Rengøring af DSLR-billedsensoren

Hvis du har mistanke om, at der er snavs eller støv på billedsensoren, som kommer med på billederne, kan du som første trin rengøre den vha. indstillingen Rens Billedsensor i Opsætningsmenuen. Du kan altid rense sensoren ved hjælp af indstillingen Rens nu, men ellers kan rensningen foretages automatisk, når kameraet tændes eller slukkes. Dette værktøj er mest effektivt, når kameraet placeres med bunden nedad. Bemærk, at visse ældre DSLR-kameraer ikke har denne funktion.

Hvis det ikke er muligt at fjerne fremmedlegemer vha. indstillingen Rens billedsensor, kan den undersøges, og støvet blæses væk som beskrevet nedenfor.

Hvordan undersøger jeg for snavs og støv
I visse tilfælde kan der være synligt snavs eller støv på billederne, hvilket er tegn på, at sensoren skal renses.

 1. Oplad batteriet, eller tilslut en lysnetadapter. Der skal anvendes en pålidelig strømkilde ved eftersyn eller rengøring af sensoren. Sluk kameraet, og isæt et fuldt opladet batteri, eller tilslut lysnetadapteren (ekstraudstyr).

 2. Fjern objektivet, og tænd kameraet.

 3. Tryk på knappen MENU, og vælg Lås spejl i hævet pos. ved rens i opsætningsmenuen (se brugervejledningen for at få flere oplysninger).

 4. Tryk udløserknappen ned. Spejlet hæves til renseposition, og lukkergardinet åbnes, så der er adgang til sensoren. Kameraets søger og LCD'et i toppen viser en række streger. Det er helt normalt.

 5. Holdes kameraet, så lyset falder ind på billedsensoren, er det muligt at undersøge overfladen for snavs eller støv (billede 1). Hvis du finder fremmedlegemer på overfladen, skal den renses som beskrevet nedenfor.
  Sluk kameraet, så spejlet vender tilbage til nedre position, og lukkergardinet lukkes, hvis der ikke er synligt snavs. Sæt objektivet på kamerahusdækslet igen.


Billede 1. Sådan holdes kameraet, når filteret inspiceres.

Manuel rensning

 1. Hæv spejlet som beskrevet i de første fem trin ovenfor.

 2. Fjern snavs og støv fra sensoren med en blæser (billede 2). Snavs, som ikke kan fjernes med en blæser, må kun fjernes af Nikon-autoriserede serviceteknikere.
  VIGTIGT! Bemærk, at sensoren er meget skrøbeligt og let bliver beskadiget, så følg vejledningen omhyggeligt. Nikon anbefaler, at der bruges en blæser til at fjerne støv og fnug. Undgå at bruge en pustebørste, da hårene kan beskadige filteret. Du må under ingen omstændigheder røre ved sensorens overflade eller tørre den af. Nikon anbefaler, at sensorens overflade udelukkende renses af Nikon-autoriserede serviceteknikere.

 3. Sluk kameraet, så spejlet vender tilbage til nedre position, og lukkergardinet lukkes, når du er værdig med at puste støvet bort. Sæt objektivet på kamerahusdækslet igen.


Billede 2. Brug en blæser til at fjerne støv.

Brug af rensevæske til billedsensorer
Der fås forskellige typer renseprodukter til billedsensorer, som kan indeholde en rensevæske, og renseservietter til aftørring af billedsensoren. Rensevæske af denne type kan bruges; men som beskrevet ovenfor er sensoren meget skrøbelig og bliver let beskadiget. Skader, der kan være opstået som følge af brugen af disse produkter, kan medføre reparation mod betaling eller udskiftning af billedsensoren.