Čiščenje slikovnega tipala fotoaparata DSLR

Prvi korak: če se vam zdi, da sta umazanija ali prah s slikovnega tipala vidna na fotografijah, tipalo očistite z možnostjo Clean Image Sensor (Čiščenje slikovnega tipala) v Nastavitvenem Meniju. Tipalo lahko očistite kadar koli z možnostjo Clean now (Očisti zdaj), ali pa se čiščenje izvede samodejno, ko se fotoaparat vklopi ali izklopi. To orodje je najbolj učinkovito, ko je fotoaparat postavljen s spodnjim delom navzdol. Ne pozabite, da nekateri starejši fotoaparati DSLR morda nimajo te funkcije.

Če tujkov ni mogoče odstraniti z možnostjo »Clean Image Sensor« (Čiščenje slikovnega tipala), lahko slikovno tipalo pregledate in spihate prah, kakor je opisano spodaj.

Preverjanje, ali je na tipalu umazanija ali prah
Umazanija ali prah sta lahko v določenih okoliščinah vidna na fotografijah, tipalo je takrat treba očistiti.

 1. Zamenjajte baterijo ali priključite napajalnik. Pri pregledu ali čiščenju tipala potrebujete zanesljiv vir napajanja. Fotoaparat izklopite in vstavite povsem napolnjeno baterijo ali priključite dodatni napajalnik.

 2. Odstranite objektiv in vklopite fotoaparat.

 3. Pritisnite gumb MENU (MENI) in izberite Setup menu (Nastavitveni meni) > Lock Mirror Up for Cleaning (Zaklepanje zrcala za čiščenje) (podrobnejše informacije poiščite v navodilih za uporabo).

 4. Pritisnite sprožilec. Zrcalo se bo pomaknilo v položaj za čiščenje in zavesa zaklopa se bo odprla ter razkrila tipalo. Na iskalu fotoaparata in na zaslonu LCD se prikaže vrstica pomišljajev, kar je običajno.

 5. Fotoaparat obrnite tako, da bo svetloba padala na slikovno tipalo ter boste videli umazanijo in prah na površini (Slika 1). Če na površini vidite tujke, je treba tipalo očistiti v skladu s spodnjimi navodili.
  Če na površini ni vidne umazanije, izklopite fotoaparat in zrcalo se bo pomaknilo nazaj v začetni položaj, zavesa zaklopa pa se bo zaprla. Ponovno namestite pokrovček ohišja objektiva.


Slika 1 Položaj fotoaparata pri pregledovanju filtra.

Ročno čiščenje

 1. Dvignite zrcalo, kot je opisano v prvih petih korakih zgoraj.

 2. S puhalnikom odstranite umazanijo in prah s tipala (Slika 2). Umazanijo, ki je ni mogoče odstraniti s puhalnikom, lahko odstranijo samo pooblaščeni Nikonovi serviserji.
  POMEMBNO: ne pozabite, da je tipalo izjemno občutljivo in se hitro poškoduje, zato pri čiščenju natančno upoštevajte navodila. Nikon priporoča uporabo puhalnika za odstranjevanje prahu in delcev. Ne uporabljajte puhalnika s ščetko, saj lahko ščetine poškodujejo filter. Površine tipala se v nobenem primeru ne smete dotakniti ali je obrisati. Nikon priporoča, da čiščenje površine tipala opravi pooblaščeni Nikonov serviser.

 3. Ko končate s spihovanjem prahu, izklopite fotoaparat in zrcalo se bo premaknilo nazaj v začetni položaj, zavesa zaklopa pa se bo zaprla. Ponovno namestite pokrovček ohišja objektiva.

Slika 2. Odstranjevanje prahu s puhalnikom.

Uporaba čistilne tekočine
Na voljo je več vrst čistilnih izdelkov za slikovno tipalo. Vključujejo lahko čistilno tekočino in čistilne robčke za slikovno tipalo. Te tekočine lahko uporabite, vendar pa je, kot že navedeno, tipalo izjemno občutljivo in se hitro poškoduje. Če uporabnik zaradi uporabe teh izdelkov poškoduje tipalo, bo moral plačati popravilo ali kupiti novo slikovno tipalo.