Sistem autofokusa fotoaparata iz serije Z

AF sistem na fotoaparatima bez ogledala iz serije Nikon Z suštinski se razlikuje od onoga što se može naći na fotoaparatima Nikon DSLR.

Kada koristite autofokus kroz optičko tražilo, DSLR fotoaparati koriste autofokus sa faznom detekcijom, pri čemu kamera koristi poseban senzor za autofokus u kućištu fotoaparata. Za DSLR Live View fotografiju, detekcija kontrasta se koristi na senzoru slike.

Fotoaparati iz serije Z koriste hibridni sistem autofokusa, koji predstavlja kombinaciju autofokusa sa faznom detekcijom i sa detekcijom kontrasta (za koji fotoaparat sam odlučuje kada će da ga uključi) bilo da kadriranje vršite pomoću elektronskog tražila ili pomoću monitora.

Kod AF sa faznom detekcijom pikseli su efikasno raspoređeni po celom senzoru slike, radi ostvarenja precizne performanse AF-a. Ovaj sistem takođe nudi širu pokrivenost tačaka fokusa u oblasti slike od približno 90% kada se koristi AF u jednoj tački.
 
Matrica tačaka Z 7 autofokusa
Fotoaparat Z 7II nudi 493 AF tačke za fotografisanje.
Detekcija očiju/lica omogućena
Sa omogućenom detekcijom očiju/lica, brzo se prebacujte između subjekata.

Još jedna od razlika između ova dva sistema fotoaparata jeste što se neki od režima fokusa kod DSLR aparata razlikuju od onih u fotoaparatima Z sistema bez ogledala. Napravili smo zgodan vodič koji vam može pomoći da se bolje upoznate sa režimima autofokusa na fotoaparatima Z sistema bez ogledala i da naučite kada da ih koristite.

Režimi autofokusa

AF-A*1 – Fotoaparat se automatski prebacuje sa AF-S za stacionarne subjekte i AF-C za subjekte koji se kreću.

AF-S – Fotoaparat se neće automatski ponovo fokusirati ako se vi ili vaš subjekat pomerite. U ovom režimu može biti omogućen Low-Light AF radi preciznijeg fokusiranja u uslovima slabog osvetljenja (imajte na umu da fokusiranje može biti usporeno).

AF-C – Fotoaparat će se neprekidno fokusirati na subjekat ispod aktivne tačke fokusa.

AF-F*2 – Fotoaparat neprekidno prilagođava fokus reagujući na pomeranje subjekta ili promene u kompoziciji. Nema potrebe da dopola pritiskate dugme okidača.

MF – Ručno fokusiranje.
 
AF režimi na Nikon fotoaparatima bez ogledala

Režimi AF oblasti na fotoaparatima bez ogledala iz serije Z:
 
OpcijaOpis
AF u maloj tačkiAF u maloj tački• AF-S / Samo u režimu fotografisanja
• Koristiti za stacionarne subjekte kada je precizno fokusiranje od ključne važnosti
• Oblast fokusa je manja nego kod AF u jednoj tački
• Ovaj režim daje prednost preciznosti fokusa nad brzinom
AF u jednoj tačkiAF u jednoj tački• AF-S, AF-C 
• Koristiti za stacionarne subjekte
• Fokus će se zaključati kada izaberete tačku fokusa i pritisnete okidač dopola
AF dinamičke oblastiAF dinamičke oblasti• AF-C / Samo u režimu fotografisanja
• Koristiti za pokretne subjekte
• Ako subjekt nakratko napusti izabranu AF tačku, fotoaparat će se fokusirati na osnovu informacija iz okolnih tačaka fokusa
• Ako se subjekt brzo pomera ili ga je na drugi način teško pratiti, pokušajte da koristite široku oblast AF (S) ili široku oblast AF (L) kako biste omogućili autofokus za odabir subjekata sa šireg područja
Široka oblast AF (S)Široka oblast AF (S)• AF-S, AF-C
• Koristiti za stacionarne ili pokretne subjekte koje je teško kadrirati pomoću jedne tačke
• Ako izabrana oblast fokusa sadrži subjekte na različitim udaljenostima od fotoaparata, fotoaparat će prednost dati najbližem subjektu
• Tokom snimanja filma, široka oblast AF je korisna za zadržavanje fokusa na pokretnim subjektima
• Oblast koju pokriva široka oblast AF (L) je veća
• Kada se odabere široka oblast AF (L‑ljudi), fotoaparat detektuje i fokusira lica ili oči subjekata portreta u aktivnoj oblasti fokusa.
• Kada se odabere široka oblast AF (L‑životinje)d, fotoaparat detektuje i fokusira lica ili oči pasa i mačaka aktivnoj oblasti fokusa
Široka oblast AF (L)Široka oblast AF (L)
Široka oblast AF (L‑ljudi)Široka oblast AF (L‑ljudi)
Široka oblast AF (L‑životinje)Široka oblast AF (L‑životinje)
Automatska AF oblastAutomatska AF oblast• AF-S, AF-C
• Fotoaparat automatski detektuje subjekat i bira oblast fokusa
• Koristiti u slučajevima kada nemate vremena da sami birate tačku fokusa ili za snimke i druge neplanirane fotografije
Automatska AF oblast (ljudi)Automatska AF oblast (ljudi)• Kada odaberete automatsku AF oblast (ljudi), fotoaparat će detektovati i fokusirati lica ili oči subjekata za portrete ljudi
• Kada odaberete automatsku AF oblast (životinje), fotoaparat će detektovati i fokusirati lica ili oči pasa i mačaka
• AF za praćenje subjekta možete inicirati pritiskom na dugme ‘OK’. Prilagođeno podešavanje f2 ili g2 [Prilagođene kontrole] mogu se koristiti za konfigurisanje dugmeta Fn1 ili Fn2 radi pokretanja AF za praćenje subjekta. AF za praćenje subjekta može takođe biti dodeljen dugmetima Fn ili Fn2 na objektivu
Automatska AF oblast (životinje)Automatska AF oblast (životinje)

I kod Nikon DSLR i kod Nikon Z fotoaparata, AF-S se preporučuje za stacionarne subjekte, a AF-C za subjekte u pokretu. Svaki od njih ima AF-F za video i MF (manuelni fokus) za situacije kada želite da imate potpunu manuelnu kontrolu nad fokusom, bilo prilikom fotografisanja ili snimanja video zapisa.  Fotoaparati Z sistema takođe nude AF-C za snimanje video zapisa.

Prilagodite svoja podešavanja autofokusa

Postoje mnoge opcije za autofokus u meniju prilagođenih podešavanja (u podmeniju autofokus). Pogledajte u nastavku koje će opcije direktno uticati na ponašanje autofokusa na fotoaparatima serije Z.

AF-C / AF-S*1 Prioritetni izbor: [Okidanje] ili [Fokus] odaberite da li ćete fotografije moći da snimate samo kada je fotoaparat u fokusu ili kad god pritisnete dugme okidača. U režimu AF-C, odaberite [Okidanje] ako želite da snimate sa neprekidnim okidanjem i najvećim mogućim brojem slika u sekundi.

Praćenje fokusa sa zaključavanjem*1 – Odaberite koliko brzo fokus treba da reaguje ako nešto prođe između subjekta i fotoaparata kada je za režim fokusa izabran AF-C. Odaberite veću vrednost ako želite da fokus zadržite na početnom subjektu i nižu vrednost ako želite da fokus brže prebacujete na objekte koji prolaze kroz vaše vidno polje.

Low Light AF – Odaberite [Uključeno] radi preciznijeg fokusiranja u uslovima slabog osvetljenja kada je AF-S izabran za režim fokusa.

Pogled na zvijezde (fotografija Lv)*1 – Za poboljšani fokus pri snimanju pri slabom osvetljenju, izaberite [ ON ] za prilagođenu postavku d10 [ Starlight view (fotografija Lv) ]. Ova opcija stupa na snagu samo u foto modu.

Ugrađeni AF-Assist osvetljivač – Odaberite da li će se ugrađeni AF-assist osvetljivač uključivati radi pomoći pri fokusiranju u režimu fotografisanja kada je osvetljenje slabo.

Корисне везе серије З
*1 – Dostupno na odabranim fotoaparatima
*2 – Dostupno u video režimu

Obratite se korisničkoj podršci