Curăţarea senzorului de imagine la aparatele foto DSLR

Ca prim pas, dacă bănuiţi că în fotografii apar urme ale murdăriei sau prafului de pe senzorul de imagine, puteţi să îl curăţaţi utilizând opţiunea Curăţare senzor imagine din Meniul de Setare. Senzorul poate fi curăţat în orice moment utilizând opţiunea Curăţare acum sau curăţarea poate fi efectuată automat când aparatul foto este pornit sau oprit. Acest instrument este cel mai eficient atunci când aparatul foto este aşezat cu baza în jos. Reţineţi că este posibil ca unele aparate foto DSLR mai vechi să nu aibă această funcţie.

În cazul în care impurităţile nu pot fi îndepărtate utilizând opţiunea Curăţare senzor imagine, senzorul de imagine poate fi inspectat şi praful poate fi îndepărtat conform descrierii de mai jos.

Cum se verifică existenţa murdăriei şi a prafului
În unele cazuri, murdăria sau praful pot apărea în fotografii şi senzorul va trebui curăţat.

1. Încărcaţi acumulatorul sau conectaţi un adaptor la reţeaua electrică. Când inspectaţi sau curăţaţi senzorul, este necesară o sursă de alimentare sigură. Opriţi aparatul foto şi introduceţi un acumulator complet încărcat sau conectaţi adaptorul opţional la reţeaua electrică.

2. Scoateţi obiectivul şi porniţi aparatul foto.

3. Apăsaţi butonul MENU şi selectaţi Meniu setare > Blocare oglindă sus pentru curăţare (pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul utilizatorului).

4. Apăsaţi butonul de declanşare. Oglinda va fi ridicată în poziţia de curăţare, iar perdeaua obturatorului se va deschide, descoperind senzorul. Vizorul aparatului foto şi ecranul LCD superior vor afişa un rând de liniuţe, acest lucru fiind normal.
5. Ţinând aparatul foto astfel încât senzorul de imagine să fie în bătaia luminii, puteţi verifica dacă există praf sau murdărie pe suprafaţa acestuia (Imaginea 1). Dacă pe suprafaţă sunt impurităţi, acestea trebuie curăţate conform descrierii de mai jos.
Dacă nu există murdărie vizibilă, opriţi aparatul foto şi oglinda va coborî, iar perdeaua obturatorului se va închide. Puneţi la loc obiectivul sau capacului corpului.

Imaginea 1. Aparatul foto în poziţia de verificare a filtrului.

Curăţarea manuală

  1. Ridicaţi oglinda conform descrierii din primii cinci paşi de mai sus.

  2. Îndepărtaţi praful şi murdăria de pe senzor cu o pompă de aer (Imaginea 2). Murdăria care nu a putut fi îndepărtată cu pompa de aer poate fi îndepărtată de personalul de service autorizat de Nikon.
    IMPORTANT: Reţineţi că senzorul este extrem de delicat şi uşor de deteriorat, aşadar urmaţi instrucţiunile cu atenţie. Nikon recomandă utilizarea unei pompe de aer pentru îndepărtarea prafului şi a scamelor. Nu utilizaţi o pompă de aer cu perie, deoarece perii acesteia pot deteriora filtrul. Nu trebuie să atingeţi sau să ştergeţi suprafaţa senzorului sub nicio formă. Nikon recomandă ca suprafaţa senzorului să fie curăţată de personalul de service autorizat de Nikon.

  3. Când aţi terminat de îndepărtat praful, opriţi aparatul foto şi oglinda va coborî, iar perdeaua obturatorului se va închide. Puneţi la loc obiectivul sau capacului corpului.


Imaginea 2. Utilizarea unei pompe de aer pentru a îndepărta praful.

Utilizarea lichidului de curăţare
Sunt disponibile diferite produse de curăţare pentru senzorul de imagine, care pot include un lichid de curăţare, împreună cu şerveţele speciale pentru senzorul de imagine. Aceste lichide pot fi utilizate, însă, după cum s-a precizat mai sus, senzorul este extrem de delicat şi uşor de deteriorat. Orice deteriorare cauzată de utilizarea acestor produse de către utilizator poate duce la necesitatea unei reparaţii contra cost pentru înlocuirea senzorului de imagine.

Contactaţi asistenţa pentru clienţi