Teknisk serviceinformation för användare av systemkameran Nikon F6 med filmfunktion

Tack för att du väljer Nikon när du fotograferar.

Vid en interngranskning baserad på våra egna produktmiljöstandarder upptäckte vi att en del som har använts i vissa F6-systemkameror med filmfunktion tillverkade och/eller släppta på marknaden efter den 22 juli 2019 innehåller nivåer av dibutylftalat (DBP) som potentiellt överskrider standardvärdet angivet i RoHS-direktivet*.

*RoHS (2011/65/EU och 2015/863/EU) är ett EU-direktiv vars syfte är att begränsa användningen av vissa farliga material i elektriska och elektroniska produkter. Sedan den 22 juli 2019 är användningen av DBP i elektriska och elektroniska produkter begränsad och standardvärden gäller.

Nikon kommer på begäran att kostnadsfritt byta ut den potentiellt påverkade delen i de berörda produkterna som släppts på marknaden efter den 22 juli 2019, även om garantin har löpt ut.

Sammanfattning av problemet
Nikon kontrollerar användningen av vissa farliga material i sina produkter i enlighet med EU:s RoHS-direktiv. Våra leverantörer måste förse oss med information som specificerar vilka kemiska ämnen som finns i delarna som de levererar. Leverantörens information om den del som beskrivs här indikerade att de överensstämde med RoHS-direktivet.
En ny interngranskning tydde dock på att nivåerna av dibutylftalat (DBP), som regleras av RoHS-direktivet sedan den 22 juli 2019, som används i den berörda interna kameradelen sannolikt överskrider standardvärdet som anges i RoHS-direktivet.

Svar
Leveranser av den berörda produkten avbröts så snart vår interngranskning identifierade att delen eventuellt inte överensstämde med RoHS-direktivet.
De kameror som eventuellt har påverkats uppvisar inga fel eller problem när det gäller produktkvalitet, funktion eller prestanda.  Eftersom kameran inte på något sätt äventyrar användarens hälsa eller välbefinnande under normal användning kan du fortsätta att använda din kamera utan att du behöver oroa dig. Nikon är dock villiga att byta ut den tillämpliga delen på begäran.

Förebyggande åtgärder
Som svar på detta konstaterande kommer alla berörda anställda i Nikon Group att utbildas för att säkerställa att EU:s RoHS-direktiv efterlevs. Vi kommer också att stärka vår inspektionsprocess samt instruera och bättre hantera leverantörer med avseende på RoHS-direktivet för att försöka förhindra att sådana problem uppstår igen i framtiden.

Identifiering av tillämpliga produkter
Det här problemet gäller totalt 152 F6-systemkameror med filmfunktion med följande 7-siffriga serienummer.
0035842, 0035862, 0035867, 0035868, 0035869, 0035870, 0035871, 0035872, 0035873, 0035909, 0035910, 0035911, 0035912, 0035913, 0035914, 0035915, 0035916, 0035917, 0035918, 0035919, 0035920, 0035921, 0035922, 0035923, 0035924, 0035925, 0035926, 0035927, 0035928, 0035929, 0035930, 0035932, 0035934, 0035941, 0035942, 0035943, 0035944, 0035945, 0035946, 0035947, 0035948, 0035949, 0035950, 0035951, 0035952, 0035953, 0035954, 0035955, 0035956, 0035957, 0035958, 0035959, 0035968, 0035969, 0035970, 0035971, 0035972, 0035973, 0035974, 0035975, 0035976, 0035977, 0035978, 0035979, 0035980, 0035981, 0035983, 0035984, 0035985, 0035986, 0035987, 0035989, 0035990, 0035991, 0035992, 0036010, 0036011, 0036012, 0036013, 0036014, 0036015, 0036016, 0036017, 0036018, 0036019, 0036020, 0036021, 0036022, 0036023, 0036024, 0036025, 0036026, 0036027, 0036028, 0036029, 0036030, 0036031, 0036032, 0036033, 0036034, 0036035, 0036036, 0036037, 0036038, 0036039, 0036041, 0036042, 0036043, 0036045, 0036046, 0036047, 0036048, 0036049, 0036050, 0036051, 0036052, 0036053, 0036056, 0036057, 0036058, 0036062, 0036112, 0036114, 0036116, 0036130, 0036133, 0036134, 0036135, 0036136, 0036137, 0036138, 0036139, 0036140, 0036141, 0036142, 0036147, 0036149, 0036153, 0036154, 0036155, 0036156, 0036157, 0036158, 0036159, 0036160, 0036161, 0036162, 0036165, 0036177, 0036188, 0036189, 0036191.

Om din kamera inte är en av de som anges ovan kan du fortsätta använda den utan att oroa dig för det här problemet.

Serienummer för Nikon F6

Kamerans serienummer är det 7-siffriga numret som indikeras av den röda ramen i bilden ovan.

Lösning
Kontakta ditt närmaste Nikon-servicecenter om du äger en Nikon F6-systemkamera med filmfunktion som påverkas av det här problemet. Servicecentret kommer att byta ut de tillämpliga komponenterna åt dig kostnadsfritt, även om kamerans garanti har löpt ut.

Begära korrigeringsservice
Om du har frågor angående detta ärende kan du kontakta närmaste Bild Nikon-servicecenter. Användare som begär den här tjänsten kan förvänta sig att vara utan sin kamera i ungefär 1–2 veckor. Mer tid kan krävas om det inkommer ett stort antal förfrågningar för den här tjänsten samtidigt. Tack för ditt tålamod och din förståelse. 

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som denna fråga innebär för dig. 

Nikon kommer att fortsätta vidta alla möjliga åtgärder för att förbättra produktkvaliteten ytterligare. Därför hoppas vi att du kommer att fortsätta välja Nikon när du fotograferar.

Contact Customer Support