Fotoaparati FX i DX formata

Kompanija Nikon proizvodi DSLR i fotoaparate serije Z sa dve različite veličine senzora koje su poznate kao FX format i DX format. 

Fotoaparati FX formata imaju senzor slike čije su dimenzije približno 36 mm x 24 mm. On se naziva i senzor punog formata jer je njegova veličina jednaka okviru tradicionalnog 35 mm filma. Veličina FX senzora pruža veću osetljivost i manju količinu šuma. 

DX senzor je 2/3 veličine FX senzora i dimenzije su mu 24 mm x 16 mm. DX senzor omogućava proizvodnju lakših i manjih fotoaparata koji i dalje imaju veoma visok kvalitet slike.

Slika koju je dodao korisnik

Nikon objektivi su dizajnirani tako da mogu da rade na oba formata, ali objektivi DX formata su optimizovani za fotoaparate DX formata i na sebi imaju oznaku „DX“. DX i FX objektive možete da koristite na fotoaparatima oba formata, ali se vidni ugao objektiva menja u zavisnosti od formata fotoaparata.

Objektivi su okrugli i projektuju kružnu sliku na senzor slike fotoaparata. Krug slike FX objektiva je dizajniran tako da se podudara sa veličinom FX senzora. Pošto je FX senzor pravougaonog oblika, dobijena slika je takođe pravougaona.

Slika koju je dodao korisnik

Na primer, to znači da FX objektiv od 24 mm daje FX vidni ugao od 24 mm, kako se i očekuje. 

Korišćenje objektiva FX formata na fotoaparatu DX formata
Kada se krug slike FX objektiva projektuje na DX senzor, slika se iseca za oko 1/3. To isecanje ima isti efekat kao uvećanje slike za otprilike 1,5x. To znači da FX objektiv od 24 mm na fotoaparatu DX formata daje vidni ugao koji je ekvivalentan objektivu od 36 mm na FX fotoaparatu. To se zove faktor isecanja od 1,5x.

Slika koju je dodao korisnik

Korišćenje objektiva DX formata na fotoaparatu FX formata
U ovoj kombinaciji kružna slika koju projektuje DX objektiv je manja od senzora punog formata. 

Slika koju je dodao korisnik

Nikon FX fotoaparati to automatski kompenzuju aktiviranjem samo piksela na površini koja odgovara veličini DX senzora. To se zove automatsko DX isecanje.

Slika koju je dodao korisnik

Prednosti korišćenja FX i DX formata
Većina NIKKOR objektiva može da se koristi i na DX i FX fotoaparatima. Ako razmišljate da sa DX fotoaparata pređete na veći FX fotoaparat pune slike, možete da nastavite da koristite NIKKOR objektive za DX fotoaparat koje već imate, a FX fotoaparat će automatski kompenzovati manju, kružnu sliku koju pomoću automatskog DX isecanja. Ako zatim kupite NIKKOR objektiv pune slike za FX fotoaparat, objektiv ćete i dalje moći da pričvrstite na svoj DX fotoaparat, a slika će biti uvećana za 1,5x. 

Fotoaparati FX i DX formata imaju opciju za izbor različitih oblasti slike u meniju za fotografisanje. Podešavanjem različitih opcija za oblast slike, možete da fotografišete u različitim režimima isecanja oblasti. Opcije se razlikuju u zavisnosti od fotoaparata.

Slika koju je dodao korisnik

Obratite se korisničkoj podršci