Kamera i Z-serien med autofokussystem

AF-systemet i Nikon Z-serien med speilløse kameraer er iboende forskjellig fra Nikon DSLR-kameraer.

Ved bruk av autofokus gjennom den optiske søkeren bruker DSLR-kameraer autofokus med faseregistrering mens kameraet bruker en egen autofokussensor i kamerahuset. For fotografering med DSLR live view brukes registrert kontrast på bildesensoren.

Kameraer i Z-serien bruker et hybrid autofokussystem, som kombinerer fase- og kontrastregistrering i autofokus (som brukes når kameraet regner det som nødvendig å bytte) ved komponering med elektronisk søker eller skjermen.

Faseregistrerende AF-piksler distribueres effektivt gjennom bien for å gi nøyaktig AF-ytelse. Dette systemet gir også en bredere dekning av fokuspunkter i bildefeltet på omtrent 90 % når enkeltpunkt AF brukes.
 
Z 7 autofokus punktoppstilling
Z 7II gir 493 AF-punkter for stillfotografering.
Øye-/ansiktsregistrering aktivert
Med øye-/ansiktsregistrering aktivert, rask bytting mellom motiver.

Annen forskjell mellom de to kamerasystemene er at noen av fokusmodusene i et DSLR-kamera er forskjellig fra de som finnes i speilløse kameraer med Z-system. Vi har laget en praktisk veiledning for å hjelpe deg bli mer kjent med autofokusmodusene på speilløse kameraer i Z-serien og når du skal bruke dem.

Autofokusmoduser

AF-A*1 – Kameraet bytter automatisk mellom AF-S for stasjonære motiver og AF-C for motiver i bevegelse.

AF-S – Kameraet vil ikke refokusere automatisk hvis du eller motivet ditt er i bevegelse. Dempet AF kan aktiveres i denne modusen for mer nøyaktig fokusering i dempet belysning (vær obs på at fokusering kan være tregere).

AF-C – Kameraet vil fokusere kontinuerlig på motivet under aktiv fokuspunkt.

AF-F*2 – Kameraet justerer fokus kontinuerlig etter motivets bevegelse eller endringer i komposisjonen. Du trenger ikke trykke utløseren halvveis ned.

MF – Manuell fokusering.
 
AF-moduser på Nikon speilløs

AF-områdemoduser i speilløse kameraer i Z-serien:
 
AlternativBeskrivelse
Knappenåls-AFKnappenåls-AF• Kun AF-S / fotomodus
• Bruk for stasjonære motiver når nøyaktig fokus er kritisk
• Fokusområdet er mindre enn det som brukes for enkeltpunkt AF
• Denne modusen prioriterer fokuspresisjon over hastighet
Enkeltpunkt-AFEnkeltpunkt-AF• AF-S, AF-C 
• Bruk for stasjonære motiver
• Fokus låses når du har valgt et fokuspunkt og har trykket lukkeren halvveis ned
Dynamisk AF-områdeDynamisk AF-område• AF-C / kun fotomodus
• Bruk for motiver i bevegelse
• Hvis motivet kort forlater valgt AF-punkt vil kameraet fokusere basert på informasjon fra omliggende fokuspunkter
• Hvis motivet er i rask bevegelse eller på annen måte er vanskelig å spore, prøv bredt AF-område (S) eller bredt AF-område (L) for å la autofokus velge motiver fra et bredere område
Bredt AF-område (S)Bredt AF-område (S)• AF-S, AF-C
• Bruk for stasjonære eller motiver i bevegelse som er vanskelige å komponere med enkeltpunkt
• Hvis valgt fokusområde inneholder motiver ved ulike avstander fra kameraet, vil kameraet prioritere det nærmeste motivet
• Under filmopptak er bredt AF-område nyttig for å holde fokus på motiver i bevegelse
• Området dekket av bredt AF-område (L) er større
• Når bredt AF-område (L‑personer) er valgt, registrerer kameraet og fokuserer på ansikt eller øyne til menneskelige motiver i det aktive fokusområdet.
• Når bredt AF-område (L‑dyr) er valgt, registrerer kameraet og fokuser på ansikt eller øyne til hunder og katter i det aktive fokusområdet
Bredt AF-område (L)Bredt AF-område (L)
Bredt AF-område (L‑personer)Bredt AF-område (L‑personer)
Bredt AF-område (L‑dyr)Bredt AF-område (L‑dyr)
Automatisk valg av AF-søkefeltAutomatisk valg av AF-søkefelt• AF-S, AF-C
• Kameraet registrerer automatisk motivet og velger fokusområdet
• Bruk når du ikke har tid til å velge fokuspunktet selv eller for øyeblikksbilder og andre bilder som ikke var planlagt
Automatisk valg av AF-søkefelt (personer)Automatisk valg av AF-søkefelt (personer)• Når automatisk valg av AF-søkefelt er valgt, vil kameraet registrere og fokusere på ansiktene eller øynene til menneskelige portrettmotiv
• Når automatisk valg av AF-søkefelt (dyr) er valgt, vil kameraet registrere og fokusere på ansiktene eller øynene til dyr og katter
• Motivfølgende AF kan startes ved å trykke på «OK»-knappen. Egendefinert innstilling f2 eller g2 [Custom controls] (Egendefinerte kontroller) kan brukes til å konfigurere Fn1- og Fn2-knappen for å starte motivfølgende AF. Motivfølgende AF kan også tilordnes linse Fn- eller Fn2-knappen
Automatisk valg av AF-søkefelt (dyr)Automatisk valg av AF-søkefelt (dyr)

I både Nikon DSLR Nikon Z anbefales AF-S for stasjonære motiver og AF-C for motiver i bevegelse. Hver inkluderer AF-F for video og MF (manuell fokusering) når du ønsker full manuell kontroll av fokus ved opptak av enten stillbilder eller film.  Kameraer i Z-systemet har også AF-C for filmopptak.

Tilpass autofokusinnstillinger

Det er mange alternativer for autofokus i menyen Tilpasset innstilling (undermenyen autofokus). Se under for de som vil direkte påvirke hvordan autofokus brukes på Z-kameraet ditt.

AF-C / AF-S*1 Valg av prioritering: [Release] (Frigjør) eller [Focus] (Fokus) velger om bilder kun kan tas når kameraet er i fokus eller når lukkeren trykkes. I AF-C, velg [Release] (Frigjør) hvis du vil utføre opptak i kontinuerlig frigjøring ved høyest mulige bildefrekvens.

Følgefokus med lås på*1 – Velg hvor raskt fokus reagerer hvis noe går mellom motivet og kameraet når AF-C er valgt for fokusmodusen. Velg en høyere verdi for å vedlikeholde fokus på ditt originale motiv og en lavere verdi for å gjøre det raskere å flytte fokus til motiver som krysser visningsfeltet.

Low Light AF – Velg [On] (På) for mer nøyaktig fokus under dempet belysning når AF-S er valgt for fokusmodus.

Starlight view (photo Lv)*1 – For forbedret fokus når du fotograferer under lite lys, velg [ ON ] for Custom Setting d10 [ Starlight view (photo Lv) ]. Dette alternativet trer kun i kraft i fotomodus.

Innebygd fokuseringslys – Velg om innebygd fokuseringslys lyser for å hjelpe fokusering i fotomodus når det er dempet belysning.

Z-serien nyttige lenker
*1 – Tilgjengelig på utvalgte kameraer
*2 – Tilgjengelig i videostandard