Teknisk service, rådgivning til brugere af optiske produkter til sports- og fritidsbrug fra Nikon

Tak for at vælge en Nikon-kikkert til sports- og fritidsbrug.

Det har vist sig, at nogle af remmene til vores kikkerter og fieldscopes muligvis overskrider standard værdierne for polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) *1 i henhold til REACH-forordningen *2

*1 Der har været eksisteret strenge krav til standard værdier for PAH-indholdet siden 27. december 2015. (Bilag 17, pkt. 50 i REACH-forordningen (EF) 1907/2006)
*2 REACH-forordningen er en juridisk forordningen for håndtering af kemiske stoffer i Europa, der trådte i kraft den 1. juni 2007. Kemiske stoffer, der fremstilles og anvendes i EU, er underlagt regler vedrørende registrering, vurdering, godkendelse samt begrænsninger.

Nikon har vurderet situationen og kan forsikre brugerne om, at den potentielt manglende overholdelse af REACH-forordningen ikke giver anledning til, at de skal være bekymrede for deres helbred ved almindelig brug.

Nikon tilbyder dog alligevel at bytte de berørte remme gratis, uanset om garantien fortsat gælder.

Vi beklager dybt den ulejlighed, dette måtte give anledning til. Vi vil bestræbe os på fremover at sikre en bedre kvalitet og håber på fortsat interesse for vores produkter.

Berørte produkter og udskiftning

Uanset garantiperioden tilbyder vi på anmodning gratis *3 at udskifte remme, der kan være berørt af dette, og som fulgte med produkter, der er købt fra og med 27. december 2015, med en ny og bedre rem, der overholder REACH-forordningen. 
Straks da vi opdagede det problem, der kan være opstået, ophørte vi med at forsende og sælge alle potentielt berørte remme via de distributionskanaler, som Nikon står for i EU og EØS.

Hvis du har en rem, som dette gælder for, bedes du kontakte Nikons afdeling for kundesupport. Du skal kunne opgive produktmodel og serienummer.

*3 Kun remmen vil blive skiftet ud. Dette påvirker ikke de optiske produkter som sådan, og de kan således ikke udskiftes 
gratis.

Rem - identifikationsnr.

Placering af identifikationsnr. (henvisning til MONARCH 5)

Gammel rem
Gammel rem

Forbedret rem
Forbedret rem


Berørt produkt og serienr.

Placering af serienr. (henvisning til MONARCH 5)

Kikkert - serienr.

Kikkert - serienr.


Angiver de berørte produkter:

Binocular serial number

Binocular serial number


Identifying applicable products:

Strap identification No.

Product name

(click on the model link to see the photo)

Serial No.

Scheduled exchange
start date

Improved strap
identification No.

SAY

EDG 7x42 DCF

№ 000561~

1 September 2022

SAY-1

EDG 8x42 DCF

№301175~

EDG 10x42 DCF

№501236~

EDG 8x32 DCF

№700656~

SBY

MONARCH HG 8X30

№2000146~

1 August 2022

SBY-1

MONARCH HG 10X30

№3000145~

MONARCH HG 8X42

№000037~

MONARCH HG 10X42

№100037~

MONARCH M7 8X30

№1000181~

MONARCH M7 10x30

№2000431~

MONARCH M7 8x42

№3000921~

MONARCH M7 10x42

№4000861~

MONARCH M5 8x42

№1001041~

MONARCH M5 10x42

№2000991~

MONARCH M5 12x42

№3000461~

MONARCH M7+ 8x30

№5000061~

SBV

MONARCH HG 10x42

№100037~

1 August 2022

SBV-1

MONARCH HG 8x42

№000037~

SBW

MONARCH HG 8x30

№2000146~

1 August 2022

SBW-1

MONARCH HG 10x30

№3000145~

SBG

MONARCH HG 10x42

№100037~

1 August 2022

SBG-1

MONARCH HG 8x42

№000037~

MONARCH 7 8x30

№0011603~

MONARCH 7 10x30

№3008293~

MONARCH 5 8x42

№0054011~

MONARCH 5 10x42

№3066804~

MONARCH 5 12x42

№5018326~

MONARCH 5 8x56

№0002193~

MONARCH 5 16x56

№3002682~

MONARCH 5 20x56

№5002766~

SBP

FIELDSCOPE MONARCH 82ED-S

№210069~

1 September 2022

SBQ-1

FIELDSCOPE MONARCH 82ED-A

№220066~

FIELDSCOPE MONARCH 60ED-S

№230067~

FIELDSCOPE MONARCH 60ED-A

№240066~

SBQ

FIELDSCOPE MONARCH 82ED-S

№210069~

1 September 2022

SBQ-1

FIELDSCOPE MONARCH 82ED-A

№220066~

FIELDSCOPE MONARCH 60ED-S

№230067~

FIELDSCOPE MONARCH 60ED-A

№240066~

SBV

RANGEFINDER BINOCULARS Laser Force 10x42

№0003010~

1 August 2022

SBV-1


Forebyggelse

Ovennævnte har resulteret i, at alle relevante medarbejdere i Nikon Group skal efteruddannes for at sikre, at REACH-forordningen overholdes. Vi vil også forbedre vores produktgennemgang samt styrke informationsniveauet og samarbejdet med vores leverandører i forhold til REACH-forordningen for at hindre fremtidige problemer af tilsvarende karakter.

Vi beklager dybt den ulejlighed, dette måtte have medført for dig.