Teknisk serviceråd for brukere av Nikons optikkprodukter for sport og fritidsliv

Takk for at du velger Nikons optikkprodukter for sport og fritidsliv.

Vi har blitt gjort oppmerksom på at våre kikkert- og feltskopstropper kan ha oversteget standardverdier for PAH-er *1 oppgitt i REACH-forordningen *2 for utvalgte produkter. 

*1 De strenge standardverdiene er satt for bruk av PAH-er siden 27. desember 2015. (tillegg 17 oppføring 50 av REACH-bestemmelse (EC) nr. 1907/2006)
*2 REACH-forordningen er en juridisk forskrift for håndtering av kjemiske stoffer i Europa som startet 1. juni 2007. Kjemiske stoffer som er produsert og brukt i EU er underlagt registrerings-, vurderings-, autorisasjons- og restriksjonsforpliktelser.

Nikon har vurdert situasjonen og kan bekrefte at det potensielle avviket med REACH-forordningen ikke er en bekymring for brukeres helse ved normal bruk.

Nikon vil likevel erstatte de berørte stroppene gratis uavhengig av garantiperioden.

Vi beklager på det sterkeste eventuelle ulemper dette vil medføre. Vi vil gjøre vårt beste for å ytterligere forbedre kvaliteten, og vi ber om fortsatt støtte fra deg for produktene våre.

Berørte produkter og hvordan du kan erstatte stroppen

Uavhengig av garantiperioden, vil vi erstatte eventuelle berørte stropper som fulgte med produkter kjøpt 27. desember 2015 eller senere uten ekstra kostnad *3 ved forespørsel om en ny, forbedret stropp som overholder REACH-forordningen. 
Etter at det potensielle problemet ble oppdaget, har Nikon umiddelbart suspendert forsendelser og salg av alle potensielt berørte stropper i distribusjonskanaler kontrollert av Nikon i EU og EØS.

Hvis du har en berørt stropp, kontakt Nikon kundestøtte. Ha produktmodellen og serienummeret ditt tilgjengelig.

*3 Kun stroppen vil bli erstattet. Selve det optiske produktet er ikke berørt og kan derfor ikke 
erstattes gratis.

Identifikasjonsnummer for stropp

Identifikasjonsnummerets plassering (referanse til MONARCH 5)

Gammel stropp
Gammel stropp

Forbedret stropp
Forbedret stropp


Berørt produkt og serienummer

Serienummerets plassering (referanse til MONARCH 5)

Serienummer på kikkert

Serienummer på kikkert


Identifisere berørte produkter:

Identifikasjonsnummer på stropp

Produktnavn
(klikk på modelllenken for å se bildet)

Serienummer

Planlagt startdato for utbytting

Identifikasjonsnummer på forbedret stropp

SAY

EDG 7x42 DCF

Nº000561~

1 September 2022

SAY-1

EDG 8x42 DCF

Nº301175~

EDG 10x42 DCF

Nº501236~

EDG 8x32 DCF

Nº700656~

SBY

MONARCH HG 8X30

Nº2000146~

1 August 2022

SBY-1

MONARCH HG 10X30

Nº3000145~

MONARCH HG 8X42

Nº000037~

MONARCH HG 10X42

Nº100037~

MONARCH M7 8X30

Nº1000181~

MONARCH M7 10x30

Nº2000431~

MONARCH M7 8x42

Nº3000921~

MONARCH M7 10x42

Nº4000861~

MONARCH M5 8x42

Nº1001041~

MONARCH M5 10x42

Nº2000991~

MONARCH M5 12x42

Nº3000461~

MONARCH M7+ 8x30

Nº5000061~

SBV

MONARCH HG 10x42

Nº100037~

1 August 2022

SBV-1

MONARCH HG 8x42

Nº000037~

SBW

MONARCH HG 8x30

Nº2000146~

1 August 2022

SBW-1

MONARCH HG 10x30

Nº3000145~

SBG

MONARCH HG 10x42

Nº100037~

1 August 2022

SBG-1

MONARCH HG 8x42

Nº000037~

MONARCH 7 8x30

Nº0011603~

MONARCH 7 10x30

Nº3008293~

MONARCH 5 8x42

Nº0054011~

MONARCH 5 10x42

Nº3066804~

MONARCH 5 12x42

Nº5018326~

MONARCH 5 8x56

Nº0002193~

MONARCH 5 16x56

Nº3002682~

MONARCH 5 20x56

Nº5002766~

SBP

FIELDSCOPE MONARCH 82ED-S

Nº210069~

1 September 2022

SBQ-1

FIELDSCOPE MONARCH 82ED-A

Nº220066~

FIELDSCOPE MONARCH 60ED-S

Nº230067~

FIELDSCOPE MONARCH 60ED-A

Nº240066~

SBQ

FIELDSCOPE MONARCH 82ED-S

Nº210069~

1 September 2022

SBQ-1

FIELDSCOPE MONARCH 82ED-A

Nº220066~

FIELDSCOPE MONARCH 60ED-S

Nº230067~

FIELDSCOPE MONARCH 60ED-A

Nº240066~

SBV

RANGEFINDER BINOCULARS Laser Force 10x42

Nº0003010~

1 August 2022

SBV-1


Forebyggende tiltak

På grunn av dette, vil alle relevante ansatte i Nikon-gruppen få ny opplæring for å sikre overholdelse av REACH-forordningen. Vi vil også styrke våre inspeksjoner, instruere og bedre administrere leverandører i henhold til REACH-forordningen for å forhindre at problemer som dette oppstår igjen i fremtiden.

Vi beklager eventuelle ulemper dette problemet kan medføre.