišćenje
Postoje različiti tipovi proizvoda za čišćenje senzora za snimanje slike koji uključuju tečno sredstvo za čišćenje zajedno sa maramicama za senzor slike. Ove tečnosti se mogu koristiti, ali kako je već naglašeno, senzor je izuzetno osetljiv i lako ga je oštetiti. Sva oštećenja koja mogu nastati kada korisnik koristi ove proizvode, mogu da dovedu do toga da bude potrebno da se zameni senzor slike, a to se naplaćuje.

Obratite se korisničkoj podršci