Autofokussystem til kameraer i Z-serien

AF-systemet i de spejlløse kameraer i Nikon Z-serien er i sagens natur anderledes end det, man finder i Nikons spejlreflekskameraer.

Ved brug af autofokus via den optiske søger bruger digitale spejlreflekskameraer fasedetekteret autofokus, og kameraet bruger dermed en separat autofokussensor i kamerahuset. Ved Live View-fotografering med digitale spejlreflekskameraer bruges kontrastdetekteret på billedsensoren.

Kameraer i Z-serien benytter et hybrid-autofokussystem, der kombinerer fasedetekteret og kontrastdetekteret autofokus (som bruges, når kameraet vurderer, at det er nødvendigt at skifte), både når der indrammes med den elektroniske søger eller skærmen.

Faseregistrerede AF-pixels distribueres effektivt i hele billedsensoren for at give en nøjagtig AF-ydelse. Dette system muliggør også en bredere dækning af fokuspunkter i billedområdet på ca. 90 %, når der bruges enkeltpunkts-AF.
 
Autofokuspunkt-område for Z 7
Z 7II har 493 AF-punkter til fotografering af stillbilleder.
Registrering af øjne/ansigt aktiveret
Med registrering af øjne/ansigt aktiveret, hurtigt skift mellem motiver.

En anden forskel på de to kamerasystemer er, at nogle af fokustilstandene i et digitalt spejlreflekskamera adskiller sig fra dem, der findes i de spejlløse kameraer i Z-serien. Vi har lavet en praktisk vejledning, der kan hjælpe dig med at lære autofokustilstandene i de spejlløse kameraer i Z-serien at kende og finde ud af, hvornår du skal bruge dem.

Autofokustilstande

AF-A*1 – Kameraet skifter automatisk mellem AF-S for stationære motiver og AF-C for motiver, der er i bevægelse.

AF-S – Kameraet fokuserer ikke automatisk igen, hvis du eller dit motiv er i bevægelse. AF til svag belysning kan aktiveres i denne tilstand for at opnå mere nøjagtig fokusering ved forhold med svag belysning (bemærk, at fokusering kan tage længere tid).

AF-C – Kameraet fokuserer kontinuerligt på motivet under det aktive fokuspunkt.

AF-F*2 – Kameraet justerer fokus kontinuerligt som svar på motivbevægelse eller ændringer i kompositionen. Det er ikke nødvendigt at trykke udløserknappen halvt ned.

MF – manuel fokusering.
 
AF-tilstande på spejlløse Nikon-kameraer

AF-punkttilstande i spejlløse kameraer i Z-serien:
 
ValgmulighedBeskrivelse
Nålespids-AFNålespids-AF• AF-S / Kun fototilstand
• Bruges til stationære motiver, når nøjagtigt fokus er afgørende
• Fokuspunktet er mindre end det, der bruges til enkeltpunkts-AF
• Denne tilstand prioriterer fokuspræcision frem for hastighed
Enkeltpunkts-AFEnkeltpunkts-AF• AF-S, AF-C 
• Bruges til stationære motiver
• Fokus fastlåses, når du har valgt et fokuspunkt og trykket udløserknappen halvt ned
Dynamisk område-AFDynamisk område-AF• AF-C / Kun fototilstand
• Bruges til motiver i bevægelse
• Hvis motivet kortvarigt forlader det valgte AF-punkt, fokuserer kameraet baseret på oplysninger fra omgivende fokuspunkter
• Hvis motivet bevæger sig hurtigt eller på anden vis er svært at spore, kan du prøve at bruge bredt område-AF (S) eller bredt område-AF (L) for at gøre det muligt for autofokus at vælge motiver fra et bredere område
Bredt område-AF (S)Bredt område-AF (S)• AF-S, AF-C
• Bruges til stationære motiver eller motiver i bevægelse, der er svære at komponere med enkeltpunkt
• Hvis det valgte fokuspunkt indeholder motiver med forskellige afstande fra kameraet, prioriterer kameraet det nærmeste motiv
• Under filmoptagelse er bredt område-AF nyttigt til at bevare fokus på motiver i bevægelse
• Det område, der dækkes af bredt område-AF (L), er større
• Når bredt område-AF (L‑mennesker) er valgt, registrerer kameraet ansigter eller øjne på menneskelige portrætmotiver i det aktive fokuspunkt og fokuserer på det.
• Når bredt område-AF (L‑dyr) er valgt, registrerer kameraet ansigter eller øjne på hunde og katte i det aktive fokuspunkt og fokuserer på det
Bredt område-AF (L)Bredt område-AF (L)
Bredt område-AF (L-mennesker)Bredt område-AF (L-mennesker)
Bredt område-AF (L-dyr)Bredt område-AF (L-dyr)
Autopunkts-AFAutopunkts-AF• AF-S, AF-C
• Kameraet registrerer automatisk motivet og vælger fokuspunktet
• Brug det ved lejligheder, hvor du ikke har tid til selv at vælge fokuspunktet, eller til snapshots og andre spontane billeder
Autopunkts-AF (mennesker)Autopunkts-AF (mennesker)• Når autopunkts-AF (mennesker) er valgt, registrerer kameraet ansigter eller øjne på menneskelige portrætmotiver og fokuserer på det
• Når autopunkts-AF (dyr) er valgt, registrerer kameraet ansigter eller øjne på hunde og katte og fokuserer på det
• Følg motiv-AF kan startes ved at trykke på knappen "OK". Brugerindstilling f2 eller g2 [Brugerdefinerede betjeningselementer] kan bruges til at konfigurere Fn1- eller Fn2-knappen for at starte følg motiv-AF. Følg motiv-AF kan også tildeles til objektivets Fn- eller Fn2-knap
Autopunkts-AF (dyr)Autopunkts-AF (dyr)

I både Nikons spejlreflekskameraer og Nikon Z anbefales AF-S til stationære motiver og AF-C til motiver i bevægelse. De inkluderer begge AF-F til video og MF (manuel fokus), når du ønsker fuld manuel kontrol over fokus ved optagelse af enten stillbilleder eller video.  Kameraer i Z-systemet har også AF-C til videooptagelse.

Tilpas dine autofokusindstillinger

Der er mange autofokusmuligheder i brugerindstillingsmenuen (autofokus-undermenuen). Nedenfor kan du se dem, der har direkte betydning for, hvordan autofokus fungerer på dit Z-kamera.

AF-C / AF-S*1 Valg af prioritet: [Udløsning] eller [Fokus] vælger, om der kun kan tages billeder, når kameraet er i fokus, eller når der trykkes på udløserknappen. I AF-C skal du vælge [Udløsning], hvis du vil optage i kontinuerlig udløsning med den højest mulige billedhastighed.

Focus-tracking med fastlåsning*1 – Vælg, hvor hurtigt fokus reagerer, hvis noget passerer mellem motivet og kameraet, når AF-C er valgt for fokustilstanden. Vælg en højere værdi for at hjælpe med at bevare fokus på det oprindelige motiv og en lavere værdi for at gøre det hurtigere at skifte fokus til motiver, der krydser dit synsfelt.

AF til svag belysning – Vælg [Til] for at opnå mere nøjagtigt fokus under forhold med svag belysning, når AF-S er valgt for fokustilstand.

Starlight view (photo Lv)*1 – For forbedret fokus ved optagelse i svagt lys skal du vælge [ ON ] for brugerdefineret indstilling d10 [ Starlight view (photo Lv) ]. Denne indstilling træder kun i kraft i fototilstand.

Indbygget AF-hjælpelys – Vælg, om det indbyggede AF-hjælpelys lyser for at lette fokusfunktionen, når belysningen er dårlig.

Z-serien nyttige links
*1 – Tilgængelig på udvalgte kameraer
*2 – Tilgængelig i videoindstilling