Rengjøring av bildebrikken til et digitalt speilreflekskamera

Ved mistanke om at smuss eller støv på bildebrikken vises på bilder, kan man som første trinn rengjøre den med alternativet Rengjør bildebrikkenOppsettsmenyen. Bildebrikken kan når som helst rengjøres med alternativet Rengjør nå, eller rengjøringen kan utføres automatisk når kameraet slås på eller av. Dette verktøyet er mest effektivt når kameraet er plassert med bunnen ned. Vær oppmerksom på at enkelte eldre digitale speilreflekskameraer kanskje ikke har denne funksjonen.

Hvis fremmedlegemer ikke kan fjernes med alternativet Rengjør bildebrikken, kan bildebrikken kontrolleres og støv blåses bort som forklart nedenfor.

Slik ser man etter smuss og støv
I enkelte tilfeller kan det hende at smuss og støv vises på bildene. I så fall må bildebrikken rengjøres.

 1. Lad batteriet eller koble til en nettadapter. En pålitelig strømkilde er nødvendig når bildebrikken kontrolleres eller rengjøres. Slå av kameraet og sett inn et fullt oppladet batteri, eller koble til den valgfrie nettadapteren.

 2. Ta av objektivet og slå på kameraet.

 3. Trykk på MENY-knappen, og velg oppsettsmenyen > Lås speilet oppe for rengjøring (se bruksanvisningen for å få mer informasjon).

 4. Trykk på utløseren. Speilet heves til rengjøringsposisjonen og lukkergardinen åpnes, slik at bildebrikken kommer til syne. Det vises en rad med streker i kameraets søker og på den øverste LCD-skjermen. Dette er normalt.

 5. Hvis kameraet holdes slik at det kommer lys på bildebrikken, er det mulig å se om det er støv og smuss på overflaten (bilde 1). Hvis det finnes fremmedlegemer på overflaten, rengjøres den som forklart nedenfor.
  Hvis det ikke finnes noe synlig smuss, slås kameraet av. Speilet senkes og lukkergardinen lukkes. Sett på igjen objektivet eller kamerahusdekselet.


Bilde 1. Holde kameraet for å kontrollere filteret.

Manuell rengjøring

 1. Hev speilet slik det er beskrevet i de fem første trinnene ovenfor.

 2. Fjern smuss og støv fra bildebrikken med en blåsebelg (bilde 2). Smuss som ikke kan fjernes med blåsebelgen, kan bare fjernes av Nikon-autorisert servicepersonell.
  VIKTIG: Vær oppmerksom på at bildebrikken er ekstremt ømfintlig og lett kan skades, så følg instruksjonene nøye. Nikon anbefaler at støv og rusk fjernes med blåsebelg. Ikke bruk blåsebørste, ettersom børstehårene kan skade filteret. Bildebrikkens overflate må aldri berøres eller tørkes av. Nikon anbefaler at bildebrikkens overflate rengjøres av Nikon-autorisert servicepersonell.

 3. Når støvet er blåst bort, slås kameraet av. Speilet senkes og lukkergardinen lukkes. Sett på igjen objektivet eller kamerahusdekselet.


Bilde 2. Fjerne støv med en blåsebelg.

Bruk av rengjøringsvæske
Det finnes flere typer rengjøringsprodukter for bildebrikker, for eksempel rengjøringsvæske og rengjøringskluter for bildebrikker. Det er mulig at slike væsker kan brukes, men som nevnt ovenfor er bildebrikken svært ømfintlig og kan lett skades. Hvis det oppstår skader som følge av bruken av slike produkter, kan dette medføre at bildebrikken må byttes, noe man selv må betale.