De beeldsensor van een DSLR reinigen

Als u vermoedt dat vuil- of stofdeeltjes op de beeldsensor zichtbaar zijn in foto's, kunt u als eerste stap de sensor reinigen via de optie Beeldsensor Reinigen in het Setup-Menu. De beeldsensor kan op elk gewenst moment worden gereinigd met de optie Nu Reinigen, maar kan ook automatisch worden gereinigd wanneer de camera wordt in- of uitgeschakeld. Deze optie werkt het beste als de camera wordt neergezet met de onderzijde omlaag. Houd er rekening mee dat bepaalde oudere DSLR-camera's niet over deze functie beschikken.

Als stof of vuil niet kan worden verwijderd via de optie Beeldsensor reinigen, kunt u de beeldsensor controleren en stof wegblazen zoals hieronder wordt beschreven.

Controleren op stof en vuil
In sommige gevallen kan vuil of stof zichtbaar zijn in foto's en moet de sensor worden gereinigd.

  1. Laad de accu op of gebruik een lichtnetadapter. Gebruik een betrouwbare stroombron wanneer u de sensor controleert of reinigt. Zet de camera uit en plaats   een volledig opgeladen accu of sluit u de optionele lichtnetadapter aan.

  2. Verwijder het objectief en zet de camera aan.

  3. Druk op de MENU-knop en selecteer Setup-menu > Spiegel omhoog (CCD reinigen). (Raadpleeg de gebruikshandleiding voor meer informatie.)

  4. Druk de ontspanknop in. De spiegel wordt omhoog geklapt naar de reinigingspositie en het sluitergordijn wordt geopend, zodat de sensor zichtbaar wordt. In de zoeker   en het bovenste lcd-venster wordt een rij streepjes weergegeven. Dit is normal.

  5. Houd de camera zodanig dat er licht op de beeldsensor valt, zodat u het oppervlak kunt onderzoeken op stof en vuil (afbeelding 1). Als zich stof of vuil op het             oppervlak bevindt, reinigt u dit zoals hieronder wordt beschreven. Als er geen vuil   zichtbaar is, zet u de camera uit, waarna de spiegel weer wordt neergeklapt en het   sluitergordijn dichtgaat. Plaats het objectief of de bodydop terug.


Afbeelding 1. Houd de camera zo vast dat u het filter kunt controleren.

Handmatig reinigen

  1. Klap de spiegel omhoog zoals wordt beschreven in de eerste vijf stappen hierboven.

  2. ​Verwijder stof en vuil van de sensor met een blaasbalgje (afbeelding 2). Vuil dat niet met een blaasbalgje kan worden verwijderd, kan alleen worden verwijderd door door Nikon geautoriseerd servicepersoneel. 
    BELANGRIJK: Denk eraan dat de sensor uitermate kwetsbaar is en gemakkelijk beschadigd kan raken. Volg de instructies daarom nauwgezet op. Nikon raadt het gebruik van een blaasbalgje aan om stof en pluisjes te verwijderen. Gebruik geen blaasborsteltje aangezien de haartjes de sensor kunnen beschadigen. U mag het oppervlak van de sensor in geen geval aanraken of afvegen. Nikon beveelt aan het reinigen van het sensoroppervlak over te laten aan door Nikon geautoriseerd servicepersoneel.

  3. Nadat u stof hebt weggeblazen, zet u de camera uit, waarna de spiegel weer wordt neergeklapt en het sluitergordijn dichtgaat. Plaats het objectief of de bodydop terug.


Afbeelding 2. Stof verwijderen met een blaasbalgje.

Het gebruik van reinigingsvloeistof
Er zijn verschillende soorten reinigingsproducten voor beeldsensors verkrijgbaar, bestaande uit een reinigingsvloeistof en beeldsensordoekjes. Deze vloeistoffen kunnen worden gebruikt, maar zoals hierboven is vermeld, is de sensor zeer kwetsbaar en kan deze gemakkelijk beschadigd raken. Schade die mogelijk is veroorzaakt doordat de gebruiker deze producten heeft gebruikt, kan ertoe leiden dat de beeldsensor moet worden vervangen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de gebruiker.