Nasvet tehničnega servisa za uporabnike filmskega fotoaparata SLR Nikon F6

Hvala, ker ste za svoje fotografske potrebe izbrali Nikon.

Z notranjo revizijo, ki temelji na naših okoljskih standardih za izdelke, smo ugotovili, da je bil v nekaterih fotoaparatih SLR F6, ki so bili proizvedeni in/ali dani na trg po 22. juliju 2019, uporabljen del, ki vsebuje ravni dibutil ftalata (DBP), ki potencialno presegajo standardno vrednost, določeno v Direktivi RoHS*. 

*Direktiva RoHS (2011/65/EU in 2015/863/EU) je bila sprejeta v Evropski uniji zaradi omejevanja uporabe nekaterih nevarnih snovi v električnih in elektronskih izdelkih. Od 22. julija 2019 naprej je uporaba DBP v električnih in elektronskih izdelkih omejena in uporabljajo se standardne vrednosti.

Nikon bo del, na katerega to morebiti vpliva, v ustreznih izdelkih, danih na trg po 22. juliju 2019, kupcu na zahtevo brezplačno zamenjal, tudi če je garancija že potekla.

Povzetek težave
Nikon nadzira uporabo nekaterih nevarnih snovi v svojih izdelkih v skladu z Direktivo RoHS v Evropski uniji. Naši dobavitelji nam morajo zagotoviti podrobne podatke o kemičnih snoveh, ki jih vsebujejo deli, ki jih dobavijo. V dobaviteljevih podatkih za del, opisan tukaj, je bilo navedeno, da je skladen z Direktivo RoHS.
Kljub temu pa smo pri nedavni interni reviziji ugotovili, da bi lahko ravni dibutil ftalata (DBP), uporabljene v zadevnem notranjem delu fotoaparata, verjetno presegale standardno vrednost, določeno v Direktivi RoHS in so predpisane od 22. julija 2019.

Odziv
Pošiljke zadevnega dela so bile ustavljene, tako ko je naša notranja revizija ugotovila njegovo možno neskladnost z Direktivo RoHS.
Fotoaparati, na katere to lahko vpliva, ne kažejo nobenih težav glede kakovosti, funkcionalnosti ali delovanja izdelka.  Poleg tega lahko fotoaparat še naprej brez pomislekov uporabljate, ker na noben način ne ogroža uporabnikovega zdravja ali dobrega počutja pri običajni uporabi. Kljub temu pa je Nikon na zahtevo pripravljen zamenjati ustrezni del.

Preventivni ukrepi
Na podlagi te ugotovitve bodo ustrezni zaposleni v skupini Nikon na novo usposobljeni za zagotavljanje skladnosti z Direktivo RoHS. Ker želimo preprečiti, da bi se tovrstne težave ponovile v prihodnosti, bomo izboljšali tudi postopke pregledov ter dobaviteljem posredovali ustrezna navodila in jih bolje upravljali glede Direktive RoHS.

Prepoznavanje ustreznih izdelkov
Ta težava se nanaša na skupaj 152 filmskih fotoaparatov SLR F6 s temi 7-mestnimi serijskimi številkami:
0035842, 0035862, 0035867, 0035868, 0035869, 0035870, 0035871, 0035872, 0035873, 0035909, 0035910, 0035911, 0035912, 0035913, 0035914, 0035915, 0035916, 0035917, 0035918, 0035919, 0035920, 0035921, 0035922, 0035923, 0035924, 0035925, 0035926, 0035927, 0035928, 0035929, 0035930, 0035932, 0035934, 0035941, 0035942, 0035943, 0035944, 0035945, 0035946, 0035947, 0035948, 0035949, 0035950, 0035951, 0035952, 0035953, 0035954, 0035955, 0035956, 0035957, 0035958, 0035959, 0035968, 0035969, 0035970, 0035971, 0035972, 0035973, 0035974, 0035975, 0035976, 0035977, 0035978, 0035979, 0035980, 0035981, 0035983, 0035984, 0035985, 0035986, 0035987, 0035989, 0035990, 0035991, 0035992, 0036010, 0036011, 0036012, 0036013, 0036014, 0036015, 0036016, 0036017, 0036018, 0036019, 0036020, 0036021, 0036022, 0036023, 0036024, 0036025, 0036026, 0036027, 0036028, 0036029, 0036030, 0036031, 0036032, 0036033, 0036034, 0036035, 0036036, 0036037, 0036038, 0036039, 0036041, 0036042, 0036043, 0036045, 0036046, 0036047, 0036048, 0036049, 0036050, 0036051, 0036052, 0036053, 0036056, 0036057, 0036058, 0036062, 0036112, 0036114, 0036116, 0036130, 0036133, 0036134, 0036135, 0036136, 0036137, 0036138, 0036139, 0036140, 0036141, 0036142, 0036147, 0036149, 0036153, 0036154, 0036155, 0036156, 0036157, 0036158, 0036159, 0036160, 0036161, 0036162, 0036165, 0036177, 0036188, 0036189, 0036191

Če vaš fotoaparat ni med zgoraj navedenimi, ga lahko brez skrbi še naprej uporabljate.

Serijska številka serije Nikon F6

Serijska številka fotoaparata je 7-mestno število, ki je na zgornji sliki označeno z rdečim okvirčkom.

Ločljivost
Če imate filmski fotoaparat SLR Nikon F6, na katerega vpliva ta težava, se obrnite na najbližji servisni center Nikon. Ustrezne dele bodo brezplačno zamenjali, tudi če je garancija fotoaparata že potekla.

Če želite zahtevati korektivno popravilo
Za več informacij o tej zadevi se obrnite na najbližji Slika servisni center Nikon. Uporabniki, ki prosijo za popravilo, lahko pričakujejo, da bodo približno 1–2 tedna brez fotoaparata. Če hkrati prejmemo večje število zahtev za to popravilo, lahko to traja dalj časa. Zelo cenimo vašo potrpežljivost in razumevanje. 

Iskreno se opravičujemo za morebitne nevšečnosti, ki vam jih lahko to povzroči. 

Nikon bo še naprej izvajal vse možne ukrepe za dodatno izboljšanje kakovosti izdelkov. Upamo, da bo Nikon še naprej vaša prva izbira pri nakupu fotografske opreme.

Contact Customer Support