Technisch serviceadvies voor gebruikers van Nikon Sport & Recreational Optics-producten

Dank u voor het kiezen van Nikon Sport & Recreational Optics.

Het is ons ter ore gekomen dat sommige van onze banden voor verrekijkers en telescopen mogelijk de standaardwaarden voor PAK's *1 hebben overschreden die zijn vastgelegd in de REACH-verordening *2 voor geselecteerde producten. 

*1 De strikte standaardwaarden zijn vastgesteld voor het gebruik van PAK's Sinds 27 december 2015. (Bijlage 17 Entry 50 van REACH Verordening (EC) No1907 / 2006)
*2 De REACH-verordening is een wettelijke verordening voor het beheer van chemische stoffen in Europa die op 1 juni 2007 van start is gegaan. Chemische stoffen die in de EU worden vervaardigd en gebruikt, worden onderworpen aan verplichtingen inzake Registratie, Beoordeling, Autorisatie en Beperking.

Nikon heeft de situatie beoordeeld en kan bevestigen dat de mogelijke niet-overeenstemming met de REACH-verordening geen aanleiding geeft tot bezorgdheid over gezondheidsrisico's voor gebruikers bij normaal gebruik.

Nikon zal niettemin de betrokken riempjes gratis vervangen, ongeacht de garantieperiode.

Wij bieden onze oprechte excuses aan voor het ongemak dat dit zal veroorzaken. We zullen ons best doen om de kwaliteit verder te verbeteren en we vragen u om onze producten te blijven steunen.

Toepasselijke producten en hoe te vervangen

Ongeacht de garantieperiode zullen we alle mogelijk aangetaste riempjes die werden meegeleverd met producten die op of na 27 december 2015 zijn gekocht, op verzoek gratis *3 vervangen door een nieuw, verbeterd riempje dat voldoet aan de REACH-verordening. 

Na ontdekking van het mogelijke probleem heeft Nikon onmiddellijk de verzending en verkoop opgeschort van alle mogelijk aangetaste riempjes in distributiekanalen die door Nikon worden beheerd in de EU en de EER.

Als u een getroffen riempje hebt, neem dan hier contact op met Nikon Support. Houd uw productmodel en serienummer bij de hand.

*3 Alleen het bandje wordt vervangen. De hoofdbehuizing van uw optiekproduct is niet aangetast en komt daarom niet in aanmerking voor gratis 
gratis vervanging. 


Identificatienummer van de riem

Plaats van het identificatienummer (verwijzing naar MONARCH 5)

Old strapOude riem

Improved strapVerbeterde riem


Toepasselijk product en serienummer

Plaats van het serienummer (verwijzing naar MONARCH 5)

Binocular serial number

Binocular serial number

Identificatie van toepasselijke producten

Identificatie van de riem nr.

Productnaam

(klik op de modellink om de foto te zien)

Serie nummers vanaf:

Geplande begindatum
van de uitwisseling

Verbeterd
Identificatienummer
van de band

SAY

EDG 7x42 DCF

? 000561~

1 september 2022

SAY-1

EDG 8x42 DCF

?301175~

EDG 10x42 DCF

?501236~

EDG 8x32 DCF

?700656~

SBY

MONARCH HG 8X30

?2000146~

1 augustus 2022

SBY-1

MONARCH HG 10X30

?3000145~

MONARCH HG 8X42

?000037~

MONARCH HG 10X42

?100037~

MONARCH M7 8X30

?1000181~

MONARCH M7 10x30

?2000431~

MONARCH M7 8x42

?3000921~

MONARCH M7 10x42

?4000861~

MONARCH M5 8x42

?1001041~

MONARCH M5 10x42

?2000991~

MONARCH M5 12x42

?3000461~

MONARCH M7+ 8x30

?5000061~

SBV

MONARCH HG 10x42

?100037~

1 augustus 2022

SBV-1

MONARCH HG 8x42

?000037~

SBW

MONARCH HG 8x30

?2000146~

1 augustus 2022

SBW-1

MONARCH HG 10x30

?3000145~

SBG

MONARCH HG 10x42

?100037~

1 augustus 2022

SBG-1

MONARCH HG 8x42

?000037~

MONARCH 7 8x30

?0011603~

MONARCH 7 10x30

?3008293~

MONARCH 5 8x42

?0054011~

MONARCH 5 10x42

?3066804~

MONARCH 5 12x42

?5018326~

MONARCH 5 8x56

?0002193~

MONARCH 5 16x56

?3002682~

MONARCH 5 20x56

?5002766~

SBP

FIELDSCOPE MONARCH 82ED-S

?210069~

1 september 2022

SBQ-1

FIELDSCOPE MONARCH 82ED-A

?220066~

FIELDSCOPE MONARCH 60ED-S

?230067~

FIELDSCOPE MONARCH 60ED-A

?240066~

SBQ

FIELDSCOPE MONARCH 82ED-S

?210069~

1 september 2022

SBQ-1

FIELDSCOPE MONARCH 82ED-A

?220066~

FIELDSCOPE MONARCH 60ED-S

?230067~

FIELDSCOPE MONARCH 60ED-A

?240066~

SBV

RANGEFINDER BINOCULARS Laser Force 10x42

?0003010~

1 augustus 2022

SBV-1


Preventieve maatregelen

Als reactie op deze bevinding zullen alle relevante werknemers van Nikon Group opnieuw worden opgeleid om naleving van de REACH-regelgeving te waarborgen. Wij zullen ook ons inspectieproces versterken en leveranciers instrueren en beter beheren met betrekking tot de REACH-regelgeving in een poging om te voorkomen dat kwesties als deze zich in de toekomst opnieuw voordoen.
 
Wij bieden onze oprechte verontschuldigingen aan voor het ongemak dat deze zaak voor u kan veroorzaken.

Contact Customer Support