Savet tehničkog servisa za korisnike proizvoda Optike Nikon za sport i rekreaciju

Hvala što ste izabrali optiku Nikon za sport i rekreaciju.

Primetili smo da su neki od naših kaiševa za dvoglede i teleskopske durbine možda premašili standardne vrednosti za PAH *1 navedene u uredbi REACH *2 za izabrane proizvode. 

*1 Od 27. decembra 2015. godine postavljeni su strogi standardi za upotrebu PAH proizvoda. (Aneks 17 Unos 50 uredbe REACH (EZ) br. 1907/2006)
*2 Uredba REACH je zakonska uredba za upravljanje hemijskim supstancama u Evropi koja važi od 1. juna 2007. Hemijske supstance koje se proizvode i koriste u EU podležu obavezama registracije, procene, autorizacije i ograničenja.

Nikon je procenio situaciju i potvrđuje da eventualna neusaglašenost sa uredbom REACH ne daje povod za zabrinutost da postoji zdravstveni rizik za korisnike pri normalnoj upotrebi.

Bez obzira, Nikon će zameniti sve ugrožene kaiševe besplatno, bez obzira na garantni period.

Iskreno se izvinjavamo za sve neprijatnosti koje bi ovo moglo da izazove. Daćemo sve od sebe da dodatno poboljšamo kvalitet i molimo vas da nastavite da podržavate naše proizvode.

Proizvodi za zamenu i kako ih zameniti

Bez obzira na garantni period, zamenićemo besplatno potencijalno ugrožene kaiševe koji su isporučeni sa proizvodom kupljenim nakon 27. decembra 2015. godine *3 na zahtev, novim, poboljšanim kaišem koji je usaglašen sa urednom REACH. 
Kada je otkrio potencijalni problem, Nikon je odmah obustavio isporuke i prodaju svih potencijalno ugroženih kaiševa u distributivnim kanalima koje kontroliše Nikon u EU i EEA.

Ako imate neispravan kaiš, obratite se Nikon korisničkoj podršci. Držite pri ruci broj proizvoda i serijski broj.

*3 Samo će kaiš biti zamenjen. Glavno telo vašeg optičkog proizvoda nije ugroženo i stoga ne podleže 
besplatnoj zameni.

Identifikacioni broj kaiša.

Lokacija identifikacionog broja (primer modela MONARCH 5)

Stari kaiš
Stari kaiš

Poboljšani kaiš
Poboljšani kaiš


Primenljivi proizvod i serijski broj

Lokacija serijskog broj (primer modela MONARCH 5)

Serijski broj dvogleda

Serijski broj dvogleda


Identifikovanje primenljivog proizvoda:

Identifikacioni broj kaiša

Naziv proizvoda
(kliknite na link modela da vidite fotografiju)

Serijski br.

Planirani datum početka zamene

Identifikacioni broj poboljšanog kaiša

SAY

EDG 7x42 DCF

Nº000561~

1 septembar 2022

SAY-1

EDG 8x42 DCF

Nº301175~

EDG 10x42 DCF

Nº501236~

EDG 8x32 DCF

Nº700656~

SBY

MONARCH HG 8X30

Nº2000146~

1 avgust 2022

SBY-1

MONARCH HG 10X30

Nº3000145~

MONARCH HG 8X42

Nº000037~

MONARCH HG 10X42

Nº100037~

MONARCH M7 8X30

Nº1000181~

MONARCH M7 10x30

Nº2000431~

MONARCH M7 8x42

Nº3000921~

MONARCH M7 10x42

Nº4000861~

MONARCH M5 8x42

Nº1001041~

MONARCH M5 10x42

Nº2000991~

MONARCH M5 12x42

Nº3000461~

MONARCH M7+ 8x30

Nº5000061~

SBV

MONARCH HG 10x42

Nº100037~

1 avgust 2022

SBV-1

MONARCH HG 8x42

Nº000037~

SBW

MONARCH HG 8x30

Nº2000146~

1 avgust 2022

SBW-1

MONARCH HG 10x30

Nº3000145~

SBG

MONARCH HG 10x42

Nº100037~

1 avgust 2022

SBG-1

MONARCH HG 8x42

Nº000037~

MONARCH 7 8x30

Nº0011603~

MONARCH 7 10x30

Nº3008293~

MONARCH 5 8x42

Nº0054011~

MONARCH 5 10x42

Nº3066804~

MONARCH 5 12x42

Nº5018326~

MONARCH 5 8x56

Nº0002193~

MONARCH 5 16x56

Nº3002682~

MONARCH 5 20x56

Nº5002766~

SBP

FIELDSCOPE MONARCH 82ED-S

Nº210069~

1 septembar 2022

SBQ-1

FIELDSCOPE MONARCH 82ED-A

Nº220066~

FIELDSCOPE MONARCH 60ED-S

Nº230067~

FIELDSCOPE MONARCH 60ED-A

Nº240066~

SBQ

FIELDSCOPE MONARCH 82ED-S

Nº210069~

1 septembar 2022

SBQ-1

FIELDSCOPE MONARCH 82ED-A

Nº220066~

FIELDSCOPE MONARCH 60ED-S

Nº230067~

FIELDSCOPE MONARCH 60ED-A

Nº240066~

SBV

RANGEFINDER BINOCULARS Laser Force 10x42

Nº0003010~

1 avgust 2022

SBV-1


Preventivne radnje

Kao odgovor na ovo saznanje svi relevantni zaposleni kompanije Nikon Group proći će ponovnu obuku da bi se obezbedila usaglašenost sa uredbama REACH. Takođe ćemo ojačati naš proces kontrole, uputiti i bolje upravljati dobavljačima u pogledu uredbe REACH u nastojanju da sprečimo da se ovakvi problemi ponovo jave u budućnosti.

Iskreno se izvinjavamo za sve neprijatnosti koje možete imati zbog ovog problema. 

Obratite se korisničkoj podršci