Z-serien kameraautofokussystem

AF-systemet i Z-seriens kameror utan spegel från Nikon är fundamentalt annorlunda än det som finns i Nikons DSLR-kameror.

När autofokus används genom den optiska sökaren använder DSLR-kameror fasdetekterande autofokus där kameran använder en separat autofokussensor i kamerahuset. För livevisningsfotografering med DSLR används kontrastdetektering på bildsensorn.

Kameror i Z-serien använder ett hybridautofokussystem som kombinerar fasdetekterande och kontrastdetekterande autofokus (som används när kameran avgör att det är nödvändigt att växla) både för inramning med den elektroniska sökaren och monitorn.

De fasdetekterande AF-pixlarna är utspridda effektivt i bildsensorn för att ge noggrann AF-prestanda. Detta system har också större täckning med fokuspunkter i bildområdet på ungefär 90 % när enpunkts-AF används.
 
Z 7 Autofokuspunktsamling
Z 7II har 493 AF-punkter för fotografering.
Ögon-/ansiktsdetektering aktiverat
Växla snabbt mellan motiv med ögon-/ansiktsdetektering aktiverat.

En annan skillnad mellan de två kamerasystemen är att vissa fokuslägen i en DSLR-kamera är annorlunda än de som finns i Z-seriens kameror utan spegel. Vi har skapat en användbar guide så att du kan lära dig mer om autofokuslägena i Z-seriens kameror utan spegel och när de används.

Autofokuslägen

AF-A*1 – Kameran växlar automatiskt mellan AF-S för stillastående motiv och AF-C för rörliga motiv.

AF-S – Kameran fokuserar inte om automatiskt om ditt motiv flyttar på sig. Low-Light AF kan aktiveras i detta läge för mer noggrann fokusering i svag belysning (notera att det kan ta längre tid att fokusera).

AF-C – Kameran fokuserar på motivet under den aktiva fokuspunkten kontinuerligt.

AF-F*2 – Kameran justerar fokus kontinuerligt beroende på motivets rörelser eller ändringar i inramningen av bilden. Avtryckaren behöver inte tryckas in halvvägs.

MF – Fokusera manuellt.
 
AF-lägen på Nikon-kameror utan spegel

AF-områdeslägen i Z-seriens kameror utan spegel:
 
AlternativBeskrivning
Pinpoint-AFPinpoint-AF• Endast AF-S/fotoläge
• Använd för stillastående motiv när noggrann fokusering är viktig
• Fokusområdet är mindre än det för enpunkts-AF
• Detta läge prioriterar fokusprecision över hastighet
Enpunkts-AFEnpunkts-AF• AF-S, AF-C 
• Använd för stillastående motiv
• Fokus låses när du har valt en fokuspunkt och tryckt ner avtryckaren halvvägs
Dynamiskt AF-områdeDynamiskt AF-område• Endast AF-C/fotoläge
• Använd för rörliga motiv
• Om motivet under en kort stund lämnar den valda AF-punkten fokuserar kameran i stället på information från omgivande fokuspunkter
• Om motivet rör sig snabbt eller av någon annan anledning är svårt att följa, testa att använda brett AF-område (S) eller brett AF-område (L) så att autofokus kan välja motiv från ett större område
Brett AF-område (S)Brett AF-område (S)<• AF-S, AF-C
• Använd för stillastående eller rörliga motiv som är svåra att rama in med en punkt
• Om det valda fokusområdet innehåller motiv på olika avstånd från kameran så prioriterar kameran det motiv som är närmast
• Under filminspelning är brett AF-område användbart för att behålla fokus på rörliga motiv
• Området som täcks in av brett AF-område (L) är större
• När brett AF-område (L‑personer) väljs detekterar och väljer kameran ansikten eller ögon på människor som är porträttmotiv i det aktiva fokusområdet.
• När brett AF-område (L‑djur) väljs detekterar och väljer kameran ansikten eller ögon på hundar och katter i det aktiva fokusområdet
Brett AF-område (L)Brett AF-område (L)
Brett AF-område (L-personer)Brett AF-område (L-personer)
Brett AF-område (L-djur)Brett AF-område (L-djur)
Automatiskt AF-områdeAutomatiskt AF-område• AF-S, AF-C
• Kameran detekterar motivet automatiskt och väljer fokusområdet
• Använd detta när du inte hinner välja fokuspunkt själv, eller för ögonblicksbilder eller fotografering i andra spontana situationer
Automatiskt AF-område (personer)Automatiskt AF-område (personer)• När automatiskt AF-område (personer) väljs detekterar och fokuserar kameran på ansikten eller ögon på människor som är porträttmotiv
• När automatiskt AF-område (djur) väljs detekterar och fokuserar kameran på ansikten eller ögon på hundar och katter
• Motivföljande AF kan aktiveras genom att trycka på ”OK”-knappen. Anpassad inställning f2 eller g2 [Anpassade reglage] kan användas för att ställa in Fn1- eller Fn2-knappen för att starta motivföljande AF. Motivföljande AF kan också tilldelas till objektivets Fn- eller Fn2-knapp
Automatiskt AF-område (djur)Automatiskt AF-område (djur)

Med både Nikon DSLR och Nikon Z rekommenderas AF-S för stillastående motiv och AF-C för rörliga motiv. Båda har AF-F för video och MF (manuell fokusering) när du vill ha total manuell kontroll över fokuseringen vid fotografering eller filminspelning.  Z-systemkameror har också AF-C för filminspelning.

Anpassa dina autofokusinställningar

Det finns många alternativ för autofokus i anpassningsmenyn (undermenyn för autofokus). Nedan finns information om de som direkt påverkar hur autofokus fungerar i din Z-kamera.

AF-C/AF-S*1 Val av prioritet – [Ta bild] eller [Fokus] välj om bilder endast kan tas när kameran är fokuserad eller alltid när avtryckaren trycks ner. Med AF-C, välj [Ta bild] om du vill seriefotografera med högsta möjliga bildhastighet.

Fokusföljning med låsning*1 – Välj hur snabbt fokuseringen ska reagera om något passerar mellan motivet och kameran när AF-C är valt som fokusläge. Välj ett högre värde för att behålla fokus på ditt ursprungliga motiv och ett lägre värde för att snabbare växla fokus till föremål som kommer in i ditt synfält.

Low Light AF – Välj [På] för mer noggrann fokusering i svag belysning när AF-S har valts som fokusområde.

Starlight view (photo Lv)*1 – För bättre fokus när du fotograferar i svagt ljus, välj [ ON ] för anpassad inställning d10  [ Starlight view (photo Lv) ]. Det här alternativet gäller endast i fotoläge.

Inbyggd AF-hjälplampa – Välj om den inbyggda AF-hjälplampan ska tändas för att underlätta fokuseringen i fotoläge i svag belysning.

Z-serien användbara länkar *1 – Tillgängligt med vissa utvalda kameror
*2 – Tillgängligt i videoläge