Tekniske serviceråd til brugere af spejlløse Z 7- og Z 6-kameraer

Tak, fordi du har valgt Nikon som leverandør af dit fotoudstyr.

Vi er blevet opmærksomme på, at den funktion til vibrationsreduktion (VR), der er indbygget i nogle spejlløse Z 7- og Z 6-kameraer, ikke fungerer optimalt. Vi reparerer de berørte kameraer gratis.

Identifikation af berørte produkter
Du kan kontrollere, om dit kamera er et af dem, der er berørt af dette problem, ved at klikke på Identifikation af berørte produkter nedenfor og indtaste serienummeret til dit Z 7- eller Z 6-kamera som anvist.
Dit kamera's serienummer vil blive kontrolleret i forhold til de berørte produkters serienumre. Hvis dit kamera har denne fejl, vises der en vejledning i, hvordan du anmoder om reparation. Hvis dit kamera ikke er et af dem, der er berørt af dette problem, kan du roligt blive ved med at bruge kameraet vel vidende, at der ikke er behov for at få udbedret fejlen i dit kamera.

>Z7 Berørte produktserienumre
>Z6 Berørte produktserienumre

User-added image

Åbn kameraet's skærm for at finde produktets serienummer. Det er det 7-cifrede nummer, der er trykt på en mærkat, som er fastgjort til kamerahuset, som angivet af den røde ramme på billedet ovenfor (Z 6 er vist på billedet).

Opløsning
Kontakt venligst dit nærmeste Nikon-servicecenter, hvis du er indehaver af et Nikon Z 7 eller Z 6, som er berørt af dette problem. Servicecenteret vil beholde dit kamera, undersøge det og gratis justere eller udskifte komponenter efter behov, selvom kameraet's garantibevis er udløbet eller ikke er gyldigt i dit område.

Anmodning om afhjælpende service
Kontakt Nikon-kundesupport for yderligere oplysninger om at indlevere dit kamera til et Nikon-servicecenter. 

Vi beklager oprigtigt den ulejlighed, som dette problem kan have forårsaget.

Nikon vil fortsat træffe alle mulige foranstaltninger for at undgå, at problemer som dette opstår igen.

Endnu engang tak, fordi du har valgt Nikon som leverandør af dit fotoudstyr.

Contact Customer Support