Råd om teknisk service för användare av produkter från Nikon Sport & Recreational Optics

Tack för att du valde Nikon Sport & Recreational Optics.

Vi har fått reda på att några av våra bärremmar för våra kikare/fältkikare kan ha överskridit standardvärdet för PAH (polycykliska aromatiska kolväten) *1 som anges i REACH-förordningen *2 för valda produkter. 

*1 Dessa strikta standardvärden har varit aktuella för användning av PAH:er sedan december 27, 2015. (Bilaga 17 stycke 50 av REACH-förordningen (EG) No1907 / 2006)
*2 REACH-förordningen är en lagstadgad bestämmelse om hantering av kemiska substanser i Europa som påbörjades 1 juni, 2007. Kemiska substanser som tillverkas och används inom EU täcks av krav på registrering, utvärdering, auktorisering och begränsning.

Nikon har utvärderat situationen och kan bekräfta att potentialen att inte överensstämma med REACH-förordningen inte ger upphov till några farhågor om hälsorisker för användare vid normal användning.

Trots detta kommer Nikon att ersätta remmarna som påverkas utan kostnad oberoende av garantiperioden.

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som detta kan orsaka. Vi kommer att göra vårt bästa för att förbättra kvaliteten, och vi ber er att fortsätta visa stöd för våra produkter.

Gällande produkter och hur de ersätts

Oavsett garantiperiod kommer vi att ersätta remmar som potentiellt kan påverkas som inkluderades med produkter som köptes på eller efter 27 december, 2015, utan kostnad *3 på begäran mot en ny förbättrad rem som uppfyller kraven i REACH-förordningen. 
Så fort problemet upptäcktes pausade Nikon omedelbart alla leveranser av remmar som potentiellt kan vara påverkade i distributionsnätverk som kontrolleras av Nikon i EU och EES.

Om du har en rem som påverkas av detta ska du kontakta Nikons kundsupport. Anteckna din produktmodell och ditt serienummer.

*3 Endast remmen kommer att bytas ut. Huvuddelen av din optiska produkt påverkas inte och kvalificerar därför inte för kostnadsfritt 
byte.

Remmens ID-nummer

Placering av ID-nummer (referens till MONARCH 5)

Gammal rem
Gammal rem

Förbättrad rem
Förbättrad rem


Tillämpligt produkt- och serienummer

Placering av serienummer (referens till MONARCH 5)

Kikarens serienummer

Kikarens serienummer


Identifiera produkter som påverkas:

Remmens ID-nummer

Produktnamn
(klicka på modelllänken för att se bilden)

Serienummer

Schemalagt startdatum för byte

Den förbättrade remmens ID-nummer

SAY

EDG 7x42 DCF

Nº000561~

1 september 2022

SAY-1

EDG 8x42 DCF

Nº301175~

EDG 10x42 DCF

Nº501236~

EDG 8x32 DCF

Nº700656~

SBY

MONARCH HG 8X30

Nº2000146~

1 augusti 2022

SBY-1

MONARCH HG 10X30

Nº3000145~

MONARCH HG 8X42

Nº000037~

MONARCH HG 10X42

Nº100037~

MONARCH M7 8X30

Nº1000181~

MONARCH M7 10x30

Nº2000431~

MONARCH M7 8x42

Nº3000921~

MONARCH M7 10x42

Nº4000861~

MONARCH M5 8x42

Nº1001041~

MONARCH M5 10x42

Nº2000991~

MONARCH M5 12x42

Nº3000461~

MONARCH M7+ 8x30

Nº5000061~

SBV

MONARCH HG 10x42

Nº100037~

1 augusti 2022

SBV-1

MONARCH HG 8x42

Nº000037~

SBW

MONARCH HG 8x30

Nº2000146~

1 augusti 2022

SBW-1

MONARCH HG 10x30

Nº3000145~

SBG

MONARCH HG 10x42

Nº100037~

1 augusti 2022

SBG-1

MONARCH HG 8x42

Nº000037~

MONARCH 7 8x30

Nº0011603~

MONARCH 7 10x30

Nº3008293~

MONARCH 5 8x42

Nº0054011~

MONARCH 5 10x42

Nº3066804~

MONARCH 5 12x42

Nº5018326~

MONARCH 5 8x56

Nº0002193~

MONARCH 5 16x56

Nº3002682~

MONARCH 5 20x56

Nº5002766~

SBP

FIELDSCOPE MONARCH 82ED-S

Nº210069~

1 september 2022

SBQ-1

FIELDSCOPE MONARCH 82ED-A

Nº220066~

FIELDSCOPE MONARCH 60ED-S

Nº230067~

FIELDSCOPE MONARCH 60ED-A

Nº240066~

SBQ

FIELDSCOPE MONARCH 82ED-S

Nº210069~

1 september 2022

SBQ-1

FIELDSCOPE MONARCH 82ED-A

Nº220066~

FIELDSCOPE MONARCH 60ED-S

Nº230067~

FIELDSCOPE MONARCH 60ED-A

Nº240066~

SBV

RANGEFINDER BINOCULARS Laser Force 10x42

Nº0003010~

1 augusti 2022

SBV-1


Förebyggande åtgärder

Som svar på denna upptäckt kommer alla relevanta anställda hos Nikon Group att få utbildning som säkerställer överensstämmelse med REACH-förordningen. Vi kommer även att förstärka vår inspektionsprocess, våra instruktioner och vår hantering av leverantörer med avseende på REACH-förordningen för att förhindra att problem som detta inträffar igen i framtiden.

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som detta kan orsaka. 

Contact Customer Support