Καθαρισμός αισθητήρα εικόνας της DSLR

Σε πρώτη φάση, εάν υποψιάζεστε ότι εμφανίζεται βρωμιά ή σκόνη από τον αισθητήρα εικόνας στις φωτογραφίες, μπορείτε να τον καθαρίσετε με την επιλογή Καθαρισμός αισθητήρα εικόνας στο Mενού Pυθμίσεων. Μπορείτε να καθαρίσετε τον αισθητήρα εικόνας ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας την επιλογή Καθαρισμός τώρα ή αυτόματα κατά την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μηχανής. Αυτό το εργαλείο είναι πιο αποτελεσματικό όταν η φωτογραφική μηχανή τοποθετείται με τη βάση προς τα κάτω. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες παλαιότερες φωτογραφικές μηχανές DSLR ενδέχεται να μη διαθέτουν αυτήν τη λειτουργία.

Εάν δεν είναι δυνατή η απομάκρυνση των ξένων σωματιδίων χρησιμοποιώντας την επιλογή Καθαρισμός αισθητήρα εικόνας, μπορεί να γίνει έλεγχος του αισθητήρα εικόνας και να αφαιρεθεί η σκόνη με αέρα όπως περιγράφεται παρακάτω.

Πώς μπορείτε να ελέγξετε για τυχόν ύπαρξη σκόνης και βρωμιάς
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η σκόνη ή η βρωμιά μπορεί να εμφανίζεται στις φωτογραφίες και αυτό αποτελεί ένδειξη ότι ο αισθητήρας χρειάζεται καθαρισμό.

 1. Φορτίστε την μπαταρία ή συνδέστε ένα μετασχηματιστή ρεύματος. Για τον έλεγχο ή τον καθαρισμό του αισθητήρα απαιτείται αξιόπιστη πηγή τροφοδοσίας. Απενεργοποιήστε τη μηχανή και τοποθετήστε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία ή συνδέστε τον προαιρετικό μετασχηματιστή ρεύματος.

 2. Αφαιρέστε το φακό και ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.

 3. Πατήστε το κουμπί MENU και επιλέξτε Μενού ρυθμίσεων > Κλείδωμα καθρέπτη πάνω για καθάρισμα (για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης).

 4. Πατήστε το κουμπί λήψης. Ο καθρέπτης θα ανασηκωθεί στη θέση καθαρισμού και η κουρτίνα κλείστρου θα ανοίξει αποκαλύπτοντας τον αισθητήρα. Κατά την εκτέλεση αυτής της ενέργειας, το σκόπευτρο και η πάνω οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής θα εμφανίσουν μια σειρά από παύλες. Αυτό είναι φυσιολογικό.

 5. Κρατώντας τη φωτογραφική μηχανή έτσι ώστε να πέφτει φως στον αισθητήρα εικόνας, μπορείτε να ελέγξετε την επιφάνειά του για βρωμιά και σκόνη (Εικόνα 1). Εάν διαπιστώσετε την ύπαρξη ξένου αντικειμένου στην επιφάνεια, αφαιρέστε το όπως περιγράφεται παρακάτω.
  Εάν δεν υπάρχει ορατή βρωμιά, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή. Ο καθρέπτης θα επιστρέψει στην κάτω θέση και η κουρτίνα του κλείστρου θα κλείσει. Επανατοποθετήστε το φακό ή το καπάκι σώματος.


Εικόνα 1. Κράτημα της φωτογραφικής μηχανής για επιθεώρηση του φίλτρου.

Χειροκίνητος καθαρισμός

 1. Ανασηκώστε τον καθρέπτη όπως περιγράφεται στα πέντε πρώτα βήματα που αναφέρονται παραπάνω.

 2. Αφαιρέστε τη σκόνη και τη βρωμιά από τον αισθητήρα με ένα φυσητήρι (Εικόνα 2). Η βρωμιά που δεν απομακρύνεται με το φυσητήρι θα πρέπει να απομακρυνθεί μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις της Nikon.
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Λάβετε υπόψη ότι ο αισθητήρας είναι εξαιρετικά ευαίσθητος και μπορεί να υποστεί εύκολα φθορά. Για το λόγο αυτό, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες. Η Nikon συνιστά να αφαιρείτε τη σκόνη και τα χνούδια με ένα φυσητήρι. Μη χρησιμοποιείτε βουρτσάκι-φυσερό, καθώς οι τρίχες της βούρτσας μπορεί να καταστρέψουν το φίλτρο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αγγίξετε ή να σκουπίσετε την επιφάνεια του αισθητήρα. Η Nikon συνιστά ο καθαρισμός της επιφάνειας του αισθητήρα να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις της Nikon.

 3. Αφού τελειώσετε τη διαδικασία απομάκρυνσης της σκόνης με το φυσητήρι, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή. Ο καθρέπτης θα επιστρέψει στην κάτω θέση και η κουρτίνα του κλείστρου θα κλείσει. Επανατοποθετήστε το φακό ή το καπάκι σώματος.


Εικόνα 2. Χρήση φυσητήρα για απομάκρυνση σκόνης.

Χρήση υγρού καθαρισμού
Υπάρχουν διάφοροι τύποι προϊόντων καθαρισμού αισθητήρων εικόνας που μπορεί να περιλαμβάνουν υγρό καθαριστικό και μαντηλάκια καθαρισμού του αισθητήρα εικόνας. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα υγρά αλλά, όπως αναφέρεται παραπάνω, ο αισθητήρας είναι εξαιρετικά ευαίσθητος και μπορεί εύκολα να υποστεί ζημιά. Κάθε ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τέτοιων προϊόντων από το χρήστη, ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά του αισθητήρα εικόνας η οποία να επισύρει κόστος αντικατάστασής του.