Digitaalisen järjestelmäkameran kuvakennon puhdistus

Jos epäilet, että kuvakennon sisällä on valokuvissa näkyvää likaa tai pölyä, voit aloittaa puhdistamisen valitsemalla Asetusvalikossa Puhdista Kuvakenno -toiminnon. Kuvakenno voidaan puhdistaa milloin tahansa Puhdista Nyt -vaihtoehdolla. Puhdistus voidaan myös ohjelmoida tapahtuvaksi aina, kun kamerasta katkaistaan virta. Työkalu toimii parhaiten, kun kamera on asetettu pohja alaspäin. Huomaa, että joissakin vanhemmissa digitaalisissa järjestelmäkameroissa ei ole tätä toimintoa.

Jos likaa ei voi poistaa Puhdista kuvakenno -toiminnolla, kuvakenno voidaan tarkastaa ja pöly puhaltaa pois jäljempänä olevien ohjeiden mukaisesti.

Lian ja pölyn tarkastaminen
Joissakin tapauksissa pöly tai lika saattaa näkyä valokuvissa, jolloin kenno on puhdistettava.

 1. Lataa akku tai kiinnitä verkkolaite kameraan. Kennoa tarkastettaessa tai puhdistettaessa on varmistuttava siitä, että kameran virtalähde on luotettava. Katkaise kamerasta virta ja aseta kameraan täyteen ladattu akku tai käytä lisävarusteena saatavaa verkkolaitetta.

 2. Poista objektiivi ja kytke kameraan virta.

 3. Paina MENU-painiketta ja valitse asetusvalikko > Peilin nosto puhdistusta varten (lisätietoja on käyttöohjeessa).

 4. Paina laukaisinta. Peili nousee puhdistusasentoon ja suljinverho avautuu, jolloin kenno tulee näkyviin. Kameran etsimessä ja yläosan nestekidenäytössä näkyy joukko pisteviivoja. Tämä on normaalia.

 5. Kun pidät kameraa siten, että valo osuu kuvakennoon, voit tarkistaa, onko pinnalla likaa tai pölyä (kuva 1). Jos kennon pinnalla on likaa, puhdista se seuraavien ohjeiden mukaisesti.
  Jos likaa ei näy, katkaise kamerasta virta, jolloin peili palaa ala-asentoon ja suljinverho sulkeutuu. Kiinnitä objektiivi tai rungon suojus paikalleen.

User-added image
Kuva 1. Kameran pitäminen suodinta tarkastettaessa.

Puhdistus käsin

 1. Nosta peili edellä kuvatulla tavalla.

 2. Poista lika ja pöly kennosta puhaltimella (kuva 2). Lika, jota ei saada pois puhaltimella, voidaan poistaa vain valtuutetussa Nikon-huollossa.
  TÄRKEÄÄ: Huomaa, että kenno on erittäin herkkä ja vaurioituu helposti, joten noudata ohjeita tarkasti. Nikon suosittelee pölyn ja nukan poistamista puhaltimella. Älä käytä puhallinharjaa, sillä harjakset voivat vaurioittaa suodinta. Älä missään tapauksessa koske kennon pintaan tai pyyhi sitä. Nikon suosittelee kennon pinnan puhdistuttamista valtuutetussa Nikon-huollossa.

 3. Kun pöly on puhallettu pois, katkaise kamerasta virta, jolloin peili palaa ala-asentoon ja suljinverho sulkeutuu. Kiinnitä objektiivi tai rungon suojus paikalleen.


Kuva 2. Pölyn poistaminen puhaltimella.

Puhdistusnesteen käyttö
Saatavana on useita erilaisia kuvakennon puhdistustuotteita, jotka voivat koostua nestemäisestä puhdistusaineesta ja kuvakennon puhdistuspyyhkeistä. On mahdollista, että näitä nesteitä voi käyttää, mutta kuten edellä on mainittu, kenno on erittäin herkkä ja vaurioituu helposti. Tällaisten puhdistustuotteiden käyttö saattaa aiheuttaa vaurioita, joiden vuoksi kuvakenno on vaihdettava tai korjattava maksullisena huoltotoimena.