Teknisk rådgivning for brukere av de speilløse kameraene Z 7 og Z 6

Takk for at du valgte et Nikon-produkt.

Vi har oppdaget at bildestabilisatorfunksjonen (VR) som er innebygd i enkelte Z 7 og Z 6 speilløse kameraer, ikke oppnår sitt fulle potensial. Vi vil reparere berørte kameraer kostnadsfritt. 

Identifisere berørte produkter
Hvis du vil kontrollere om kameraet ditt er et av de som er berørt av dette problemet, klikker du på Serienummer for berørte produkter nedenfor og skriver inn serienummeret for Z 7 eller Z 6 som angitt.
Kameraets serienummer vil bli kontrollert mot de berørte produktene. Hvis kameraet er et av de berørte produktene, vises instruksjoner for å sende en reparasjonsforespørsel. Hvis kameraet ikke er et av dem som dette problemet gjelder, kan du være trygg på at kameraet ikke trenger reparasjoner, og du kan fortsette å bruke kameraet uten å bekymre deg ytterligere for dette problemet.

>Serienummer for berørte produkter (Z 7)
>Serienummer for berørte produkter (Z 6)

User-added image

Åpne kameraskjermen for å finne produktets serienummer. Det er det syvsifrede nummeret som er trykt på en etikett som er festet til kamerahuset som angitt av den røde rammen i bildet over (Z 6 er representert i bildet).

Oppløsning
Ta kontakt med ditt nærmeste Nikon-servicesenter hvis du eier en Nikon Z 7 eller Z 6 som er berørt av dette problemet. De vil beholde kameraet, undersøke det og justere eller erstatte komponenter etter behov kostnadsfritt, selv om kameraets garanti er utløpt eller ikke er gyldig i din region.

Be om korrigerende service
Kontakt Nikons kundestøtte hvis du vil vite mer om hvordan du kan returnere kameraet til et Nikon-servicesenter. 

Vi beklager eventuelle ulemper dette problemet kan ha medført.

Nikon vil fortsatt arbeide uavbrutt for å hindre at problemer som dette oppstår igjen.

Takk igjen for at du valgte et Nikon-produkt.

Contact Customer Support