Tehnička savjetodavna služba za korisnike SLR fotoaparata s filmom Nikon F6

Hvala vam što ste za svoje fotografske potrebe odabrali Nikon.

Tijekom provođenja unutarnjeg nadzora na temelju vlastitih ekoloških standarda za proizvode primijetili smo da je dio koji sadrži dibutil ftalat (DBP), čija razina možda prelazi standardnu vrijednost navedenu u Direktivi RoHS*, korišten u nekim SLR fotoaparatima s filmom F6 proizvedenima i/ili stavljanima na tržište nakon 22. srpnja 2019.

* Direktiva RoHS (2011/65/EU i 2015/863/EU) donesena je u Europskoj Uniji radi ograničavanja upotrebe određenih opasnih materijala u električnim i elektroničkim proizvodima. Od 22. srpnja 2019. upotreba DBP-a u električnim i elektroničkim proizvodima ograničena je te se primjenjuju standardne vrijednosti.

Nikon će na temelju zahtjeva besplatno zamijeniti dio koji je potencijalno zahvaćen u proizvodima na koje se to primjenjuje, a koji su na tržište stavljeni nakon 22. srpnja 2019., čak i ako je jamstvo isteklo.

Sažetak problema
Nikon nadzire upotrebu određenih opasnih materijala u svojim proizvodima u skladu s Direktivom RoHS Europske Unije. Naši dobavljači dužni su nam pružiti detaljne informacije o kemijskim tvarima koje se nalaze u dijelovima kojima nas opskrbljuju. Informacije o ovdje opisanom proizvodu koje nam je dobavljač pružio u skladu su s Direktivom RoHS.
No, tijekom nedavnog provođenja unutarnjeg nadzora pronađene su naznake da razine dibutil ftalata (DBP-a), koji se upotrebljava u unutarnjim dijelovima fotoaparata, a koje Direktiva RoHS regulira od 22. srpnja 2019., vjerojatno prelaze standardnu vrijednost navedenu u Direktivi RoHS.

Odgovor
Isporuke proizvoda na koje se to odnosi zaustavljene su čim se tijekom našeg unutarnjeg nadzora otkrila potencijalna nesukladnost relevantnog dijela i Direktive RoHS.
Potencijalno zahvaćeni fotoaparati ne uzrokuju nikakve probleme kada je riječ o kvaliteti, funkcioniranju i performansama proizvoda.  Nadalje, budući da fotoaparat ni na koji način ne kompromitira zdravlje i dobrobit korisnika tijekom uobičajene upotrebe, fotoaparat možete nastaviti upotrebljavati bez brige. Međutim, Nikon je na zahtjev spreman zamijeniti zahvaćeni dio.

Preventivne radnje
Kao rezultat ovog otkrića svi će zaposlenici Grupacije Nikon relevantni za ovo područje ponovno proći obuku radi pružanja sukladnosti s Direktivom RoHS EU-a. Osim toga, pojačat ćemo vlastiti inspekcijski postupak te ćemo dobavljače upućivati i bolje voditi kada je riječ o Direktivi RoHS kako se pogreške poput ove ne bi događale u budućnosti.

Identifikacija proizvoda na koje se ovo odnosi
Ovaj problem odnosi se na ukupno 152 SLR fotoaparata s filmom F6 sa sljedećim sedmeroznamenkastim serijskim brojevima.
0035842, 0035862, 0035867, 0035868, 0035869, 0035870, 0035871, 0035872, 0035873, 0035909, 0035910, 0035911, 0035912, 0035913, 0035914, 0035915, 0035916, 0035917, 0035918, 0035919, 0035920, 0035921, 0035922, 0035923, 0035924, 0035925, 0035926, 0035927, 0035928, 0035929, 0035930, 0035932, 0035934, 0035941, 0035942, 0035943, 0035944, 0035945, 0035946, 0035947, 0035948, 0035949, 0035950, 0035951, 0035952, 0035953, 0035954, 0035955, 0035956, 0035957, 0035958, 0035959, 0035968, 0035969, 0035970, 0035971, 0035972, 0035973, 0035974, 0035975, 0035976, 0035977, 0035978, 0035979, 0035980, 0035981, 0035983, 0035984, 0035985, 0035986, 0035987, 0035989, 0035990, 0035991, 0035992, 0036010, 0036011, 0036012, 0036013, 0036014, 0036015, 0036016, 0036017, 0036018, 0036019, 0036020, 0036021, 0036022, 0036023, 0036024, 0036025, 0036026, 0036027, 0036028, 0036029, 0036030, 0036031, 0036032, 0036033, 0036034, 0036035, 0036036, 0036037, 0036038, 0036039, 0036041, 0036042, 0036043, 0036045, 0036046, 0036047, 0036048, 0036049, 0036050, 0036051, 0036052, 0036053, 0036056, 0036057, 0036058, 0036062, 0036112, 0036114, 0036116, 0036130, 0036133, 0036134, 0036135, 0036136, 0036137, 0036138, 0036139, 0036140, 0036141, 0036142, 0036147, 0036149, 0036153, 0036154, 0036155, 0036156, 0036157, 0036158, 0036159, 0036160, 0036161, 0036162, 0036165, 0036177, 0036188, 0036189, 0036191

Ako serijski broj vašeg fotoaparata nije jedan od gore navedenih serijskih brojeva, svoj fotoaparat možete nastaviti upotrebljavati bez brige o ovom problemu.

Serijski broj fotoaparata Nikon F6

Serijski broj fotoaparata sedmeroznamenkasti je broj naveden u crvenom okviru na gornjoj slici.

Rješavanje
Obratite se najbližem Nikonovom servisnom centru ako imate SLR fotoaparat s filmom Nikon F6 na koji se odnosi ovaj problem. Tamo će se besplatno zamijeniti zahvaćeni dijelovi, čak i ako je jamstvo fotoaparata isteklo.

Zatraživanje korektivnog servisiranja
Upite koji se odnose na ovo pitanje uputite najbližem Slika Nikonovom servisnom centru. Korisnici koji zatraže ovu uslugu trebali bi očekivati da će bez fotoaparata biti otprilike 1 – 2 tjedna. Za zamjenu će možda biti potrebno više vremena ako servisni centar odjednom primi veliki broj zahtjeva za ovu uslugu. Izuzetno cijenimo vaše strpljenje i razumijevanje. 

Iskreno se ispričavamo za sve neugodnosti koje vam ovaj problem može prouzročiti. 

Nikon će nastaviti poduzimati sve moguće mjere za daljnje poboljšanje kvalitete proizvoda. Stoga se nadamo da ćete za svoje fotografske potrebe i dalje odabirati Nikon.