Technisch serviceadvies voor gebruikers van de Nikon F6 analoge SLR-camera

Bedankt dat je voor al je behoeften op fotografisch gebied voor Nikon hebt gekozen.

We hebben via een interne audit op basis van onze eigen milieunormen van producten ontdekt dat een onderdeel dat concentraties dibutylftalaat (DBP) bevat, mogelijk de standaardwaarde overschrijdt die in de RoHS-richtlijn* is opgegeven. Dit is gebruikt in sommige F6 analoge SLR-camera's die na 22 juli 2019 zijn geproduceerd en/of op de markt zijn gebracht.

* RoHS-richtlijn (2011/65/EU en 2015/863/EU) ontstaan in de Europese Unie om het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten te beperken. Sinds 22 juli 2019 wordt het gebruik van DBP in elektrische en elektronische producten beperkt en zijn standaardwaarden van toepassing.

Nikon vervangt gratis en op verzoek het mogelijk getroffen onderdeel in de na 22 juli 2019 op de markt gebrachte relevante producten, zelfs als de garantie is verlopen.

Samenvatting van het probleem
Nikon controleert het gebruik van bepaalde gevaarlijke materialen in haar producten in overeenstemming met de RoHS-richtlijn van de Europese Unie. Onze leveranciers dienen ons informatie verstrekken over de chemische stoffen in de delen die ze leveren. De informatie van de leverancier over het hier beschreven onderdeel gaf aan dat er aan de RoHS-richtlijn werd voldoen.
Een recente interne audit vond echter aanwijzingen dat de concentraties dibutylftalaat (DBP) die sinds 22 juli 2019 door de RoHS-richtlijn zijn gereguleerd en in het bepaalde interne cameraonderdeel zijn gebruikt, waarschijnlijk hoger zijn dan de standaardwaarde die in de RoHS-richtlijn is vastgelegd.

Reactie
Zendingen van het desbetreffende product werden opgeschort zodra onze interne audit de mogelijke niet-naleving van de RoHS-richtlijn in het onderdeel vaststelde.
De mogelijk getroffen camera's vertonen geen problemen op het gebied van productkwaliteit, functie of prestaties.   Omdat de camera bovendien op geen enkele wijze de gezondheid of het welzijn van de gebruiker bij normaal gebruik in gevaar brengt, kun je de camera zonder enige bezorgdheid blijven gebruiken. Nikon is echter bereid het desbetreffende onderdeel op verzoek te vervangen.

Preventieve acties
Als reactie op deze bevinding worden alle betrokken medewerkers van de Nikon Group opnieuw opgeleid om de naleving van de RoHS-richtlijn van de EU te waarborgen. We zullen ook ons inspectieproces intensiveren en leveranciers met betrekking tot de RoHS-richtlijn instrueren en beter beheren om te voorkomen dat dergelijke problemen zich in de toekomst opnieuw kunnen voordoen.

Van toepassing zijnde producten identificeren
Dit probleem is van toepassing op een totaal van 152 F6 analoge SLR-camera's met de volgende zevencijferige serienummers.
0035842, 0035862, 0035867, 0035868, 0035869, 0035870, 0035871, 0035872, 0035873, 0035909, 0035910, 0035911, 0035912, 0035913, 0035914, 0035915, 0035916, 0035917, 0035918, 0035919, 0035920, 0035921, 0035922, 0035923, 0035924, 0035925, 0035926, 0035927, 0035928, 0035929, 0035930, 0035932, 0035934, 0035941, 0035942, 0035943, 0035944, 0035945, 0035946, 0035947, 0035948, 0035949, 0035950, 0035951, 0035952, 0035953, 0035954, 0035955, 0035956, 0035957, 0035958, 0035959, 0035968, 0035969, 0035970, 0035971, 0035972, 0035973, 0035974, 0035975, 0035976, 0035977, 0035978, 0035979, 0035980, 0035981, 0035983, 0035984, 0035985, 0035986, 0035987, 0035989, 0035990, 0035991, 0035992, 0036010, 0036011, 0036012, 0036013, 0036014, 0036015, 0036016, 0036017, 0036018, 0036019, 0036020, 0036021, 0036022, 0036023, 0036024, 0036025, 0036026, 0036027, 0036028, 0036029, 0036030, 0036031, 0036032, 0036033, 0036034, 0036035, 0036036, 0036037, 0036038, 0036039, 0036041, 0036042, 0036043, 0036045, 0036046, 0036047, 0036048, 0036049, 0036050, 0036051, 0036052, 0036053, 0036056, 0036057, 0036058, 0036062, 0036112, 0036114, 0036116, 0036130, 0036133, 0036134, 0036135, 0036136, 0036137, 0036138, 0036139, 0036140, 0036141, 0036142, 0036147, 0036149, 0036153, 0036154, 0036155, 0036156, 0036157, 0036158, 0036159, 0036160, 0036161, 0036162, 0036165, 0036177, 0036188, 0036189, 0036191

Als je camera niet een van de hierboven vermelde camera's is, kunt je je camera zonder zorgen over dit probleem blijven gebruiken.

Nikon F6 serial number

Het serienummer van de camera s is het zevencijferige nummer dat door het rode kader in de bovenstaande afbeelding wordt aangegeven.

Oplossing
Neem contact op met het dichtstbijzijnde Nikon-servicecentrum als je een Nikon F6 analoge SLR-camera hebt waarvoor dit probleem geldt. Ze zullen de desbetreffende componenten gratis vervangen, zelfs als de garantie van de camera is verlopen.

Correctief onderhoud aanvragen
Neem over deze kwestie contact op met het dichtstbijzijnde Nikon-servicecentrum of maak een Retouraanvraag voor gratis service . Gebruikers die deze service aanvragen, kunnen verwachten het circa 1-2 weken zonder hun camera te moeten doen. Er is mogelijk meer tijd nodig als een groot aantal aanvragen voor deze service tegelijkertijd wordt ontvangen. Je geduld en begrip worden zeer gewaardeerd. 

Onze oprechte excuses voor het eventuele ongemak dat hierdoor wordt veroorzaakt. 

Nikon blijft alle mogelijke maatregelen nemen om de productkwaliteit verder te verbeteren. Daarom hopen we dat je voor je behoeften op fotografisch gebied voor Nikon blijft kiezen.

Contact Customer Support