Savet tehničkog servisa za korisnike SLR fotoaparata sa filmom Nikon F6

Hvala vam što ste za svoje fotografske potrebe odabrali Nikon.

Saznali smo putem interne provere zasnovane na našim sopstvenim standardima za proizvode koji se tiču zaštite životne sredine da se deo koji sadrži nivoe dibutil ftalata (DBP) koji potencijalno premašuju standardnu vrednost navedenu u RoHS direktivi* koristi u nekim F6 SLR fotoaparatima sa filmom proizvedenim i/ili plasiranim na tržište posle 22. jula 2019.

* RoHS direktiva (2011/65/EU i 2015/863/EU) nastala je u Evropskoj uniji sa ciljem da se ograniči upotreba određenih opasnih materijala u električnim i elektronskim proizvodima. Od 22. jula 2019. godine, upotreba DBP-a u električnim i elektronskim proizvodima je ograničena i primenjuju se standardne vrednosti.

Nikon će na zahtev klijenata besplatno zameniti deo kod kog je ovaj problem moguć u relevantnim proizvodima plasiranim na tržište posle 22. jula 2019. godine, čak i ako je garancija istekla.

Rezime problema
Nikon kontroliše upotrebu određenih opasnih materijala u svojim proizvodima u skladu sa RoHS direktivom Evropske unije. Dobavljači su dužni da nam dostave detaljne informacije o hemijskim supstancama sadržanim u delovima koje nam obezbeđuju. Informacije dobavljača o delu opisanom ovde ukazuju na to da su se pridržavali RoHS direktive.
Međutim, putem nedavne interne provere su otkrivene naznake da nivoi dibutil ftalata (DBP), koji se reguliše RoHS direktivom od 22. jula 2019. godine, a koristi se u određenom unutrašnjem delu fotoaparata, verovatno premašuju standardnu vrednost propisanu RoHS direktivom.

Odgovor
Dostave relevantnog proizvoda su obustavljene čim smo putem naše interne provere otkrili potencijalnu neusaglašenost sa RoHS direktivom u tom delu.
Kod fotoaparata kod kojih je ovaj problem moguć nisu primećeni nikakvi kvarovi ni problemi u pogledu kvaliteta, funkcionisanja ili performansi proizvoda.  Štaviše, budući da fotoaparat pri normalnoj upotrebi ni na koji način ne ugrožava zdravlje ni blagostanje korisnika, možete bez brige da nastavite sa njegovim korišćenjem. Međutim, Nikon pristaje da na zahtev zameni problematični deo.

Preventivne mere
Kao odgovor na ovo saznanje, svi relevantni zaposleni Nikon grupe će ponovo proći kroz obuku da bi se osigurala usaglašenost sa RoHS direktivom koju propisuje EU. Poboljšaćemo i postupak provere, a dobavljače ćemo upoznati sa RoHS direktivom i bolje ćemo ih kontrolisati kako se problemi ovog tipa ne bi ponavljali.

Identifikovanje problematičnih proizvoda
Ovaj problem važi za ukupno 152 F6 SLR fotoaparata sa filmom sa sledećim sedmocifrenim serijskim brojevima.
0035842, 0035862, 0035867, 0035868, 0035869, 0035870, 0035871, 0035872, 0035873, 0035909, 0035910, 0035911, 0035912, 0035913, 0035914, 0035915, 0035916, 0035917, 0035918, 0035919, 0035920, 0035921, 0035922, 0035923, 0035924, 0035925, 0035926, 0035927, 0035928, 0035929, 0035930, 0035932, 0035934, 0035941, 0035942, 0035943, 0035944, 0035945, 0035946, 0035947, 0035948, 0035949, 0035950, 0035951, 0035952, 0035953, 0035954, 0035955, 0035956, 0035957, 0035958, 0035959, 0035968, 0035969, 0035970, 0035971, 0035972, 0035973, 0035974, 0035975, 0035976, 0035977, 0035978, 0035979, 0035980, 0035981, 0035983, 0035984, 0035985, 0035986, 0035987, 0035989, 0035990, 0035991, 0035992, 0036010, 0036011, 0036012, 0036013, 0036014, 0036015, 0036016, 0036017, 0036018, 0036019, 0036020, 0036021, 0036022, 0036023, 0036024, 0036025, 0036026, 0036027, 0036028, 0036029, 0036030, 0036031, 0036032, 0036033, 0036034, 0036035, 0036036, 0036037, 0036038, 0036039, 0036041, 0036042, 0036043, 0036045, 0036046, 0036047, 0036048, 0036049, 0036050, 0036051, 0036052, 0036053, 0036056, 0036057, 0036058, 0036062, 0036112, 0036114, 0036116, 0036130, 0036133, 0036134, 0036135, 0036136, 0036137, 0036138, 0036139, 0036140, 0036141, 0036142, 0036147, 0036149, 0036153, 0036154, 0036155, 0036156, 0036157, 0036158, 0036159, 0036160, 0036161, 0036162, 0036165, 0036177, 0036188, 0036189, 0036191

Ako vaš fotoaparat nije na gorenavedenoj listi, možete da nastavite da ga koristite bez brige o ovom problemu.

Serijski broj za Nikon F6

Serijski broj fotoaparata je sedmocifreni broj u crvenom okviru na gornjoj slici.

Rešenje
Ako posedujete Nikon F6 SLR fotoaparat sa filmom sa navedenim problemom, obratite se najbližem Nikon servisnom centru. Njegovo osoblje će vam besplatno zameniti problematične komponente, čak i ako je garancija fotoaparata istekla.

Zahtev za servisne popravke
Upite koji se odnose na ovaj problem uputite najbližem Slika Nikon servisnom centru. Korisnici koji podnose zahtev za ovo servisiranje mogu da očekuju da će bez fotoaparata ostati približno 1–2 nedelje. Ako odjednom primimo veliki broj zahteva za ovo servisiranje, možda će biti potrebno više vremena. Zahvalni smo vam na strpljenju i razumevanju. 

Iskreno se izvinjavamo zbog eventualnih neprijatnosti koje ste zbog ovoga imali. 

Nikon će nastaviti da preduzima sve moguće mere za poboljšanje kvaliteta proizvoda. Zbog toga se nadamo da ćete nastaviti da koristite Nikon za svoje fotografske potrebe.

Obratite se korisničkoj podršci