Tekninen huoltotiedote Nikon F6 ‑filmijärjestelmäkameran käyttäjille

Kiitos, että valitsit Nikonin hankkiessasi valokuvaustuotteita.

Tuotteillemme asettamiemme ympäristöstandardien sisäisen tarkastuksen myötä tietoomme on tullut, että joissain 22. heinäkuuta 2019 jälkeen valmistetuissa ja/tai markkinoille tuoduissa F6-filmijärjestelmäkameroissa on käytetty osaa, jonka dibutyyliftalaattitasot (DBP) saattavat ylittää RoHS-direktiivissä* määritetyn enimmäispitoisuuden. 

* RoHS-direktiivi (2011/65/EU ja 2015/863/EU) laadittiin Euroopan unionissa tavoitteena rajoittaa tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. 22. heinäkuuta 2019 lähtien DBP:n käyttö sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on ollut rajoitettua ja enimmäispitoisuuksia on sovellettu.

Nikon vaihtaa mahdollisesti tällaisia aineita sisältävät osat kyseisistä tuotteista, jotka on tuotu markkinoille 22. heinäkuuta 2019 tai sen jälkeen, maksutta asiakkaalle tämän pyynnöstä, vaikka takuu olisi umpeutunut.

Tiivistelmä aiheesta
Nikon valvoo tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä tuotteissaan Euroopan unionin RoHS-direktiivin mukaisesti. Toimittajiemme on annettava meille tiedot toimittamiensa osien sisältämistä kemiallisista aineista. Toimittajan tässä kuvatusta osasta antamien tietojen mukaan osa on RoHS-direktiivin mukainen.
Hiljattain tehdyssä sisäisessä tarkastuksessa kuitenkin havaittiin, että tämän sisäisen kamerakomponentin dibutyyliftalaattitasot (DBP) todennäköisesti ylittävät RoHS-direktiivissä asetetun enimmäispitoisuuden, joka on ollut voimassa 22. heinäkuuta 2019 lähtien.

Toimenpide
Kyseisen tuotteen toimitukset keskeytettiin heti, kun sisäisessä tarkastuksessa havaittiin, että osa ei välttämättä ole RoHS-direktiivin mukainen.
Tällaisen osan sisältävissä kameroissa ei ole ollut ongelmia tuotteen laadussa, toiminnassa tai suorituskyvyssä.  Koska kamera ei millään tavalla vaaranna käyttäjän terveyttä tai hyvinvointia normaalissa käytössä, kameran käyttöä voi huoletta jatkaa. Nikon kuitenkin vaihtaa kyseiset osat pyynnöstä.

Ennaltaehkäisevät toimet
Tämän havainnon vuoksi kaikki Nikon-konsernin työntekijät, joita tämä koskee, saavat lisäkoulutusta, jolla EU:n RoHS-direktiivin noudattaminen taataan jatkossa. Lisäksi lujitamme tarkastusmenettelyjämme sekä ohjeistamme ja valvomme toimittajiamme entistä tarkemmin RoHS-direktiivin osalta välttääksemme tällaiset tapaukset tulevaisuudessa.

Tuotteiden tunnistaminen
Tämä tiedote koskee yhteensä 152 F6-filmijärjestelmäkameramallia, joiden 7-numeroiset sarjanumerot ovat seuraavat.
0035842, 0035862, 0035867, 0035868, 0035869, 0035870, 0035871, 0035872, 0035873, 0035909, 0035910, 0035911, 0035912, 0035913, 0035914, 0035915, 0035916, 0035917, 0035918, 0035919, 0035920, 0035921, 0035922, 0035923, 0035924, 0035925, 0035926, 0035927, 0035928, 0035929, 0035930, 0035932, 0035934, 0035941, 0035942, 0035943, 0035944, 0035945, 0035946, 0035947, 0035948, 0035949, 0035950, 0035951, 0035952, 0035953, 0035954, 0035955, 0035956, 0035957, 0035958, 0035959, 0035968, 0035969, 0035970, 0035971, 0035972, 0035973, 0035974, 0035975, 0035976, 0035977, 0035978, 0035979, 0035980, 0035981, 0035983, 0035984, 0035985, 0035986, 0035987, 0035989, 0035990, 0035991, 0035992, 0036010, 0036011, 0036012, 0036013, 0036014, 0036015, 0036016, 0036017, 0036018, 0036019, 0036020, 0036021, 0036022, 0036023, 0036024, 0036025, 0036026, 0036027, 0036028, 0036029, 0036030, 0036031, 0036032, 0036033, 0036034, 0036035, 0036036, 0036037, 0036038, 0036039, 0036041, 0036042, 0036043, 0036045, 0036046, 0036047, 0036048, 0036049, 0036050, 0036051, 0036052, 0036053, 0036056, 0036057, 0036058, 0036062, 0036112, 0036114, 0036116, 0036130, 0036133, 0036134, 0036135, 0036136, 0036137, 0036138, 0036139, 0036140, 0036141, 0036142, 0036147, 0036149, 0036153, 0036154, 0036155, 0036156, 0036157, 0036158, 0036159, 0036160, 0036161, 0036162, 0036165, 0036177, 0036188, 0036189, 0036191

Jos kamerasi ei kuulu edellä mainittuihin, voit jatkaa sen käyttöä tästä tiedotteesta välittämättä.

Nikon F6 ‑sarjanumero

Kameran sarjanumero on 7 numeron sarja, joka näkyy yllä olevassa kuvassa punaisella kehystettynä.

Ratkaisu
Ota yhteys lähimpään Nikon-huoltoon, jos sinulla on Nikon F6 ‑filmijärjestelmäkamera, jota tämä tiedote koskee. Kyseiset komponentit vaihdetaan maksutta, vaikka kameran takuu olisi jo umpeutunut.

Korjauspyynnön jättäminen
Jos haluat lisätietoja tästä asiasta, ota yhteys lähimpään Kuva Nikon-huoltoon. Kameransa tätä varten huoltoon jättävät käyttäjät voivat odottaa saavansa laitteensa takaisin noin 1–2 viikon kuluttua. Jos tähän liittyviä huoltopyyntöjä tulee paljon kerralla, palautuksessa saattaa kulua kauemmin. Kiitos kärsivällisyydestä ja ymmärryksestä. 

Pahoittelemme tilanteesta mahdollisesti aiheutuvaa vaivaa. 

Nikon tekee jatkossakin parhaansa kehittääkseen tuotteiden laatua entisestään. Sen vuoksi toivomme, että valitset jatkossakin Nikonin hankkiessasi valokuvaustuotteita.