Συμβουλευτική Τεχνική Υπηρεσία για χρήστες προϊόντων Nikon Sport & Recreational Optics

Σας ευχαριστούμε που επιλέγετε τη Nikon Sport & Recreational Optics.

Έχει υποπέσει στην αντίληψή μας ότι μερικά από τα λουριά για τα κιάλια και τα πεδιοσκόπιά μας μπορεί να υπερβαίνουν τις τυπικές τιμές για τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAH) *1 που καθορίζονται στον κανονισμό REACH *2 για επιλεγμένα προϊόντα. 

*1 Οι αυστηρές τυπικές τιμές για τη χρήση των PAH τέθηκαν στις 27 Δεκεμβρίου 2015. (Παράρτημα 17 στοιχείο 50 του κανονισμού REACH (ΕΚ) αριθ. 1907/2006)
*2 Ο κανονισμός REACH είναι ένας νομικός κανονισμός για τη διαχείριση των χημικών ουσιών στην Ευρώπη που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2007. Στις χημικές ουσίες που παράγονται και χρησιμοποιούνται στην ΕΕ επιβάλλονται υποχρεώσεις καταχώρισης, αξιολόγησης, εξουσιοδότησης και περιορισμού.

Η Nikon έχει αξιολογήσει την κατάσταση και μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η πιθανή μη συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH δεν προκαλεί ανησυχία για ύπαρξη κινδύνου για την υγεία των χρηστών υπό κανονική χρήση.

Παρ' όλα αυτά, η Nikon θα αντικαταστήσει τα λουριά που επηρεάζονται χωρίς χρέωση, ανεξάρτητα από την περίοδο εγγύησης.

Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία θα προκληθεί. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βελτιώσουμε περαιτέρω την ποιότητα και ζητάμε τη συνεχή σας στήριξη στα προϊόντα μας.

Κατάλληλα προϊόντα και τρόπος αντικατάστασης

Ανεξάρτητα από την περίοδο εγγύησης, θα αντικαταστήσουμε τυχόν επηρεαζόμενα λουριά τα οποία συνόδευαν προϊόντα που αγοράστηκαν στις 27 Δεκεμβρίου 2015 ή αργότερα χωρίς χρέωση *3 κατόπιν αιτήματος με ένα νέο, βελτιωμένο λουρί που συμμορφώνεται με τον κανονισμό REACH. 
Μετά την ανακάλυψη του πιθανού προβλήματος, η Nikon ανέστειλε αμέσως οποιεσδήποτε αποστολές και πωλήσεις όλων των δυνητικά επηρεαζόμενων λουριών σε κανάλια διανομής που ελέγχονται από τη Nikon στην ΕΕ και στον ΕΟΧ.

Αν έχετε κάποιο από τα επηρεαζόμενα λουριά, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών της Nikon. Να έχετε πρόχειρο το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας.

*3 Μόνο το λουρί θα αντικατασταθεί. Το κύριο σώμα του προϊόντος σας δεν επηρεάζεται και επομένως δεν πληροί τις προϋποθέσεις για 
αντικατάσταση χωρίς χρέωση.

Αναγνωριστικός αριθμός λουριού

Θέση αναγνωριστικού αριθμού (αναφορά στο μοντέλο MONARCH 5)

Παλιό λουρί
Παλιό λουρί

Βελτιωμένο λουρί
Βελτιωμένο λουρί


Κατάλληλο προϊόν και σειριακός αριθμός

Θέση σειριακού αριθμού (αναφορά στο μοντέλο MONARCH 5)

Σειριακός αριθμός κιαλιών

Σειριακός αριθμός κιαλιών


Προσδιορισμός κατάλληλων προϊόντων:

Αναγνωριστικός αριθμός λουριού

Όνομα προϊόντος
(κάντε κλικ στο σύνδεσμο του μοντέλου για να δείτε τη φωτογραφία)

Σειριακός αριθμός

Προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης αντικατάστασης

Αναγνωριστικός αριθμός βελτιωμένου λουριού

SAY

EDG 7x42 DCF

Nº000561~

1 Σεπτέμβριος 2022

SAY-1

EDG 8x42 DCF

Nº301175~

EDG 10x42 DCF

Nº501236~

EDG 8x32 DCF

Nº700656~

SBY

MONARCH HG 8X30

Nº2000146~

1 Αύγουστος 2022

SBY-1

MONARCH HG 10X30

Nº3000145~

MONARCH HG 8X42

Nº000037~

MONARCH HG 10X42

Nº100037~

MONARCH M7 8X30

Nº1000181~

MONARCH M7 10x30

Nº2000431~

MONARCH M7 8x42

Nº3000921~

MONARCH M7 10x42

Nº4000861~

MONARCH M5 8x42

Nº1001041~

MONARCH M5 10x42

Nº2000991~

MONARCH M5 12x42

Nº3000461~

MONARCH M7+ 8x30

Nº5000061~

SBV

MONARCH HG 10x42

Nº100037~

1 Αύγουστος 2022

SBV-1

MONARCH HG 8x42

Nº000037~

SBW

MONARCH HG 8x30

Nº2000146~

1 Αύγουστος 2022

SBW-1

MONARCH HG 10x30

Nº3000145~

SBG

MONARCH HG 10x42

Nº100037~

1 Αύγουστος 2022

SBG-1

MONARCH HG 8x42

Nº000037~

MONARCH 7 8x30

Nº0011603~

MONARCH 7 10x30

Nº3008293~

MONARCH 5 8x42

Nº0054011~

MONARCH 5 10x42

Nº3066804~

MONARCH 5 12x42

Nº5018326~

MONARCH 5 8x56

Nº0002193~

MONARCH 5 16x56

Nº3002682~

MONARCH 5 20x56

Nº5002766~

SBP

FIELDSCOPE MONARCH 82ED-S

Nº210069~

1 Σεπτέμβριος 2022

SBQ-1

FIELDSCOPE MONARCH 82ED-A

Nº220066~

FIELDSCOPE MONARCH 60ED-S

Nº230067~

FIELDSCOPE MONARCH 60ED-A

Nº240066~

SBQ

FIELDSCOPE MONARCH 82ED-S

Nº210069~

1 Σεπτέμβριος 2022

SBQ-1

FIELDSCOPE MONARCH 82ED-A

Nº220066~

FIELDSCOPE MONARCH 60ED-S

Nº230067~

FIELDSCOPE MONARCH 60ED-A

Nº240066~

SBV

RANGEFINDER BINOCULARS Laser Force 10x42

Nº0003010~

1 Αύγουστος 2022

SBV-1


Προληπτικές ενέργειες

Ως απόκριση σε αυτό το εύρημα, όλοι οι σχετικοί εργαζόμενοι του Ομίλου Nikon θα επανεκπαιδευτούν, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανονισμούς REACH. Θα ενισχύσουμε επίσης τη διαδικασία επιθεώρησής μας, θα παράσχουμε καθοδήγηση και θα διαχειριστούμε καλύτερα τους προμηθευτές σε σχέση με τους κανονισμούς REACH, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουμε την επανεμφάνιση αντίστοιχων ζητημάτων στο μέλλον.

Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία μπορεί να σας προκαλέσει αυτό το θέμα.