Teknisk servicemelding til brukere av digitalkameraet COOLPIX S33

Takk for at du valgte Nikon til din fotografering.

Vi har registrert følgende: Når EH-73P/EH-73PCH-nettadapteren for lading kobles til et COOLPIX S33 (med batteri innsatt) via USB-kabelen som følger med kameraet, kan utstyr i nærheten, for eksempel radioer, bli påvirket, noe som muligens kan føre til støy. Dette problemet forekommer ikke når EH-71P/EH-71PCH-nettadapteren for lading blir brukt.

Vi beklager eventuelle ulemper dette kan ha medført.

Identifisere berørte produkter
Dette problemet forekommer med COOLPIX S33-kameraer som kjører firmware ver. 1.0. Problemet er løst og forekommer ikke med firmware ver. 1.1.
Den gjeldende firmware-versjonen til kameraet kan ses på kameraets skjerm som vist nedenfor. Hvis kameraet ikke er berørt av problemet (det kjører firmware ver 1.1. eller nyere), kan det brukes videre uten problemer.

Velg Firmware-versjon fra oppsettmeny > Kamerainnstillinger for å sjekke kameraets firmware-versjon. Se i den komplette bruksanvisningen for kameraet for å finne mer informasjon.

Bilde

Løsning
Hvis du har et COOLPIX S33 med dette problemet (et S33 som kjører firmware ver. 1.0), kan du løse problemet ved å laste ned den nyeste firmwaren ver. 1.1 for kameraet fra vårt nedlastingssenter og oppdatere kameraets firmware. 

COOLPIX S33 firmware ver. 1.1. http://downloadcenter.nikonimglib.com/no/products/208/COOLPIX_S33.html

Hvis du av en eller annen grunn ikke kan laste ned firmwaren og oppdatere firmwaren i kameraet selv, kan du kontakte nærmeste Nikon-servicesenter. Der vil de oppdatere firmwaren for deg for å løse problemet uten kostnader, uansett status for kameraets garanti.

Be om firmwareoppdatering hos servicesenter
Henvend deg direkte til nærmeste Nikon-servicesenter om dette forholdet.
Send bare kamerahuset. Ta ut batteriet, SD-minnekortet og eventuelt tilbehør som er montert på kameraet, før det sendes.

Spørsmål om dette problemet kan også rettes til Nikons kundestøtte.

Vi beklager igjen eventuelle ulemper dette problemet kan medføre.

Nikon vil fortsatt arbeide uavbrutt for å forbedre produktkvaliteten. Derfor håper vi at du også i fremtiden vil velge fotoprodukter fra Nikon.

Contact Customer Support