Фотоапарати с формат FX и DX

Nikon произвежда фотоапарати DSLR и серия Z с два различни размера на сензорите, известни като формат FX и формат DX. 

Фотоапаратите с формат FX имат сензор за изображения, чиито размери са приблизително 36 мм x 24 мм. Това е познато също и като формат с пълен размер на кадъра, тъй като сензорът е със същия размер като традиционния 35-милиметров кадър на неподвижно изображение. Размерът на сензора с формат FX предлага по-висока чувствителност и по-малко шум. 

Сензорът с формат DX е две трети от големината на сензора с формат FX и размерите му са 24 мм на 16 мм. Сензорът с формат DX позволява производството на по-леки и по-малки фотоапарати, които въпреки това имат много високо качество на изображението.

Изображение, добавено от потребител

Обективите на Nikon са предвидени да работят с двата формата на изображение, но обективите с формат DX са оптимизирани да работят с фотоапарати с формат DX и имат обозначение „DX“. Обективите с формат DX и FX са взаимнозаменяеми на двата фотоапарата, но зрителният ъгъл на обективите се променя в зависимост от формата на фотоапарата.

Обективите са кръгли и проектират кръгло изображение върху сензора за изображения на фотоапарата. Кръгът на изображението от обектив с формат FX е предвиден да съответства на размера на сензора с формат FX. Тъй като сензорът с формат FX има правоъгълна форма, полученото изображение също е правоъгълно.

Изображение, добавено от потребител

Това означава например, че 24-милиметров обектив с формат FX ще ви даде 24-милиметров зрителен ъгъл с формат FX, какъвто очаквате.

Използване на обектив с формат FX с фотоапарат с формат DX
Когато се проектира върху сензор с формат DX, кръг на изображението при обективи с формат FX изрязва изображението с около 1/3. Това изрязване има същият ефект като приблизително 1,5-кратно увеличение на изображението. Това означава, че 24-милиметров обектив с формат FX на фотоапарат с формат DX ще ви даде зрителен ъгъл, еквивалентен на 36-милиметров обектив на фотоапарат с формат FX. Това се нарича 1,5-кратен коефициент на изрязване.

Изображение, добавено от потребител

Използване на обектив с формат DX с фотоапарат с формат FX
При тази комбинация кръгът на изображението във формат DX всъщност е по-малък от сензора за пълен размер на кадъра. 

Изображение, добавено от потребител

Фотоапаратите с формат FX на Nikon автоматично компенсират това чрез активиране само на пикселите, съответстващи на размера на сензора с формат DX. Това се нарича автоматично DX изрязване.

Изображение, добавено от потребител

Предимства при използване на формати FX и DX
Повечето обективи NIKKOR могат да се използват както на фотоапарати DX, така и на FX. Ако обмисляте да надградите от фотоапарат с формат DX до по-големия пълнокадров фотоапарат с формат FX, можете да продължите да използвате съществуващите си обективи NIKKOR с формат DX и фотоапаратът с формат FX автоматично ще компенсира по-малкия кръг на изображението, като използва автоматично DX изрязване. Ако след това закупите пълнокадров обектив NIKKOR за фотоапарата с формат FX, обективът пак може да бъде монтиран към вашия фотоапарат с формат DX и изображението ще се показва увеличено 1,5 пъти. 

Фотоапаратите с формати FX и DX предлагат възможност за избор на различни зони на изображението във визьора от менюто за снимане. Настройката на различни опции за зоната на изображението във визьора ви позволява да снимате в различни режими на изрязване на зоната, като опциите са различни в зависимост от фотоапарата.

Изображение, добавено от потребител

Свързване с Центъра за поддръжка на клиенти