DSLR képérzékelő-tisztítás

Ha azt gyanítja, hogy a fényképeken a képérzékelőn megtapadt por vagy piszok látható, első lépésként használhatja a Setup (Beállítás) Menü Clean image sensor (Képérzékelő tisztítása) parancsát az érzékelő tisztítására. Az érzékelő bármikor megtisztítható a Clean now (Tisztítás most) menüparanccsal, illetve a fényképezőgép be- és kikapcsoláskor automatikusan is elvégzi a tisztítást. Ez az eszköz akkor a leghatékonyabb, ha a fényképezőgép alja lefelé mutat. Vegye figyelembe, hogy egyes régebbi DSLR fényképezőgépekben nincs ilyen funkció.

Ha a Clean Image Sensor (Képérzékelő tisztítása) funkció nem képes eltávolítani a szennyeződést, a képérzékelő vizsgálata és a por lefúvatása az alábbiakban leírt módon is elvégezhető.

Por és szennyeződés keresése
Bizonyos esetekben a fényképeken por vagy egyéb szennyeződés nyoma látható, és ilyenkor az érzékelőt meg kell tisztítani.

  1. Töltse fel az akkumulátort vagy csatlakoztasson hálózati tápegységet a fényképezőgéphez. Az érzékelő vizsgálatakor és tisztításakor megbízható áramforrásra van szükség. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort, vagy csatlakoztassa a külön megvásárolható hálózati tápegységet.

  2. Vegye le az objektívet, majd kapcsolja be a fényképezőgépet.

  3. Nyomja meg a MENU (Menü) gombot, és válassza a Setup (Beállítások) menü > Lock Mirror Up for Cleaning (Tükörfelcsapás tisztításhoz) elemét – további információk a használati útmutatóban olvashatók.

  4. Nyomja meg a kioldógombot. A tükör ekkor tisztítási helyzetbe emelkedik, kinyílik a redőnyzár, és láthatóvá válik az érzékelő. A fényképezőgép keresőjében és felső LCD-monitorán szaggatott vonal jelenik meg – ez normális jelenség.

  5. Tartsa úgy a fényképezőgépet, hogy fény essen a képérzékelőre – ekkor a felület esetleges porossága és szennyezettsége jól vizsgálható (lásd az 1. képet). Ha az érzékelő felületén idegen anyagot talál, akkor azt az alábbi útmutatás szerint kell megtisztítani. Ha nem észlelhető szennyeződés, akkor kapcsolja ki a fényképezőgépet – ekkor a tükör visszatér az alsó állásba, a redőnyzár pedig visszacsukódik. Helyezze vissza az objektívet vagy a vázsapkát.


1. kép A fényképezőgép tartása a szűrő vizsgálatához.

Kézi tisztítás

  1. Emelje fel a tükröt a fentebb leírt öt lépés végrehajtásával.

  2. A port és az egyéb szennyeződéseket pumpás légfúvóval távolítsa el az érzékelőről (2. kép). A pumpával el nem távolítható szennyeződéseket csak a Nikon által engedélyezett személyzet kezelheti.
    FONTOS: Vegye figyelembe, hogy az érzékelő rendkívül érzékeny, sérülékeny szerkezet, ezért gondosan kövesse az utasításokat. A Nikon javasolja pumpa használatát a port és a textilfoszlányok eltávolításához. Ne használjon fúvóecsetet, mert a sörték megsérthetik a szűrőt. Semmiképpen ne érintse meg vagy törölje le az érzékelő felületét. A Nikon azt ajánlja, hogy az érzékelő felületét bízza a Nikon által engedélyezett személyzetre.

  3. Ha végzett a por lefúvatásával, akkor kapcsolja ki a fényképezőgépet – ekkor a tükör visszatér az alsó állásba, a redőnyzár pedig visszacsukódik. Helyezze vissza az objektívet vagy a vázsapkát.


2. kép A por eltávolítása pumpás légfúvó használatával.

Tisztítófolyadék használata
Számos különféle termék érhető el, amely tartalmazhatnak a képérzékelő tisztítására szolgáló folyadékot és törlőkendőket is. Elképzelhető, hogy ezek a folyadékok megfelelők, de ahogy fentebb is szerepel, az érzékelő rendkívül érzékeny és könnyen megsérülhet. Az ilyen termékek felhasználó általi használatából eredő bármilyen sérülés a képérzékelő javítását, ill. cseréjét teheti szükségessé, amelynek költségei a felhasználót terhelik.

Kapcsolatfelvétel az Ügyfélszolgálattal