Συμβουλευτική Τεχνική Υπηρεσία για χρήστες της φωτογραφικής μηχανής SLR με φιλμ Nikon F6

Σας ευχαριστούμε που επιλέγετε τη Nikon για τις φωτογραφικές σας ανάγκες.

Ενημερωθήκαμε από έναν εσωτερικό έλεγχο βάσει των δικών μας περιβαλλοντικών προτύπων για τα προϊόντα μας, ότι ένα εξάρτημα που περιλαμβάνει φθαλικό διβουτυλεστέρα (DBP) που ενδέχεται να υπερβαίνει την τυπική τιμή που ορίζεται στην Οδηγία για τον Περιορισμό της Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (RoHS)*, έχει χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες φωτογραφικές μηχανές SLR με φιλμ F6 που παράχθηκαν ή κυκλοφόρησαν στην αγορά μετά τις 22 Ιουλίου 2019.

* Η Οδηγία RoHS (2011/65/ΕΕ και 2015/863/ΕΕ) προήλθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων υλικών στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα. Από τις 22 Ιουλίου 2019 και μετά, η χρήση του DBP σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές είναι περιορισμένη και ισχύουν οι τυπικές τιμές.

Η Nikon θα αντικαταστήσει κατόπιν αιτήματος τα τυχόν εξαρτήματα που επηρεάζονται στα σχετικά προϊόντα που έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά μετά τις 22 Ιουλίου 2019, χωρίς επιβάρυνση για τους καταναλωτές, ακόμη και εάν έχει λήξει η εγγύηση.

Περίληψη του θέματος
Η Nikon ελέγχει τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στα προϊόντα της, με βάση την Οδηγία RoHS της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προμηθευτές μας οφείλουν να μας παρέχουν πληροφορίες που περιγράφουν τις χημικές ουσίες που περιλαμβάνονται στα ανταλλακτικά που παρέχουν. Οι πληροφορίες του προμηθευτή σχετικά με το εξάρτημα που περιγράφεται στην παρούσα υποδείκνυαν ότι ήταν σε συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS.
Ωστόσο, από έναν πρόσφατο εσωτερικό έλεγχο προέκυψαν ενδείξεις ότι τα επίπεδα του φθαλικού διβουτυλεστέρα (DBP), που περιλαμβάνονται σε ένα συγκεκριμένο εσωτερικό εξάρτημα της φωτογραφικής μηχανής και τα οποία ορίζονται βάσει της Οδηγίας RoHS από τις 22 Ιουλίου 2019, ενδεχομένως να υπερβαίνουν την τυπική τιμή που ορίζει η Οδηγία.

Απόκριση
Οι αποστολές του εν λόγω προϊόντος ανεστάλησαν μόλις εντόπισε ο εσωτερικός έλεγχος την πιθανή μη συμμόρφωση του εξαρτήματος με την Οδηγία RoHS.
Οι φωτογραφικές μηχανές που ενδεχομένως επηρεάζονται δεν εμφανίζουν θέματα ή προβλήματα που σχετίζονται με την ποιότητα, τη λειτουργία ή την απόδοση του προϊόντος.  Επιπλέον, καθώς η φωτογραφική μηχανή δεν θέτει κατά οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο την υγεία ή την ευεξία του χρήστη, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή σας χωρίς καμία ανησυχία. Ωστόσο, η Nikon προσφέρεται να αντικαταστήσει το επηρεαζόμενο εξάρτημα, κατόπιν αιτήματος.

Προληπτικές ενέργειες
Σε απόκριση σε αυτήν τη διαπίστωση, όλοι οι σχετικοί υπάλληλοι του Ομίλου Nikon θα λάβουν πρόσθετη εκπαίδευση για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με την Οδηγία RoHS της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ενισχύσουμε επίσης τη διαδικασία επιθεωρήσεών μας και θα παρέχουμε οδηγίες και καλύτερη διαχείριση των προμηθευτών σε ό,τι αφορά την Οδηγία RoHS στα πλαίσια της προσπάθειας αποφυγής παρόμοιου συμβάντος στο μέλλον.

Εντοπισμός προϊόντων που επηρεάζονται
Αυτό το θέμα αφορά συνολικά 152 φωτογραφικές μηχανές SLR με φιλμ F6 με τους εξής 7ψήφιους αριθμούς σειράς.
0035842, 0035862, 0035867, 0035868, 0035869, 0035870, 0035871, 0035872, 0035873, 0035909, 0035910, 0035911, 0035912, 0035913, 0035914, 0035915, 0035916, 0035917, 0035918, 0035919, 0035920, 0035921, 0035922, 0035923, 0035924, 0035925, 0035926, 0035927, 0035928, 0035929, 0035930, 0035932, 0035934, 0035941, 0035942, 0035943, 0035944, 0035945, 0035946, 0035947, 0035948, 0035949, 0035950, 0035951, 0035952, 0035953, 0035954, 0035955, 0035956, 0035957, 0035958, 0035959, 0035968, 0035969, 0035970, 0035971, 0035972, 0035973, 0035974, 0035975, 0035976, 0035977, 0035978, 0035979, 0035980, 0035981, 0035983, 0035984, 0035985, 0035986, 0035987, 0035989, 0035990, 0035991, 0035992, 0036010, 0036011, 0036012, 0036013, 0036014, 0036015, 0036016, 0036017, 0036018, 0036019, 0036020, 0036021, 0036022, 0036023, 0036024, 0036025, 0036026, 0036027, 0036028, 0036029, 0036030, 0036031, 0036032, 0036033, 0036034, 0036035, 0036036, 0036037, 0036038, 0036039, 0036041, 0036042, 0036043, 0036045, 0036046, 0036047, 0036048, 0036049, 0036050, 0036051, 0036052, 0036053, 0036056, 0036057, 0036058, 0036062, 0036112, 0036114, 0036116, 0036130, 0036133, 0036134, 0036135, 0036136, 0036137, 0036138, 0036139, 0036140, 0036141, 0036142, 0036147, 0036149, 0036153, 0036154, 0036155, 0036156, 0036157, 0036158, 0036159, 0036160, 0036161, 0036162, 0036165, 0036177, 0036188, 0036189, 0036191

Εάν η φωτογραφική μηχανή σας δεν είναι μεταξύ αυτών που περιγράφονται παραπάνω, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή σας χωρίς καμία ανησυχία για αυτό το θέμα.

Αριθμός σειράς Nikon F6

Ο αριθμός σειράς της φωτογραφικής μηχανής είναι ο 7ψήφιος αριθμός που επισημαίνεται με το κόκκινο πλαίσιο στην παραπάνω εικόνα.

Επίλυση
Επικοινωνήστε με το κοντινότερο κέντρο σέρβις της Nikon εάν είστε κάτοχος φωτογραφικής μηχανής Nikon F6 SLR με φιλμ που επηρεάζεται από αυτό το θέμα. Θα αντικαταστήσουν τα σχετικά εξαρτήματα χωρίς χρέωση για εσάς, ακόμη και εάν η εγγύηση της φωτογραφικής μηχανής έχει λήξει.

Αίτημα για επισκευή
Απευθύνετε τα ερωτήματά σας σχετικά με αυτό το θέμα στο πλησιέστερο Εικόνα Κέντρο Service της Nikon. Οι χρήστες που ζητούν αυτήν την υπηρεσία θα πρέπει να αναμένουν ότι δεν θα έχουν τη φωτογραφική μηχανή τους για περίπου 1 με 2 εβδομάδες. Μπορεί να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος σε περίπτωση όπου ληφθεί ταυτόχρονα μεγάλος αριθμός αιτημάτων για αυτήν την υπηρεσία. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την υπομονή και την κατανόησή σας. 

Λυπούμαστε ειλικρινά για την ταλαιπωρία που ενδεχομένως σας έχει προκαλέσει αυτό το πρόβλημα. 

Η Nikon θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Γι' αυτό το λόγο, ελπίζουμε να συνεχίσετε να επιλέγετε τη Nikon για τις φωτογραφικές σας ανάγκες.