Čišćenje senzora slike DSLR fotoaparata

Kao prvi korak, ako sumnjate da se prljavština ili prašina na senzoru slike pojavljuju na fotografijama, možete ga očistiti pomoću opcije Čišćenje senzora slike u Izborniku za Postavljanje. Senzor možete očistiti bilo kada pomoću opcije Očisti sad ili se čišćenje može provesti automatski kad se fotoaparat uključi ili isključi. Taj je alat najučinkovitiji kad se fotoaparat položi licem prema dolje. Napominjemo da neki stariji modeli DSLR fotoaparata možda nemaju ovu funkciju.

Ako se strano tijelo ne može ukloniti pomoću opcije Čišćenje senzora slike, senzor slike može se pregledati , a prašina se može otpuhati kako je opisano u nastavku.

Kako izvršiti provjeru na prljavštinu i prašinu
U nekim slučajevima prljavština ili prašina mogu se pojaviti na fotografijama, a senzor je tada potrebno očistiti.

 1. Napunite bateriju ili priključite strujni ispravljač. Za pregled ili čišćenje senzora potreban je pouzdan izvor napajanja. Isključite fotoaparat i umetnite potpuno napunjenu bateriju ili prikopčajte dodatni strujni ispravljač.

 2. Uklonite objektiv i uključite fotoaparat.

 3. Pritisnite gumb IZBORNIK i odaberite Izbornik za postavljanje > Blokiranje podignutog zrcala radi čišćenja (više informacija potražite u korisničkom priručniku).

 4. Pritisnite gumb za otpuštanje okidača. Zrcalo se podiže u položaj za čišćenje i otvara se zavjesa okidača otkrivajući senzor. Na tražilu fotoaparata i gornjem LCD-u prikazat će se redak crtica; to je uobičajeno.

 5. Kada držite fotoaparat tako da je senzor slike osvijetljen, možete pregledati ima li na površini prljavštine i prašine (slika 1). Ako na površini pronađete strano tijelo, čišćenje trebate provesti kako je opisano u nastavku.
  Ako nema vidljive prljavštine, isključite fotoaparat i zrcalo će se vratiti u donji položaj, a zavjesa okidača zatvorit će se. Zamijenite objektiv poklopca kućišta.

Slika 1. Držanje fotoaparata radi pregleda filtra.

Ručno čišćenje

 1. Podignite zrcalo kao što je opisano u prvih pet koraka.

 2. Uklonite prljavštinu i prašinu sa senzora pomoću puhača (slika 2). Prljavštinu koja se ne može ukloniti pomoću puhača može ukloniti samo Nikonovo ovlašteno servisno osoblje.
  VAŽNO: Napominjemo da je senzor izuzetno osjetljiv i lako ga je oštetiti, stoga pažljivo slijedite upute. Nikon preporučuje da se za uklanjanje prašine ili vlakana upotrebljava puhač. Ne upotrebljavajte četkicu puhača jer bi čekinje mogle oštetiti filtar. Nikada nemojte dodirivati ili brisati površinu senzora. Nikon preporučuje da površinu senzora čisti Nikonovo ovlašteno servisno osoblje.

 3. Kad završite s otpuhivanjem prašine, isključite fotoaparat i zrcalo će se vratiti u donji položaj, a zavjesa okidača zatvorit će se. Zamijenite objektiv poklopca kućišta.


Slika 2. Upotreba puhača za uklanjanje prašine.

Potreba tekućine za čišćenje
Dostupne su različite vrste proizvoda za čišćenje slikovnog senzora, a u nekim slučajevima može se raditi o tekućini za čišćenje zajedno s maramicama za brisanje slikovnog senzora . Ove tekućine mogu se koristiti, ali, kao što je ranije navedeno, senzor je iznimno osjetljiv i lako se oštećuje. Oštećenja koja može prouzročiti korisnikova upotreba ovih proizvoda mogu rezultirati popravcima uz naplatu za zamjenu slikovnog senzora.