Tekniske serviceråd til brugere af det filmbaserede spejlreflekskamera Nikon F6

Tak, fordi du valgte Nikon som leverandør af dit fotoudstyr.

I forbindelse med en intern revision baseret på vores egne produktmiljøstandarder er vi blevet opmærksomme på, at en produktdel, der indeholder niveauer af dibutylphthalat (DBP), der potentielt overstiger standardværdien specificeret i RoHS-direktivet*, indgår i nogle af de filmbaserede Nikon F6-spejlreflekskameraer, der er fremstillet og/eller markedsført efter 22. juli 2019.

* RoHS-direktivet (2011/65/EU og 2015/863/EU) er udarbejdet af Den Europæiske Union for at begrænse brugen af visse farlige materialer i elektriske og elektroniske produkter. Siden 22. juli 2019 er brugen af DBP i elektriske og elektroniske produkter blevet begrænset, ligesom der er indført standardværdier.

Nikon udskifter på anmodning den potentielt berørte del af de relevante produkter, der er markedsført efter 22. juli 2019, uden udgifter for kunden, selvom garantien er udløbet.

Sammenfatning af problemet
Nikon kontrollerer brugen af visse farlige materialer i sine produkter i overensstemmelse med Den Europæiske Unions RoHS-direktiv. Vores leverandører har pligt til at give os oplysninger om de kemiske stoffer, der indgår i de leverede dele. Leverandørens oplysninger om den pågældende del angav, at de var i overensstemmelse med RoHS-direktivet.
En nylig intern revision fandt imidlertid indikationer på, at niveauerne af dibutylphthalat (DBP), som har været reguleret af RoHS-direktivet siden 22. juli 2019, og som indgår i den pågældende interne kameradel, sandsynligvis overstiger den standardværdi, der er angivet i RoHS-direktivet.

Reaktion
Leverancen af det relevante produkt er blevet suspenderet, så snart vores interne revision afdækkede den pågældende dels potentielle manglende overholdelse af RoHS-direktivet.
De potentielt berørte kameraer udviser ingen problemer med hensyn til produktkvalitet, funktion eller ydeevne.  Da kameraet på ingen måde udgør en fare for brugerens helbred eller velbefindende under normal brug, kan du roligt fortsætte med at bruge kameraet. Nikon er dog villig til at udskifte den pågældende del efter anmodning.

Forebyggende handlinger
Som en konsekvens af ovennævnte forhold vil alle relevante medarbejdere i Nikon Group blive uddannet i at sikre overholdelse af EU's RoHS-direktiv. Vi vil også styrke vores inspektionsproces og indføre en bedre instruktion og styring af leverandører med hensyn til RoHS-direktivet i et forsøg på at forhindre, at problemer som dette opstår igen i fremtiden.

Identificering af relevante produkter
Dette problem gør sig gældende for i alt 152 F6-filmbaserede spejlreflekskameraer med følgende 7-cifrede serienumre.
0035842, 0035862, 0035867, 0035868, 0035869, 0035870, 0035871, 0035872, 0035873, 0035909, 0035910, 0035911, 0035912, 0035913, 0035914, 0035915, 0035916, 0035917, 0035918, 0035919, 0035920, 0035921, 0035922, 0035923, 0035924, 0035925, 0035926, 0035927, 0035928, 0035929, 0035930, 0035932, 0035934, 0035941, 0035942, 0035943, 0035944, 0035945, 0035946, 0035947, 0035948, 0035949, 0035950, 0035951, 0035952, 0035953, 0035954, 0035955, 0035956, 0035957, 0035958, 0035959, 0035968, 0035969, 0035970, 0035971, 0035972, 0035973, 0035974, 0035975, 0035976, 0035977, 0035978, 0035979, 0035980, 0035981, 0035983, 0035984, 0035985, 0035986, 0035987, 0035989, 0035990, 0035991, 0035992, 0036010, 0036011, 0036012, 0036013, 0036014, 0036015, 0036016, 0036017, 0036018, 0036019, 0036020, 0036021, 0036022, 0036023, 0036024, 0036025, 0036026, 0036027, 0036028, 0036029, 0036030, 0036031, 0036032, 0036033, 0036034, 0036035, 0036036, 0036037, 0036038, 0036039, 0036041, 0036042, 0036043, 0036045, 0036046, 0036047, 0036048, 0036049, 0036050, 0036051, 0036052, 0036053, 0036056, 0036057, 0036058, 0036062, 0036112, 0036114, 0036116, 0036130, 0036133, 0036134, 0036135, 0036136, 0036137, 0036138, 0036139, 0036140, 0036141, 0036142, 0036147, 0036149, 0036153, 0036154, 0036155, 0036156, 0036157, 0036158, 0036159, 0036160, 0036161, 0036162, 0036165, 0036177, 0036188, 0036189, 0036191

Hvis dit kamera ikke er et af de ovenfor anførte, kan du fortsat bruge dit kamera uden problemer.

Nikon F6 serienummer

Kameraets serienummer er det 7-cifrede nummer, der er angivet med den røde ramme på billedet ovenfor.

Løsning
Kontakt dit nærmeste Nikon-servicecenter, hvis du ejer et filmbaseret Nikon F6-spejlreflekskamera, der er berørt af dette problem. Servicecenteret vil uden beregning udskifte de pågældende komponenter, selvom kameraets garantibevis er udløbet.

Anmodning om afhjælpende service
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte nærmeste Billede Nikon-servicecenter. Brugere, der anmoder om denne service, kan forvente at måtte undvære deres kamera i cirka 1-2 uger. Der kan muligvis være brug for mere tid, hvis der på én gang modtages et stort antal anmodninger om denne service. Vi håber på din tålmodighed og forståelse i denne forbindelse.

Vi undskylder oprigtigt eventuelle ulemper, denne sag måtte medføre for dig.

Nikon vil fortsat tage alle mulige forholdsregler for yderligere at forbedre produktkvaliteten. Vi håber derfor, at du også fremover vil vælge Nikon som leverandør af dit fotoudstyr.