Известие за технически проблем за потребителите на оптични продукти на Nikon за спортни и развлекателни цели

Благодарим ви, че избрахте оптика на Nikon за спортни и развлекателни цели.


Научихме, че лентите за носене на някои от нашите бинокли и преносими микроскопи може да надвишават стандартните стойност за ПАВ *1, изложени в регламента REACH *2 за определени продукти. 

*1 Стриктните стандартни стойности за използването на ПАВ са определени от 27 декември 2015 г. (Приложение 17, вписване 50 на Регламент REACH (ЕО) № 1907/2006)
*2 Регламентът REACH е правен регламент за управление на химически вещества в Европа, който е въведен на 1 юни 2007 г. За химическите субстанции, които се произвеждат и използват в ЕС, се налагат задължения по Регистрация, Оценка, Авторизация и Ограничаване.

Nikon е направила оценка на ситуацията и може да потвърди, че потенциалното несъответствие с регламента REACH не предизвиква никакви притеснения по отношение на риска за здравето на потребителите при нормална употреба.

Въпреки това Nikon ще замени безплатно засегнатите ленти за носене независимо от гаранционния срок.

Искрено се извиняваме за евентуално причиненото неудобство. Ще направим всичко възможно да подобрим още качеството и ви молим за вашата постоянна подкрепа за нашите продукти.

Засегнати продукти и как се заменят

Независимо от гаранционния срок ние ще заменим при поискване всяка една потенциално засегната лента за носене, която е била в комплекта към закупени продукти на или след 27 декември 2015 г., безплатно *3 с нова, подобрена лента за носене, която е в съответствие с регламента REACH. 
При откриването на потенциалния проблем, Nikon незабавно е спряла всички пратки и продажби на всички потенциално засегнати ленти за носене в мрежите за дистрибуция, които се контролират от Nikon в ЕС и ЕИЗ.

Ако имате засегната лента за носене, моля, свържете се с Центъра за поддръжка на клиенти на Nikon. Моля, имайте на разположение номера на модела и серийния номер.

*3 Само лентата за носене ще бъде заменена. Основното тяло на вашия оптичен продукт не е засегнато и затова не отговаря на условията за безплатна 
замяна.

Идентификационен номер на лентата за носене

Местоположение на идентификационния номер (например за MONARCH 5)

Стара лента за носене
Стара лента за носене

Подобрена лента за носене
Подобрена лента за носене


Засегнат продукт и сериен номер

Местоположение на серийния номер (например за MONARCH 5)

Сериен номер на бинокъла

Сериен номер на бинокъла


Идентифициране на засегнатите продукти:

Binocular serial number

Binocular serial number

Идентифициране на засегнатите продукти:

Идентификационен
номер на лентата за носене

Име на продукта

(кликнете върху връзката към модела, за да видите снимката)

Сериен номер

Планирана начална
дата за замяна

Идентификационен
номер на
подобрената лента
за носене

SAY

EDG 7x42 DCF

№ 000561~

1 Септември 2022

SAY-1

EDG 8x42 DCF

№301175~

EDG 10x42 DCF

№501236~

EDG 8x32 DCF

№700656~

SBY

MONARCH HG 8X30

№2000146~

1 Август 2022

SBY-1

MONARCH HG 10X30

№3000145~

MONARCH HG 8X42

№000037~

MONARCH HG 10X42

№100037~

MONARCH M7 8X30

№1000181~

MONARCH M7 10x30

№2000431~

MONARCH M7 8x42

№3000921~

MONARCH M7 10x42

№4000861~

MONARCH M5 8x42

№1001041~

MONARCH M5 10x42

№2000991~

MONARCH M5 12x42

№3000461~

MONARCH M7+ 8x30

№5000061~

SBV

MONARCH HG 10x42

№100037~

1 Август 2022

SBV-1

MONARCH HG 8x42

№000037~

SBW

MONARCH HG 8x30

№2000146~

1 Август 2022

SBW-1

MONARCH HG 10x30

№3000145~

SBG

MONARCH HG 10x42

№100037~

1 Август 2022

SBG-1

MONARCH HG 8x42

№000037~

MONARCH 7 8x30

№0011603~

MONARCH 7 10x30

№3008293~

MONARCH 5 8x42

№0054011~

MONARCH 5 10x42

№3066804~

MONARCH 5 12x42

№5018326~

MONARCH 5 8x56

№0002193~

MONARCH 5 16x56

№3002682~

MONARCH 5 20x56

№5002766~

SBP

FIELDSCOPE MONARCH 82ED-S

№210069~

1 Септември 2022

SBQ-1

FIELDSCOPE MONARCH 82ED-A

№220066~

FIELDSCOPE MONARCH 60ED-S

№230067~

FIELDSCOPE MONARCH 60ED-A

№240066~

SBQ

FIELDSCOPE MONARCH 82ED-S

№210069~

1 Септември 2022

SBQ-1

FIELDSCOPE MONARCH 82ED-A

№220066~

FIELDSCOPE MONARCH 60ED-S

№230067~

FIELDSCOPE MONARCH 60ED-A

№240066~

SBV

RANGEFINDER BINOCULARS Laser Force 10x42

№0003010~

1 Август 2022

SBV-1


Превантивни действия

Като следствие от тази констатация, всички съответни служители на Nikon Group ще бъдат обучени отново, за да се гарантира съответствието с регламента REACH. Също така ще засилим процеса на инспекция, ще инструктираме и управляваме доставчиците по-добре по отношение на регламента REACH с цел да предотвратим появата на такива проблеми в бъдеще.

Искрено се извиняваме за евентуално причиненото неудобство от този проблем. 

Свързване с Центъра за поддръжка на клиенти