Почистване на сензора за изображения на DSLR

Като първа стъпка, ако предполагате, че на снимките се виждат следи от замърсявания или прах по сензора за изображения, можете да го почистите с помощта на опцията Изчистване сензор изображения в Mенюто с Hастройки. Сензорът може да се почиства по всяко време с помощта на опцията Изчистване сега или почистването да се извършва автоматично при включване или изключване на фотоапарата. Този инструмент е най-ефективен, когато фотоапаратът е поставен с основата надолу. Имайте предвид, че някои по-стари DSLR фотоапарати може да не разполагат с тази функция.

Ако външният замърсител не може да се отстрани с помощта на опцията „Изчистване сензор изображения“, сензорът за изображения може да се провери и прахът да се издуха , както е описано по-долу.

Как да проверите за наличие на замърсявания и прах
В някои случаи тези замърсявания или прах може да се виждат на снимките, което означава, че сензорът се нуждае от почистване.

 1. Смяна на батерията или свързване на захранващ адаптер. При проверка или почистване на сензора е необходим надежден захранващ източник. Изключете фотоапарата и поставете напълно заредена батерия или свържете опционалния захранващ адаптер.

 2. Свалете обектива и включете фотоапарата.

 3. Натиснете бутона MENU (Меню) и изберете Меню с настройки > Заклч. огледало нагоре за почист. (вижте ръководството на потребителя за повече информация).

 4. Натиснете спусъка. Огледалото ще се повдигне в положение за почистване и пердето на затвора ще се отвори, откривайки достъп до сензора. Визьорът на фотоапарата и горният LCD дисплей ще показват ред с тирета, което е нормално.

 5. Като държите фотоапарата така, че светлината да пада върху сензора за изображения, може да проверите повърхността за наличие на замърсявания и прах (изображение 1). Ако по повърхността има външни тела, тя трябва да бъде почистена, както е описано по-долу.
  Ако няма видими замърсявания, изключете фотоапарата и огледалото ще се върне в долно положение, а пердето на затвора ще се затвори. Сменете обектива на капачката на тялото на фотоапарата.


Изображение 1. Начин на държане на фотоапарата за проверка на филтъра

Ръчно почистване

 1. Повдигнете огледалото, както е описано в първите пет стъпки по-горе.

 2. Отстранете замърсяванията и праха от сензора с гумена круша (изображение 2). Замърсявания, които не могат да бъдат отстранени с гумена круша, се почистват единствено от персонала на оторизиран сервизен център на Nikon.
  ВАЖНО: Имайте предвид, че сензорът е изключително чувствителен и лесно се поврежда, затова следвайте старателно инструкциите. Nikon препоръчва използването на гумена круша за отстраняване на прах и власинки. Не използвайте гумена круша с четка, тъй като косъмчетата й могат да повредят филтъра. В никакъв случай не докосвайте и не забърсвайте повърхността на сензора. Nikon препоръчва повърхността на сензора да се почиства от персонала на оторизиран сервизен център на Nikon.

 3. Когато завършите издухването на праха, изключете фотоапарата и огледалото ще се върне в долно положение, а пердето на затвора ще се затвори. Сменете обектива на капачката на тялото на фотоапарата.


Изображение 2. Използване на гумена круша за отстраняване на прах

Използване на почистваща течност
На пазара се предлагат различни видове продукти за почистване на сензора за изображения, които може да включват течен почистващ препарат заедно с кърпички за сензора за изображения . Възможно е такива течни препарати да могат да се използват, но както бе посочено по-горе, сензорът е изключително чувствителен и лесно се поврежда. Всяка повреда, която потребителят има вероятност да причини чрез използването на тези продукти, може да доведе до платен ремонт за смяна на сензора за изображения.

Свързване с Центъра за поддръжка на клиенти