Известие за технически проблем за потребителите на филмовия SLR фотоапарат Nikon F6

Благодарим ви, че избрахте Nikon за своите фотографски нужди.

Чрез вътрешен одит, базиран на наши собствени екологични стандарти за продуктите, научихме, че част, съдържаща нива на дибутилфталат (DBP), които потенциално надвишават стандартната стойност, посочена в Директивата RoHS*, е използвана в някои филмови SLR фотоапарати F6, произведени и/или пуснати на пазара след 22 юли 2019 г.

* Директива RoHS (2011/65/ЕС и 2015/863/ЕС), въведена от Европейския съюз, за ограничаване на употребата на определени опасни материали в електрически и електронни продукти. От 22 юли 2019 г. употребата на DBP в електрически и електронни продукти е ограничена и се прилагат стандартни стойности.

Nikon ще замени при поискване потенциално засегнатата част в съответните продукти, пуснати на пазара след 22 юли 2019 г., безплатно за клиента дори ако гаранцията е изтекла.

Резюме на проблема
Nikon контролира употребата на определени опасни материали в своите продукти в съответствие с Директивата RoHS на Европейския съюз. Нашите доставчици са длъжни да ни предоставят информация, която подробно описва химическите вещества, съдържащи се в частите, които доставят. Информацията на доставчика относно описаната тук част показваше, че тя отговаря на Директивата RoHS.
Неотдавнашен вътрешен одит обаче откри признаци, че нивата на дибутилфталат (DBP), който се регулира от Директивата RoHS от 22 юли 2019 г., използван в определена вътрешна част на фотоапарата, вероятно надхвърлят стандартната стойност, определена в Директивата RoHS.

Реакция
Доставките на съответния продукт бяха спрени веднага след като вътрешният ни одит установи потенциалното несъответствие на частта с Директивата RoHS.
Потенциално засегнатите фотоапарати не показват нередности или проблеми по отношение на качеството, функционирането или производителността на продукта.  Освен това, тъй като фотоапаратът по никакъв начин не застрашава здравето и благополучието на потребителя при нормална употреба, можете да продължите да използвате фотоапарата си без никакви притеснения. Все пак Nikon има готовност да замени засегнатата част при поискване.

Превантивни действия
В отговор на тази констатация всички съответни служители на Nikon Group ще бъдат преквалифицирани, за да се гарантира спазването на Директивата RoHS на ЕС. Освен това ще затегнем нашия процес на проверка и ще инструктираме и ще управляваме по-добре доставчиците във връзка с Директивата RoHS, за да предотвратим появата на проблеми като този в бъдеще.

Идентифициране на засегнатите продукти
Този проблем засяга общо 152 филмови SLR фотоапарата F6 със следните 7-цифрени серийни номера.
0035842, 0035862, 0035867, 0035868, 0035869, 0035870, 0035871, 0035872, 0035873, 0035909, 0035910, 0035911, 0035912, 0035913, 0035914, 0035915, 0035916, 0035917, 0035918, 0035919, 0035920, 0035921, 0035922, 0035923, 0035924, 0035925, 0035926, 0035927, 0035928, 0035929, 0035930, 0035932, 0035934, 0035941, 0035942, 0035943, 0035944, 0035945, 0035946, 0035947, 0035948, 0035949, 0035950, 0035951, 0035952, 0035953, 0035954, 0035955, 0035956, 0035957, 0035958, 0035959, 0035968, 0035969, 0035970, 0035971, 0035972, 0035973, 0035974, 0035975, 0035976, 0035977, 0035978, 0035979, 0035980, 0035981, 0035983, 0035984, 0035985, 0035986, 0035987, 0035989, 0035990, 0035991, 0035992, 0036010, 0036011, 0036012, 0036013, 0036014, 0036015, 0036016, 0036017, 0036018, 0036019, 0036020, 0036021, 0036022, 0036023, 0036024, 0036025, 0036026, 0036027, 0036028, 0036029, 0036030, 0036031, 0036032, 0036033, 0036034, 0036035, 0036036, 0036037, 0036038, 0036039, 0036041, 0036042, 0036043, 0036045, 0036046, 0036047, 0036048, 0036049, 0036050, 0036051, 0036052, 0036053, 0036056, 0036057, 0036058, 0036062, 0036112, 0036114, 0036116, 0036130, 0036133, 0036134, 0036135, 0036136, 0036137, 0036138, 0036139, 0036140, 0036141, 0036142, 0036147, 0036149, 0036153, 0036154, 0036155, 0036156, 0036157, 0036158, 0036159, 0036160, 0036161, 0036162, 0036165, 0036177, 0036188, 0036189, 0036191

Ако вашият фотоапарат не е сред посочените по-горе, можете да продължите да го използвате, без да се притеснявате за този проблем.

Сериен номер на Nikon F6

Серийният номер на фотоапарата е 7-цифреният номер, обозначен с червената рамка на изображението по-горе.

Решение
Моля, свържете се с най-близкия сервизен център на Nikon, ако притежавате филмов SLR фотоапарат Nikon F6, засегнат от този проблем. Там ще заменят засегнатите компоненти безплатно за вас дори ако гаранцията на фотоапарата е изтекла.

Заявка за корективно обслужване
Моля, отправяйте запитванията по този въпрос към най-близкия Изображение сервизен център на Nikon. Потребителите, които заявят това обслужване, трябва да бъдат готови да останат без фотоапарата си за около 1 – 2 седмици. Може да е необходимо повече време, ако бъдат получени наведнъж голям брой заявки за такова обслужване. Високо оценяваме търпението и разбирането ви. 

Искрено се извиняваме за всяко неудобство, което този проблем може да ви причини. 

Nikon ще продължи да взема всички възможни мерки за по-нататъшно подобряване на качеството на продуктите. Затова се надяваме, че и занапред, както досега, ще избирате продуктите на Nikon за своите фотографски нужди.

Свързване с Центъра за поддръжка на клиенти