Kameraer i FX- og DX-format

Nikon fremstiller digitale spejlreflekskameraer og kameraer i Z-serien med to forskellige sensorstørrelser, der er kendt som FX-format og DX-format. 

FX-format kameraer har en billedsensor, der måler ca. 36 mm x 24 mm. Det kaldes også Full frame-format, idet sensoren har samme størrelse som et traditionelt 35 mm analogt foto. FX-sensorens størrelse betyder højere følsomhed og mindre støj. 

En DX-sensor svarer til 2/3 af størrelsen på en FX-sensor og måler 24 mm x 16 mm. DX-sensoren giver mulighed for fremstilling af lettere og mindre kameraer, der dog stadig har en meget høj billedkvalitet.

Brugertilføjet billede

Nikon-objektiver er konstrueret, så de fungerer på begge sensorformater, men DX-format objektiver er optimeret til brug på DX-format kameraer og er forsynet med et "DX"-mærke på objektivet. DX- og FX-objektiver kan frit benyttes på begge kameraer. Objektivets billedvinkel afhænger dog af kameraformatet.

Objektiver er runde og projicerer et rundt billede ind på kameraets billedsensor. Billedcirklen fra et FX-objektiv er designet til at passe til størrelsen af en FX-sensor. Da FX-sensoren er rektangulær i form, er det billede, der dannes, ligeledes rektangulært.

Brugertilføjet billede

Det betyder f.eks., at et 24 mm FX-objektiv giver en 24 mm FX-billedvinkel, som man ville forvente. 

Brug af et objektiv i FX-format sammen med et DX-format kamera
Et FX-objektivs billedcirkel vil, når det projiceres over på en DX-sensor, beskære billedet med ca. 1/3. Denne beskæring har samme påvirkning af billedet, som hvis man forstørrede billedet 1,5 x. Det betyder, at et 24 mm FX-objektiv på et DX-format kamera vil give en billedvinkel, der svarer til den, man opnår med et 36 mm objektiv på et FX-kamera. Det kaldes en beskæringsfaktor på 1,5x.

Brugertilføjet billede

Brug af et objektiv i DX-format sammen med et FX-format kamera
Med denne kombination vil DX-billedcirklen faktisk være mindre end Full frame-sensoren. 

Brugertilføjet billede

Nikon FX-kameraer kompenserer automatisk for dette forhold ved kun at aktivere de pixels, der matcher DX-sensorens størrelse. Denne funktion kaldes Auto DX crop.

Brugertilføjet billede

Fordele ved FX- og DX-formater
De fleste NIKKOR-objektiver kan bruges på både DX- og FX-kameraer. Hvis du overvejer at opgradere fra et DX-kamera til det større FX-kamera i fuldformat, kan du fortsætte med at bruge dine eksisterende DX NIKKOR-objektiver, og FX-kameraet kompenserer automatisk for den mindre billedcirkel ved hjælp af Automatisk DX-beskæring. Hvis du derefter køber et NIKKOR-objektiv i fuldformat til FX-kameraet, kan objektivet stadig fastgøres til dit DX-kamera, og billedet vises 1,5 x forstørret. 

FX- og DX-format kameraer giver mulighed for at vælge forskellige Billedområder i Optagemenuen. Indstilling af forskellige billedområder giver mulighed for at optage ved forskellige beskæringstilstande. Mulighederne varierer blandt de forskellige kameraer.

Brugertilføjet billede