Var finns serienumret på min produkt?

COOLPIX | Nikon 1 | Z-serienDSLR | KeyMission | NIKKOR-objektiv med Z-fattning | NIKKOR-objektiv med F-fattningObjektiv - 1 NIKKOR | Speedlights | Kikare | TubkikareVar finns serienumret på produktkartongen?

Placeringen av serienumret på Nikon-kamerorna kan variera, men det finns oftast på kamerans undersida. Nedan finns bilder på var serienumren har placerats på några olika Nikon-produkter. De platser där serienumren finns har markerats med rött.

Klicka här för att registrera din produkt.

COOLPIX


Nikon 1Z-serien

User-added image


Z 9

DSLR
KeyMission

User-added image


Objektiv - NIKKOR

Placeringen av serienumren på Nikons objektiv varierar beroende på vilket objektiv det är. Nedan visas de vanligaste platserna, som har markerats med rött.

NIKKOR-objektiv med Z-fattning
NIKKOR-objektiv med Z-fattning

NIKKOR-objektiv med F-fattning
Objektiv - 1 NIKKOR

Speedlights

Placeringen av serienumret på Nikons Speedlight-blixtenheter kan variera, men det finns oftast på undersidan av huvudenheten. Nedan visas de vanligaste placeringarna av serienummer, markerade i rött.

Image

Kikare
Kikare
Tubkikare

Tubkikare

Var finns serienumret på produktkartongen?

Serienumren på Nikons produkter har markerats med rött på produktkartongerna.

Coolpix box

DSLR box

Z-mount lens box

F-mount lens box